חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עסקת אקראי – מה זה, גובה מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי ועוד מידע

עובדים שכירים רבים עובדים בכמה מקומות עבודה ויש כאלו שהם עצמאים או גם וגם, אך לעיתים נוצרת עסקה חד פעמית שהיא עסקת אקראי. עסקה כזו חלה כאשר יש הזדמנות מסויימת לתת שירות או למכור נכס לצד שני.

מטרת הכתבה להסביר את כל הנושא בעניין.

מהי עסקת אקראי?

לעיתים עובד שכיר שיש לו תפקיד מסויים, מתבקש לעשות עבודה כלשהי לעסק או לאדם אחר, בתשלום שלא דרך המשכורת הרגילה שלו. עסקת אקראי היא עסקה מזדמנת, חד פעמית או עיתית, שנוצרת לאדם מסויים באופן אקראי שלא במסגרת העבודה הרגילה או העסק הרגיל שלו.

עסקה כזו יכולה להיות כמו מתן שירות או מכירת נכס. מכיוון שמדובר על עסקה ארעית, ייתכן כי אותו אדם שביצע את העסקה לא ירצה לפתוח תיקים ברשויות, כיוון שלא מעוניין להפוך להיות עוסק בתחום.

עבור עסקת אקראי, האדם המוכר מקבל תמורה שכנגד, מדובר על הכנסה שהיא חייבת בתשלום מסים ודמי ביטוח.

עסקת אקראי בחוק המס מוגדרת בתור:

 • מכירת טובין (סחורה) או מתן שירות באקראי, כשהמכירה או השירות הם בעלי אופי מסחרי.
 • מכירת מקרקעין לעוסק בידי אדם שאינו עוסק במכירת מקרקעין.
 • מכירת מקרקעין למלכ"ר או למוסד כספי בידי אדם שאינו עוסק במכירת מקרקעין, למעט מכירת דירת מגורים.
 • מכירת מקרקעין לקבוצת רכישה בידי אדם שאינו עוסק במכירת מקרקעין.

אוכלוסיית יעד – למי זה מיועד?

כל אדם או גורם שמבצע עסקת אקראי כאמור.

מס הכנסה על עסקת אקראי

לעניין מס הכנסה, עסקת אקראי יכולה להיחשב בעלת פעילות הונית או פעילות מסחרית, ובהתאם לכך גם סוג שונה של מס הכנסה ודרך חישובו. ההבדל בינהם הוא לפי 4 מבחנים: ארגון, ידע ובקיאות, מקורות מימון, תדירות. ככל שמדובר על פעילות מחזורית, מתמדת ועקבית, קבועה, ויש קיום של ארגון תומך – כך יותר סיכויים שמדובר על פעילות מסחרית.

גובה מס הכנסה במקרה של עסקה הונית יכול להיות כ-25% למשל מס שבח או מס רווחי הון. במקרה של עסקה מסחרית, לפי מדרגות מס הכנסה (לשכיר או עצמאי) או לפי מס חברות לתאגידים.

לרוב, תשלום המס מתבצע ישירות על ידי מקבל בשירות במנגנון של ניכוי מס במקור. כלומר מצב בו מקבל השירות מנכה את הסכום לפני העברתו לנותן השירות. גובה הניכוי במקרה כזה הוא 30%.

במידה ומקבל השירות ניכה מס במקור בשיעור זה או בשיעור מס מירבי לפי החוק, נותן השירות אינו חייב בדיווח דו"ח שנתי על הכנסות למס הכנסה. במקרה אחר, יש לדווח על כך.

אין חובה לפתוח תיק מיוחד במס הכנסה במקרה של עסקת אקראי.

מס ערך מוסף (מע"מ) על עסקת אקראי

לעניין מס ערך מוסף, מכירת מוצר או שירות בדרך של עסקת אקראי מהווה עסקה ולכן יש לשלם תשלום מס ערך מוסף (מע"מ) על העסקה.

גובה המע"מ הינו 17% על העסקה.

עובד שמקבל הכנסה כזו, נדרש לדווח לרשות המסים בטופס 8356 או באתר הרשות (כאן). החשבונית שתופק דרך המערכת צריכה להימסר למקבל השירות או מקבל המוצר (הקונה).

עם זאת, אם מקבל השירות הוא עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי ונותן השירות הוא מי שעיקר ההכנסה שלו ממשכורת, גימלה או קצבה – אז מקבל השירות חייב בתשלום המס, אלא אם כן קיבל חשבונית מס מנותן השירות. כל זאת, בתנאי שהשירות הוא אחד מהקבועים בתקנות מע"מ.

במקרה כזה, לפי הפסקה הקודמת, מקבל השירות נדרש להפקיד חשבונית עצמית. נותן השירות כאמור מקבל הכנסה לפי ההכנסה ללא מע"מ.

אין חובה לפתוח תיק מיוחד במס ערך מוסף במקרה של עסקת אקראי.

דמי ביטוח לאומי ובריאות על עסקת אקראי

לעניין המוסד לביטוח לאומי, עסקת אקראי נחשבת הכנסה שלא מעבודה ויש לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות (מס בריאות). לעיתים הכנסה כזו נהוג לציין בתור "הכנסה פסיבית". שיעור דמי הביטוח הם:

 • עד 25% השכר הממוצע – לא משלמים עבור הכנסה זו.
 • 9.61% מחלק ההכנסה שבין 25% השכר הממוצע ועד 60% השכר הממוצע – לפי החלוקה:
  • 4.61% דמי ביטוח לאומי.
  • 5.00% דמי ביטוח בריאות.
 • 12% החלק ההכנסה שמעל 60% השכר הממוצע במשק ועד ההכנסה המירבית החייבת בדמי ביטוח – לפי החלוקה:
  • 7.00% דמי ביטוח לאומי.
  • 5.00% דמי ביטוח בריאות.

עובד שמקבל הכנסה כזו, נדרש להגיש טופס 6101 (כאן) באופן ידני או באופן דיגיטלי באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי.

אין חובה לפתוח תיק מיוחד בביטוח לאומי במקרה של עסקת אקראי.

הוראות חוק

 • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961
 • תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), תשמ"ח-1988
 • תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים), תשל"ז-1977
 • חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975
 • תקנות מס ערך מוסף, תשל"ו-1976
 • תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ו-1976
 • תקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976
 • חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995
 • תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תשל"א-1971

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil