חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

שטר חוב – מהו, מה הוא כולל ומתי ואיך משתמשים בו?

בעת השכרת נכס בין משכיר לבין שוכר, המשכיר עשוי לבקש התחייבות מסויימת לצורך הבטחת תשלומי הנכס כמו למשל שטר חוב. מדובר על מסמך חשוב שגם המשכיר וגם השוכר חייבים לדעת בעת ביצוע החוזה ואחריו.

מטרת הכתבה היא לספק את ההסבר הראוי לכך.

מה זה שטר חוב?

שטר חוב הוא ערובה או מסמך שנועד להבטיח את התשלומים והתחייבויות של צד אחד כלפי צד שני בהסכם או בחוזה החתום בינהם. שטר חוב נעשה בעסקאות שונות כאשר הצד שזכאי לתשלום הכסף יהיה בטוח כי הצד השני ישלם את כל מה שהוסכם ולא יותיר אחריו חובות או התחייבויות אחרות.

התחום הכי עממי הוא הסכם שכירות או חוזה שכירות, איך שנוח יותר להבין. כאשר המשכיר רוצה להבטיח שהשוכר ישלם את כל ההתחייבויות שבמסגרת שכירות הנכס מהמשכיר ועל ידי שטח חוב הוא יוכל להבטיח כך. מבין ההתחייבויות הם תשלום ארנונה, ועד בית, חשמל ומים, הוצאות ותיקונים ועוד.

שטר חוב הוא אחד מסוגי הביטחונות האפשריים והוא יכול להיות משולב עם ביטחון / ערובה נוספת כמו למשל הוספת ערב או כמה ערבים (אדם שמתחייב בתשלום כלפי אחר), צירוף צ'ק ביטחון, מתן פיקדון מזומן או הוצאה של צ'ק בנקאי או ערבות בנקאית.

אם השוכר אינו עומד בתשלומים, המשכיר רשאי להשתמש בו על מנת לדרוש את הכסף מהשוכר על ידי פתיחת תיקי הוצאה לפועל, תביעה בבית משפט ועוד.

מאפיינים של שטר החוב

לשטר חוב יש יתרונות ויש חסרונות, אולם אנחנו מעדיפים להציג זאת בתור מאפיינים מהסיבה היא שמדובר על משחק סכום אפס – יתרון של צד אחד הוא חיסרון של צד שני וכך גם להיפך. אלו הם:

 • שטר חוב הוא מסמך פשוט לא מורכב מדי ואורכו כחצי עמוד רגיל.
 • שטר חוב הוא מסמך משפטי תקף חוקית וניתן לעשות בו שימוש לצורך מימוש ההתחייבות.
 • ניתן להוסיף אליו גם ערבות אוואל או ערבים נוספים.
 • אין עליות של הנפקה או הוצאת המסמך, ולא מצריך הגעה אל הבנק.
 • לא מצריך הגשת תביעה ואפשר להגיש בקשה לביצוע שטר מול ההוצאה לפועל.
 • ניתן להסב אותו כל עוד הוא אינו סחיר או לפקודת המוטב בלבד.
 • אין הגבלה על הסכום, למעט אם מדובר על הסכם שכירות של דירת מגורים בה נקבעה תקרה מירבית.
 • ניתן להפקדה לאחר מתן התראה לצד השני בדבר מימוש ופירעונו.
 • הוא אינו צ'ק בנקאי, לא ערבות בנקאית ולא צ'ק ביטחון.

איך לכתוב שטר חוב ומה הוא כולל?

שטר חוב הוא מסמך שאותו ניתן להכין מראש ומטרתו לכלול את המידע החשוב ביותר בעניין הערבות של השוכר. שטר החוב חייב להיות תקין וללא שגיאות שכן הוא יכול שלא להיות מאושר על ידי גורמי השיפוט והאכיפה.

בשטר החוב יש לכתוב את המידע הבא:

 • שם המוטב / לפקודת – לטובת מי ניתן שטר החוב? זהו המשכיר בלבד ולא אדם אחר וחשוב לוודא זאת עם מילוי הפרטים.
 • סכום הפירעון – זהו סכום השטר שאותו ניתן לתבוע מהשוכר, אין להשאיר שדה זה ריק ואפשר לחשב את גובה הסכום שדרוש לכך ואפשר להצמיד אותו למדד מסויים כך שיעלה בערכו. כמובן שהסכום לא יכול להיות גבוה מהתקרה הכתובה בהמשך הכתבה.
 • הגבלת סחירות – כמו צ'ק, כך גם שטר, יש לרשום כי השטר הוא לא סחיר ואף לציין כי הוא למוטב בלבד. כך יובטח שהצ'ק לא יועבר לגורם אחר.
 • התמורה – יש לציין עבור מה ניתן שטר החוב, במקרה של הסכם שכירות יש לציין זאת ואף את התאריך של תחילת השכירות.
 • פרטים וחתימה – הערבים או עושי השטר, חייבים למלא את הפרטים שלהם בשטר כמו שמות, מספרי זהות וחתימה, כדי שהשטר יהיה תקף.
 • ערבים – ניתן להוסיף גם ערבים לשטר החוב, לתוך השטר המקורי או שטר נפרד.

יש המוסיפים עוד פרטים כמו מספר חשבון בנק וכד', אך לא ברור עד כמה הוא מהותי, שמא לא מקבלים את הכסף בבנק כשמפעילים אותו, אלא מול הוצל"פ. בכל מקרה, זה לא יזיק ועשוי לחסוך זמן נוסף למשכיר.

בנוסף, חשוב להוסיף העתק צילום תעודת זהות של עושי השטר, או הערבים כדי להשלים את התמונה המלאה.

סכום מקסימלי של שטר חוב

במקרה ועסקת השכירות היא דירת מגורים רגילה (לא מלון, דיור מוגן וכד') וגם שחוק הגנת הדייר לא חלה עליה, בתקופת שכירות של 3 חודשים עד 10 שנים, בסכום של עד 20,000 ₪ לחודש, הסכום המקסימלי יכול להיות הנמוך מבין אלה:

 • סכום דמי השכירות עבור שליש (1/3) מתקופת השכירות.
 • סכום דמי שכירות חודשיים במכפלת 3.

לדוגמה: אם דמי השכירות הם 4,000 ₪ לחודש למשך 12 חודשים, אזי:

 • שליש תקופה – 1/3 * 4,000 * 12 חודשים = 16,000 ₪.
 • 3 חודשים – 3 * 4,000 = 12,000 ₪.

לכן, הסכום המקסימלי לערבות כזו היא 12 אלף שקל בלבד.

איך להשתמש בשטר חוב ומתי?

לאחר ששטר החוב נחתם והתחילה תקופת ההתקשרות בין הצדדים והמשכיר ראה כי השוכר לא עומד בתשלומים, הוא חייב להודיע לשוכר כי בכוונתו להשתמש בשטר החוב לצורך מימושו וחיוב השוכר בכך וכן לתת זמן סביר לשוכר לטיפול הליקויים.

אם השוכר לא עשה כן, לאחר התראה (שאותה אגב עדיף לשלוח גם בדואר בכתב ואף באופן אלקטרוני), המשכיר יוכל להשתמש בה. השימוש נעשה על ידי פנסיה ישירה אל הוצאה לפועל (רשות האכיפה והגביה) על ידי בקשה לביצוע שטר.

איך לבטל שטר חוב?

בשונה מצ'ק ביטחון / שיק בנקאי או ערבות בנקאית, לא בדיוק מבטלים שטר חוב. למעשה, בעת סיום יחסי שוכר-משכיר, על שני הצדדים לבדוק שאכן כל אחד עמד בהתחייבות שלהם, השוכר שילם הכל לפי ההסכם והמשכיר קיבל את הכל ואין לו טענות כלפי השוכר.

לאחר מכן, על השוכר לדרוש את שטר החוב מהמשכיר והשני כמובן מחויב להחזיר את המסמך הזה לאחר וידוא כל הפרטים. התאריך המקסימלי להשבה הוא עד 60 ימים או עד למועד שבו נפרעו כל החובות, המאוחר בינהם.

איזו סוג ערובה הכי טובה?

ככל שיש התחייבות כספית חזקה יותר מאחורי הערובה או ההתחייבות בתשלום, כך היא יותר בטוחה.

הדרגה הגבוהה ביותר היא פיקדון מזומן משום שמזומן הוא הכי וודאי שיש. לאחר מכן מגיעה דרגה של ערבות בנקאית או צ'ק בנקאי, משום שמדובר על ערובה שמגובה בהתחייבות הבנק ומכיוון שמדובר על גוף גדול מדי כדי ליפול, הוודאות כי בטוחה בכ-100%.

אחר כך, מגיעה הדרגה של צ'ק ביטחון שניתן להפקיד אותו לחשבון הבנק כדי לממש את ההתחייבות אם לא נפרע, אז אותו מעבירים להוצל"פ. בהמשך שטר החוב שהינו דומה לצ'ק הביטחון, אך אין אפשרות להפקיד אותו, אלא ישירות פתיחת תיק ברשות האכיפה והגביה.

לבסוף מגיעות הדרגות של שטר ערבות של ערבים שכאן חותמים אנשים אחרים וכן ללא שטר כלל או ערבות של השוכר עצמו – שכן אין שטר ולכן יש לפנות קודם לבית המשפט ורק אז לביצוע שטר.

הערובה הכי טובה למשכיר היא לא הכי טובה לשוכר, וגם להיפך. לכן, הערבות האמיתי שנקבעת היא זו לפי משא ומתן שנקבע בין הצדדים והוא יכול להיות לכאן או לכאן בהתאם לכוח המיקוח.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil