חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

נקודות זיכוי להורים עבור ילדים – כל הטבות המס שמגיעות להורה

עובדים שהם הורים זכאים לקבל הטבות מס שונות מרשות המסים כמו למשל נקודות זיכוי להורים עבור ילדים מקנים הטבות מס חשובות. הטבות המס הללו מקנות זיכוי ממס ובכך מקטינות את גובה המס לתשלום.

מטרת הכתבה הזו לספק מידע להורים עם ילדים עבור זכאות נקודות זיכוי.

מהם נקודות זיכוי בכלל?

נקודות זיכוי, או בשמם המלא – נקודות זיכוי ממס הכנסה – מקנות הטבות מס מסוג זיכוי ממס. כלומר, נקודות הזיכוי מורידות באופן ישיר את גובה המס שהעובד נדרש לשלם. בכך, העובד נדרש לשלם פחות מסים.

כל נקודת זיכוי בעל ערך כספי חודשי/שנתי בשקלים חדשים – וזהו הסכום שמותר לזכות את העובד ממס. ניתן לצבור נקודות זיכוי מכמה סיבות ובכך להנות מהטבות מס נוספות. עובדים יכולים לקבל נקודות זיכוי מסיבות שונות, כמו למשל, נקודות זיכוי לתושב ישראל, נקודות זיכוי עבור סיום תואר אקדמי, מילואים, נשים ועוד.

גם הורים לילדים זכאים לקבל נקודות זיכוי, נקודות הזיכוי להורים ניתנות בדרך כלל בגלל המצב המשפחתי של ההורה או גיל הילד.

נקודות זיכוי להורים עם ילדים

הנה כל הקטגוריות שאפשר לקבל נקודות זיכוי להורה:

1. נקודות זיכוי להורה עם ילד עד גיל 5

הורים עובדים שיש להם ילד עד גיל 5, זכאים לקבל נקודת זיכוי ממס. ההטבה מגיעה להורה אחד בלבד, עבור כל ילד, החל משנת המס שלאחר השנה בה הילד נולד ועד לשנת המס בו הילד בן/בת 5. אם ההורים חיים ביחד (נשואים או ידועים בציבור), אז הזכאות ניתנת לאישה.

כמות נקודות זיכוי (עבור כל ילד):

 • עד שנת 2016 – 1 נקודות זיכוי עבור כל שנה.
 • החל מ-2017 – 1.5 נקודות זיכוי עבור כל שנה.

2. נקודות זיכוי להורה עם ילד עד גיל 18

עובדים שהם הורים לילד עד גיל 18, זכאים לקבל נקודות זיכוי ממס עבור כל ילד, החל משנת המס שהילד נולד ועד לשנה בו מלאו לו/לה 18 שנים. אם ההורים חיים ביחד, הזכאות ניתנת לאישה.

כמות נקודות זיכוי (עבור כל ילד):

 • עד שנת 2016 – חצי נקודת זיכוי בשנה בה נולד, נקודת זיכוי אחת ב-17 השנים הבאות, חצי נקודת זיכוי בשנה האחרונה בו הילד יהיה בן/בת 18.
 • החל משנת 2017 – 1.5 נקודות זיכוי בשנה בה נולד, נקודת זיכוי אחת ב-17 השנים הבאות, חצי נקודת זיכוי בשנה האחרונה בו הילד בן/בת 18.

החל מ-2017, ההורה יכול להחליט האם נקודת זיכוי אחת מתוך 1.5 נק' בשנה בו הילד נולד, תובא בחשבון באותה שנת מס או בשנה שלאחר מכן.

3. נקודות זיכוי להורה עם ילד מתחת לגיל 6

הורים שיש להם ילדים עד גיל 6, זכאי לקבל נקודות זיכוי ממס עבור כל ילד, החל מהשנה בה הילד נולד ועד שלילד מלאו גיל 5 שנים. אם ההורים גרים ביחד, ההטבה ניתנת לגבר.

חשוב לשים לב: זה לא דומה ולא אותו דבר כמו הטבה מס' 1 הכתובה מקודם. זו הטבה שהיא ניתנת להורה השני – בשונה מהנקודה הראשונה.

כמות נקודות זיכוי (עבור כל ילד):

 • עד שנת 2016 – 1 נקודות זיכוי בשנה בה הילד נולד, 2 נקודות זיכוי בשנתיים הבאות, 1 נקודות זיכוי בשנה בה לילד מלאו 3 שנים. לא ניתנה זכאות מעבר לכך.
 • החל משנת 2017 – 1.5 נקודות זיכוי בשנה בה הילד נולד, 2.5 נקודות זיכוי ב-5 השנים הבאות (עד שלילד מלאו 5 שנים).

4. נקודות זיכוי להורה גרוש או פרוד

הורה לילדים שהוא או היא גרוש או פרוד (חי בנפרד), ומגדל את הילדים ודואג לכלכלתם, זכאי לקבל נקודות זיכוי עבור כל הילדים יחד (לא עבור כל ילד) עד גיל 18 החל מרגע שהפך לגרוש או פרוד. ההטבה ניתנת להורה שמגדל את הילדים.

כמות נקודות זיכוי (לכל הילדים):

 • 1 נקודות זיכוי כל עוד יש ילדים מתחת לגיל 18.

5. נקודות זיכוי להורה יחיד / אחד

הורה לילדים שהוא או היא חי לבד, משום שההורה השני לא נמצא בחיים או שהזהות שלו אינה רשומה במרשם האוכלוסין, זכאי לקבל נקודות זיכוי עבור כל הילדים יחד (לא עבור כל ילד) עד גיל 18 אם הוא מגדל אותם ודואג לכלכלתם, החל מהרגע שהפך להיות הורה אחד.

כמות נקודות זיכוי (לכל הילדים):

 • 1 נקודות זיכוי כל עוד יש ילדים מתחת לגיל 18.

6. נקודות זיכוי להורה עם ילד / בוגר עם מוגבלות

הורה שהילד שלו נטול יכולת, זכאי לקבל נקודות זיכוי ממס עבור הילד, החל מהרגע שהילד הוא נטול יכולת (עם מוגבלות). הזכאות ניתנת לאחד ההורים (שהצהיר על כך בטופס 101), אם ההורים חיים בנפרד, ניתן לבקש כי ההורה שמגדל יקבל את ההטבה.

כמות נקודות זיכוי (לכל ילד):

 • 2 נקודות זיכוי ממס.

חישוב נקודות זיכוי

חשוב לציין, נקודות זיכוי ניתן לצבור. המשמעות היא כי עובד יכול לקבל נקודות זיכוי עבור כל ילד כל עוד הוא עומד בתנאים הללו. ההורים יכולים לקבל זכאות לילד גם אם הוא עומד בכמה סעיפים (הכתובים מקודם) והוא יהיה זכאי לאותם נקודות.

לדוגמה:

הורים נשואים הגרים יחד בעלי 3 ילדים, כאשר הילד הראשון בן 1, הילד השני בת 4 והילד השלישי בן 10. כמה נקודות זיכוי מגיע לכל הורה?

אישה:

 • נקודות זיכוי ילד עד גיל 5 – הילד הראשון 1.5 + הילד השני 1.5 + הילד השלישי 0 = 3 נק' זכות.
 • נקודות זיכוי ילד עד גיל 18 – הילד הראשון 1 + הילד השני 1 + הילד השלישי 1 = 3 נק' זכות.
 • סך הכל – 6 נקודות זיכוי.

גבר:

 • נקודות זיכוי ילד עד גיל 6 – הילד הראשון 2.5 + הילד השני 2.5 + הילד השלישי 0 = 5 נק' זכות.
 • סך הכל – 5 נקודות זיכוי.

כמובן, שהן האישה והן הגבר, זכאים לנקודות זיכוי נוספות כמו לתושב ישראל. האישה זכאית גם לנקודות זיכוי בשל היותה אישה.

איך מקבלים את הטבת המס?

כאשר עובד מתקבל לעבודה, הוא ממלא טופס 101 (כרטיס עובד) הכולל את כל המידע הרלוונטי לגביו, לרבות מידע אישי, מידע לגבי הטבות מס ועוד. בעת מילוי הטופס ומסירתו למעסיק, העובד יכול כבר לראות בתלוש השכר כי הוא מקבל את ההטבה.

הורה עובד שלא קיבל נקודות זיכוי מסויימות, יכול לבצע תיאום מס הכנסה עבור חודשים שלא קיבל באותה שנת מס, או שהוא יוכל לבצע הליך החזר מס הכנסה עבור חודשים שלא קיבל בשנות מס קודמות.

סכום זיכוי ממס להורים

גובה נקודת זיכוי משתנה משנה לשנה לפי שיעור השינוי של מדד המחירים לצרכן. פיתחנו מחשבון מיוחד המאפשר לכל אחד לדעת לכמה נקודות זיכוי ההורה זכאי לקבל לפי תנאים אלו ואחרים. אפשר להיכנס כעת ליישום מחשבון נקודות זיכוי ממס הכנסה כדי לחשב זאת.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil