חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עמדות חייבות בדיווח – מה זה ומי חייב לדווח?

מדי שנה מפרסמת רשות המסים עמדות חייבות בדיווח אשר כוללות את העמדות של רשות המסים לעניין תכנוני מס הכנסה, מס ערך מוסף וכן מכס. פרסום העמדות של רשות המסים נועדה לאפשר לה לטפל בתכנוני מס אגרסיביים שאינם עולים בקנה אחד עם הוראות החוק באופן מלא או חלקי.

בכתבה זו נסביר את העמדות החייבות בדיווח של רשות המיסים, מי חייב, מתי חייבים לדווח ועוד מידע חשוב.

רקע – מדיניות המס בישראל

חוקי המס במדינת ישראל קובעים את הזכויות והחובות של נישומים ומשלמי המס. החוקים מסדירים את עניין תשלום המס לרשות המסים עבור הכנסות ופעולות הגורמות לתשלום מס, הגשת דיווח שנתי לרשות המסים, אופן חישוב המס ועוד.

בנוסף לכך, בחוקים קיימים גם הזכויות של משלמי המס, לרבות הקלות ממס, זיכוי ממס והחזרי מס. כלומר, פעולות תקינות לחלוטין הקרויות בשם כולל "תכנון מס" המאפשרות להקטין את גובה תשלום המס הסופי.

אולם, משלמי המס לעיתים משתמשים בשיטות שונות, אשר מטרתן להקטין את גובה תשלום המס על ידי פרצות בחוק או על ידי תכנוני מס אגרסייביים.

תכנוני מס אלו מקטינים באופן מקטינים באופן לא ראוי את תשלום המס של מי שנוקט בהן. הסיבה לכך היא כי לעיתים ניתן לפרש את הוראות החוק בצורה שונה מעט תוך כדי שימוש בפרצה בחוק.

בסופו של דבר, גורמים הנוקטים בכך משלמים פחות, מה שפוגע בכל אחד מאיתנו, שכן חלק מהמיסים חוזרים אלינו, לציבור, בדרכים של חינוך, פיתוח תשתיות, הקלת ביורוקרטיה, בינוי ועוד.

מה זה יתרון מס?

יתרון מס הוא למעשה תכנון מס המבוצע על ידי משלם המס או מי מטעמו. על פי החוק, יתרון מס הוא אחד מאלה:

 • הנחה או הקלה ממס, דחיית אירוע מס, הפחתה של סכום המס או הימנעות ממס.
 • החזר מס.
 • דחייה של מועד תשלום המס.

מהי עמדה חייבת בדיווח?

רשות המסים אינה נגד תכנוני מס, אולם כאשר תכנון המס ארגסיבי, הוא לא אינו חוקי אך הוא עשוי להוות פרצה בחוק שלא באופן תום לב. על מנת למנוע את ניצול החוק ותכנוני מס לא ראויים, רשות המסים מפרסם את עמדותיה לגבי אותם תכנונים.

עמדה חייבת בדיווח היא עמדה שמתקיימים בה כל אלו:

 1. היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס החולפת.
 2. יתרון מס (תכנון מס) העולה על אחד הסכומים להלן, לפי העניין:
  • מיסים ישירים (מס הכנסה ואחרים) – 5 מיליון ₪ באותה שנת מס או 10 מיליון ₪ במהלך 4 שנות מס לכל היותר.יתרון המס (תכנון המס) הנובע ממנה עולה על אחד הבאים, לפי העניין:
  • מיסים עקיפים (מס ערך מוסף או מכס) – 2 מיליון ₪ בשנה או 5 מיליון ₪ במהלך 4 שנים לכל היותר.

עמדות חייבות בדיווח החלו לראשונה משנת 2016 וזאת במסגרת תיקוני החוקים: פקודת מס הכנסה, חוק מס ערך מוסף וכן פקודת המכס. רשות המסים מקבלת עמדות חייבות בדיווח מאותם משלמי מסים, ולאחר מכן היא בוחנת האם זה ראוי או לא ומציגה את העמדה שלה. לפני פרסום העמדה באתר האינטרנט, רשות המסים מקבלת את הטענות מאת לשכת עורכי הדין, לשכת רואי החשבון וכן לשכת יועצי המס.

עמדות חייבות בדיווח – מי חייב בכך?

כאמור לעיל, רשות המסים מפרסמת את העמדות שלה בעניין תכנוני המס בכל שנה.

כל אדם הנוקט בעמדה שהיא נגד העמדה של רשות המסים (נוקט בעמדה חייבת בדיווח) בתנאי שהוא מפיק ממנה יתרון מס לפי הסכומים לעיל – מחוייב לדווח על כך לרשות המסים (מס הכנסה, מע"מ או מכס).

מי לא חייב?

החוקים מחריגים גופים מסויימים מדיווח, והם:

 • מוסד ציבורי כמשמעו לפי סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה.
 • תאגיד שהוא לא למטרת רווח בתנאי שאינו מוסד כספי.
 • עוסק שמחזור העסקאות עד 3 מיליון שקל בשנה.

לעניין מס ישיר, כדוגמת מס הכנסה, בנוסף על האמור לעיל, מי שפטור מדיווח הוא מי שיש לו רווחי הון הנמוכים מ-1.5 מיליון שקל בשנה.

מתי יש להגיש עמדה חייבת בדיווח?

החוקים קובעים כי מי שמבצע עמדה חייבת בדיווח, מחויב להגיש על כך תוך 60 מיום מתאריך הביצוע.

בעניין מיסים ישירים, ניתן לציין את העמדה החייבת בדיווח שהוא ביצע אותה גם בעת הגשת הדו"ח השנתי ולא בדו"ח נפרד.

איך להגיש עמדה חייבת בדיווח?

מי שחייב בדיווח עמדה חייבת בדיווח צריך להגיש זאת באמצעות טופס מספר 1346 – "דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח". עבור כל סוג מס (מס הכנסה, מכס או מע"מ) יש טופס ייעודי ומתאים והם שונים זה מזה, למרות שלכולם יש את אותו מספר טופס.

מי שחייב להגיש דו"חות מס שנתיים, יכול לציין זאת בדו"ח עצמו, במקום טופס 1346, אך אין זה חובה.

אי הגשת דוח

אי הגשת דוחות לרשות המסים עלולה לגרום לקנסות בגין אי הגשת דוחות על פי חוק.

עוד בנושא

 • רשימת עמדות חייבות בדיווח לפי שנים וטפסים נלווים נמצאת במלואה באתר רשות המסים בקישור זה.

הוראות חוק

 • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961
 • חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975
 • פקודת המכס [נוסח חדש]
 • חוק הבלו על דלק, תשי"ח-1958

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil