חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

תלונות הציבור 2017: הביטוח הלאומי ודואר ישראל בראש הרשימה

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא הגיש היום את הדוח השנתי 44 העוסק בעניין תלונות הציבור בשנת 2017.

על פי חוק מבקר המדינה, כל אדם רשאי להגיש תלונה גם אם אינו אזרח ישראל או תושב ישראל ויש מגוון רחב של דרכים להגשת תלונה הכוללים דואר רגיל, פקס, אימייל, פייסבוק, טופס ייעודי באתר, לשכות קהל הנציבות ועוד. ניתן להגיש תלונה נגד הגופים הבאים: משרדי הממשלה ויחידות הסמך, רשויות מקומיות, איגודי ערים, תאגידי מים וביוב, החברות הממשלתיות או גופים אחרים שהממשלה שותפה בהם, מוסדות המדינה כדוגמת הביטוח הלאומי, המשטרה, צה"ל, רשות מקרקעי ישראל ועוד.

ניתן להתלונן על כל מעשה או מחדל הפוגע בכם במישרין או מונע מכם במישרין טובת הנאה כאשר הוא נעשה בניגוד לחוק או עם חוסר סמכות או כאשר הם לא עולים בקנה אחד עם מינהל תקין או אם יש נוקשות או אי צדק מוחלט.

על פי דוח פניות הציבור 2017, בשנה זו התקבלו 12,822 תלונות על גופים נילונים ו-751 תלונות על גופים שהנציבות לא מוסמכת לטפל בהם. הביטוח הלאומי נמצא בראש רשימת הגופים שהתקבלו עליהם התלונות הרבות ביותר ומיד לאחריו נמצא דואר ישראל כאשר שיעור התלונות המוצדקות בדואר הוא 74.2%.

הדוח מראה גם כי בשנת 2017 הסתיים הטיפול ב-15,157 תלונות הכוללים תלונות משנים קודמות. נראה לפי הנתונים כי 43.8% מנושאי תלונות נמצאו מוצדקים או שעניינם בא על תיקונו לשביעות רצון המתלונן. עוד נראה כי ב-32.2% מהתלונות שבוררו עד לסיומם, נמצא כי התלונה מוצדקת – שיעור גבוה משאר מדינות מתוקנות בעולם ודבר שמעיד על איכות שירות לא מספקת במגזר הציבורי.

קנאביס רפואי

מחקרים רבים מצביעים על יעילות השימוש בקנאביס לצרכים רפואיים. כיום על מנת להשתמש בקנאביס לצרכים אישיים יש צורך לקבל רישיון על ידי היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות.

הנציבות קיבלה המון תלונות על היחידה לקנאביס רפואי בנושאים שונים כגון אי קליטת בקשות, עיכוב בקליטה ובטיפול בהן, אובדן מסמכים, אי טיפול בבקשות וכן אי יידוע מבקשים לגבי שלב הטיפול. בנוסף, היחידה לא עונה על פניות בכתב, המוקד הטלפוני לא זמין או מן המענה בלתי סביר.

הנציבות מצאה כי 83% מהתלונות כנגד היחידה השנת 2017 נמצאו מוצדקות או שעניין התלונה תוקן בעקבות התערבות הנציבות.

השכלה גבוהה

המועצה להשכלה גבוהה היא הגוף הממונה על המוסדות להשכלה גבוהה. בין תפקידיה הם פיקוח על המוסדות, אישור תארים והענקתם, וכן העברת כספי הממשלה.

הנציבות קיבלה תלונות רבות מסטודנטים, ממועמדים, תלמידי מכינות ואנשי סגל בנושאים הבאים: חישוב שכר לימוד, דביית דמי ביטול ושיעורם, ותשלומים שונים כדוגמת דמי שמירה ותשלום עבור אישור לימודים. תלונות נוספות היו על אי קבלה ללימודים או למסלול לימודים מסויים וכן אי אישור לשנת הלימודים הבאה. זאת ועוד, תלונות אחרות מראות כי מבחנים או עבודות שהגישו סטודנטים, נבדקו באופן לא הוגן או לא תקין.

הדיור הציבורי

משרד הבינוי והשיכון אחראי בין היתר על סיוע בדיור לזכאים כגון סיוע במימון דירה לזכאים וכן הקצאת דירות למערך הדיור הציבורי. בבעלות המדינה מאגר של דירות והן מקצות אותם לזכאים תמורת דמי שכירות מוזלים. מכוח זכויות הדייר, נקבעו פריטים שעל חברות לדיור ציבורי יש להחליף או לתקן הכוללים את מערכת המים הביתית, אינסטלציה, מערכות חשמל ועוד.

תלונות רבות שקיבלה הנציבות עוסקות בעניין תחזוקת הדירות השייכוך למערך הדיור הציבורי ובכלל אי ביצוע תיקונים הנדרשים. נוסף לכך, התקבלו תלונות רבות בעניין דחיית בקשות לקבלת דירה, משך זמן המתנה לדירה וכן דחיית בקשות של דיירים המתוגררים בדירות אלו לצורך החלפת הדירה לשיפור תנאי המגורים.

לעניין הדירות בשוק הפרטי, התקבלו תלונות בדבר דחיית בקשות לקבלת סיוע, סכומים לא מספקים, אי מתן סיוע במועד והפסקה ללא התראה מראש.

אנשים עם מוגבלות

יש כמה תלונות ואחד מהם הזכות לנגישות הסביבה הציבורית. כך למשל, דואר ישראל מחויב להנגשת הסניפים עבור אנשים עם מוגבלות, נראה כי יש כמה סניפים לא מונגשים והנציבות טיפלה בכך. עיריית שדרות טיפלה בכביש וכתוצאה מכך הדבר היה מוביל לכך שנכה לא היה יכול לחנות סמוך לביתו.

תלונות נוספות שהתקבלו הם חיוב אדם עם מוגבלות לשלם עבור חניה במתחם התחנה בתל אביב, דחיית בקשה לקבלת תג נכה, אי מתן זכות לשלם אגרת רישיון מופחתת ועוד.

דואר ישראל

897 תלונות כנגד דואר ישראל בשנת 2017 המהווה גידול של 31% לעומת 2016. הציבור אינו שבא מאיכות השירותים שמספקת דואר ישראל. תלונות שמגיעות לנציבות בנושאים רבים כגון: שיבושים בשירותי דואר שליחים, החזרת דברי דואר בעילה לא נדרש ללא שליחת 2 הודעות לנמען, תקלות במשלוח דברי דואר, תקלות בחלוקת דברי דואר ובמסירתם לנמענים, ליקויים בשירות 171 של מוקד השירות.

רשות האוכלוסין וההגירה

רשות האוכלוסין גם כן ברשימת הגופים עם מספר התלונות הרב ביותר. תלונות רבות מגיעות בעניין אי קבלת פטור מאגרה בגין עיכוב בקבלת שירות, תורים רבים, סירוב לקבלת קהל, עיכובים בקבלת דרכונים חדשים ותקלות עם דרכונים זמניים.

תלונה אחרת בדבר קבלת מסרוני SMS מאת שר הפנים לעניין תחולת חוק המאגר הביומטרי.

הביטוח הלאומי

המוסד לביטוח לאומי הוא משלם הגמלאות העיקרי בישראל.

תלונות שהתקבלו בנציבות מראים כי הביטוח הלאומי מקשה על ההלוואות שהוא מקנה לאנשים עם מוגבלות בתנועה. תלונות אחרת לעניין דמי אבטלה מראה כי הביטוח הלאומי לא מעדכן את המובטלים בדבר ימי האבטלה שעומדים לרשותם.

הביטוח הלאומי אף הקשה על צבירת תקופת אכשרה בדבר קבלת דמי לידה ולאחר הפניה מהנציבות, המתלוננת קיבלה את דמי הלידה המלאים.

עוד תלונות בביטוח הלאומי קשורים בעניין של מסירת מידע שגוי במוקד הטלפוני, חישוב שגוי של הכנסות לצורך מתן דמי פגיעה, תקלות בעניין תשלום קצבת שארים לאלמנה שאין ברשותה תעודת זהות, שלילת זכאות לתוספת השלמת הכנסה עקב חישוב הכנסה שגוי, היווצרות חוב עקב אי תיאום בין מערכות מחשוב וכן תקלות בהכרת פגיעה מעבודה.

חושפי שחיתות

בשנת 2017 הוגשו לנציבות 48 תלונות של עובדים שטענו כי הממונים עליהם פגעו בזכויותיהם בעקבות כך שחשפו מעשי שחיתות. ל-17 עובדים הוענקו צווי הגנה – 6 צווים קבועים ו-11 צווים זמניים; ב-14 מקרים יושבו המחלוקות בין המתלונן לנילון בסיוע השופט(בדימוס) יוסף חיים שפירא , או שהצדדים הסמיכו אותו לקבל החלטה בעניינם, לרבות בדבר הפיצוי שיינתן למתלונן.

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא: "אני מבקש להודות לכל עובדי נציבות תלונות הציבור על מסירותם לעבודה ועל עמידתם האיתנה על ההגנה על זכויות הפרט. מכתבי התודה הרבים שהם מקבלים, שחלק קטן מהם שובץ בדוח, מעידים על ההערכה שהם מקבלים גם מהציבור."

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil