צרכנות פיננסית

יועץ פנסיוני – מיהו והאם צריך? מה ההבדל בין יועץ לבין סוכן?

החיסכון הפנסיוני הוא החיסכון שאנחנו מפרישים במהלך חיינו עד לגיל הפרישה. על מנת שנחייה בכבוד, אנחנו חייבים לדאוג בעצמנו או על ידי יועץ פנסיוני שיעשה זאת.

הנושא כל כך מסובך למרביתנו שאינם בעלי ידע פיננסי. יש כל כך הרבה מוצרי השקעה, יש שילוב של חיסכון עם ביטוח, יש מגוון רחב של גופים מנהלים והמון גורמים בענף – בכך, מרביתנו פשוט מתעלמים וגורמים אחרים בוחרים עבורנו ומחליטים על העתיד הפנסיוני שלנו.

בכתבה הזו, אנחנו ניכנס לעולם הייעוץ הפנסיוני ונדון בעיקר על המומחה בענף שהוא היועץ הפנסיוני.

מה זה ייעוץ פנסיוני?

לפני שנסביר מהו ייעוץ פנסיוני, בואו נבין מהו חיסכון פנסיוני.

מידי חודש בחודשו אנחנו מפקידים כספים שמטרתם לשמש אותנו לאחר גיל הפרישה. כלומר, בעיקר קצבת קרן הפנסיה או הכנסות של מוצרים אחרים.

כל החלטה שאנחנו נקבל במהלך השנים הללו עד לפרישה לפנסיה, תשפיע משמעותית על הסכום שיהיה לנו כשנפרוש. הסיבה לכך היא שזהו חיסכון ארוך טווח ולכן כל החלטה חשובה תשפיע מאוד במהלך השנים, כגון: הפחתת דמי ניהול, שינוי מוצר פנסיוני ועוד. אגב, הנה כמה דרכים להגדלת קצבת הפנסיה.

ובכן.. ייעוץ פנסיוני משמעו ייעוץ בנושא ניהול החיסכון הפנסיוני על ידי גורם מקצועי בעל רישיון בענף הפנסיה. החוק קובע כי ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי ולכן בעל הרישיון צריך להיות כזה.

קיימים 3 סוגי בעלי רישיון: יועץ פנסיוני, סוכן ביטוח פנסיוני וכן משווק פנסיוני. אנו נדבר בעקיר על סוג הרישיון הראשון.

מיהו יועץ פנסיוני?

יועץ פנסיוני הוא המומחה הפנסיוני האובייקטיבי ביותר בעל רישיון לייעוץ בנושא החיסכון הפנסיוני.

אדם שמעוניין להיות יועץ פנסיוני חייב להיות בעל רישיון שניתן על ידי רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון (לשעבר, אגף שוק ההון במשרד האוצר). רישיון זה מוסדר על ידי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים בישראל לעניין הפנסיה.

יועץ פנסיוני בלתי תלוי ואסור שיהיה לו זיקה לגוף שמנהל את החיסכון הפנסיוני של הלקוחות. בכך היועץ הפנסיוני הופך להיות אובייקטיבי כלפי הלקוחות ושאין לו מניעים של קבלת תגמולים או בונוסים מהגוף הפנסיוני והוא לא מצוי בניגוד עניינים.

יועץ פנסיוני לא יכול לעבוד בגוף מוסדי או לעבוד בשותפות עם הגוף המוסדי. כתוצאה מכך היועץ הפנסיוני יכול להיות או יועץ פרטי או יועץ שעובד במערכת הבנקאית (הבנקים).

על פי חוק, היועץ הפנסיוני דואג להתאים את השירות לצרכי הלקוח. לכן, כאשר אתם פונים אל יועץ פנסיוני, אתם צריכים לדעת שהוא יבחר את סוג המוצר, את המוצר עצמו ואת הגוף המוסדי המתאים ביותר עבורכם וזאת לאחר שהוא יבין מהם המטרות שלכם באמצעות המוצר הפנסיוני, המצב הכספי שלכם, החיסכון הקיים במוצרים ועוד.

בשונה מבעלי רישיון אחרים, אסור ליועץ פנסיוני להעדיף מוצר פנסיוני אחד על פני האחר והוא חייב לבחור עבורכם את המוצר הפנסיוני המתאים ביותר מתוך כלל המוצרים הפנסיוניים והגופים המוסדיים.

על מנת לשמור על אובייקטיביות, היועץ הפנסיוני צריך לנמק בכתב (מסמך הנמקה) מדוע הוא בחר מוצר פנסיוני אחד על פני אחרים עבור כל לקוח.

האם צריך יועץ פנסיוני?

ככלל, אתם צריכים להיעזר בגורמים מומחים כאשר אתם מעוניינים לקבל החלטה בנושא כלשהו.

אם אתם מעוניינים להגיש סיוע משפטי – אתם נעזרים בעורך דין. אם אתם מעוניינים בביצוע ביקורת על דוחות כספיים – אתם נעזרים ברואה חשבון. כך גם בתחום הפנסיה: כאשר אתם מעוניינים לדאוג לעתיד הפנסיוני שלכם, אתם צריכים להיעזר ביועץ פנסיוני.

המלצה רווחת היא כן להשתמש ביועץ פנסיוני, אך אין זו חובה. אם אתם מבינים מספיק, פעילים בענף או שאתם בעלי ידע פיננסי מסוג זה, אתם יכולים לפעול לבד.

בכל גיל או טווח גילאים, אתם צריכים לנהל את החיסכון הפנסיוני שלכם. כך למשל, בגילאים צעירים יחסית כאשר אתם נכנסים לעולם העבודה ומתחילים להפריש, אתם זקוקים להתאים את המוצר המתאים לגיל שלכם.

בשלבים מתקדמים יותר, אתם צריכים לבדוק אם המוצר הפנסיוני עדיין מתאים לכם והאם יש טעויות ודברים שצריך לתקן. לקראת הפרישה לפנסיה אתם שוב צריכים ייעוץ בנושא על מנת להתכונן לפרישה, לבדוק שוב את כל המוצרים הקיימים וכמובן למקסם את הטבות המס השונות הניתנות על ידי רשות המסים.

מה ההבדל בין יועץ פנסיוני לבין סוכן ביטוח פנסיוני?

במסגרת רפורמת בכר בשנת 2005 שלאחריו נקבע החוק לפיקוח על שירותים פיננסיים, הוסדר הנושא של יועץ פנסיוני ושל סוכן פנסיוני. נעשתה הפרדה והסדרת המקצוע על פי חוק.

ההבדל העיקרי בין 2 סוגי הרישיון הללו הוא מידת האובייקטיביות שאליה מחוייב כל מומחה פנסיוני.

כאמור, יועץ פנסיוני אינו מתוגמל על ידי הגופים המוסדיים (למעט עמלת הפצה אחידה בין כלל הגופים) אלא שהם מתוגמלים על ידי החוסך עצמו. בכך היועץ הפנסיוני פועל לטובת הלקוח – פשוט כי הוא זה שמשלם. ליועץ פנסיוני אין זיקה לגוף פנסיוני כזה או אחר, ואם יש לו, הוא חייב להודיע על כך ללקוח ויש עליו מגבלות נוספות.

לעומת זאת, סוכן ביטוח פנסיוני (וגם סוכן ביטוח בענפים אחרים) מתוגמל על ידי הגוף המוסדי, בהתאם להסכם בינהם. סוכן הביטוח יכול להעדיף מוצר פנסיוני אחד על פני האחר מפני שיש לו זיקה לבית ההשקעות, לקופת גמל או לחברת הביטוח. סוכן ביטוח עובד בדרך כלל עם כמה גופים ומידת האובייקטיביות שלו משתנה כך שהוא מתוגמל על ידי דמי הניהול הנגבים מכם.

סוכן ביטוח לא יכול להשתמש במילה יועץ ולא יכול לספק ייעוץ פנסיוני ללקוחות.

מה ההבדל בין יועץ פנסיוני לבין משווק פנסיוני?

לא נסביר פעם נוספת מהו יועץ פנסיוני, כן נסביר על משווק פנסיוני.

משווק פנסיוני הוא עובד שכיר של הגוף המוסדי או של חברת הביטוח. כתוצאה מכך הוא אינו אובייקטיבי כלל מכיוון שהוא יציע את המוצר הפנסיוני ללקוח רק מאותו גוף מוסדי אליו הוא שייך וכמובן הוא יקבל שכר ובונוסים ממכירת המוצר בהתאם לדמי הניהול הנגבים מכם.

גם משווק פנסיוני לא יכול להיות יועץ או להשתמש במילה כזו.

מה ההבדל בין יועץ פנסיוני פרטי לבין יועץ פנסיוני בנקאי?

יש יועצים פנסיוניים פרטיים ויש כאלו שעובדים אצל התאגידים הבנקאיים.

יועץ פנסיוני עצמאי (פרטי) הוא אחד שעליו דיברנו לעיל – הוא אובייקטיבי ופועל מטעם הלקוח.

יועץ פנסיוני שעובד בתאגיד בנקאי לא תמיד אובייקטיבי מכיוון שהוא שכיר שעובד בבנק ועומדים בפניו האינטרסים של הבנק, בדומה למשווק פנסיוני שדואג לאינטרסים של הגוף המוסדי או חברת הביטוח שבו הוא מועסק.

יועצים פנסיוניים שעובדים בתאגידים בנקאיים מקבלים עמלות מהגופים הפנסיוניים כך שזה פוגע בתמריץ שלהם להקטין את דמי הניהול שאתם משלמים. בנוסף, הם אינם עובדים עם כל הגופים המוסדיים ולכן לעיתים הם מציעים מוצר פנסיוני מתאים אך לא גוף פנסיוני מתאים.

מכיוון שהפיקדון/החיסכון בבנק הוא מוצר תחליפי למוצרים אחרים, יועצים פנסיוניים בבנק יכולים שלא להציע להעביר את הכספים הללו לטובת מוצרים פנסיוניים ואחרים בגופי המוסדיים.

יועץ פנסיוני – מחיר

אז כמה זה עולה לנו לשלם למומחה יועץ פנסיוני?

אין בחוק מגבלה כלשהי או עלות מקסימלית לתשלום עבור ייעוץ פנסיוני. למרות זאת, הערכות בשוק כי מדובר על אלפי שקלים. כך למשל, מדובר על החל מ-1,000 ₪ ועד לסכום של 7,000 ₪. מדובר על פער משמעותי מכיוון שהמחיר הוא בהתאם לניסיון של היועץ הפנסיוני, הפעולות שהוא צריך לבצע, מספר המוצרים הפנסיוניים שלכם, כמות העבודה ועוד.

אפשרות נוספת של מחירים הוא ייעוץ מתמשך. ייעוץ פנסיוני רגיל הוא שירות חד פעמי שכולל ליווי החל מלהבין מה קיים אצלכם ועד להתאמת המוצר הסופי עבורכם.

ייעוץ מתמשך הוא ייעוץ חודשי שמטרתו לשנות ולהתאים את המוצר הפנסיוני שלכם בהתאם לשינויים שונים כגון: החלפת עבודה, שינוי במצב משפחתי ועוד. ייעוץ מתמשך הוא ריטיינר ויכול להיות כמה מאות עד אלפי שקלים בודדים בחודש בהתאם לדרישות.

איך לבחור יועץ פנסיוני?

הדבר הראשון והבסיסי ביותר שאתם חייבים לוודא הוא שיש לאותו אדם רישיון ייעוץ פנסיוני תקף ושהוא אינו סוכן ביטוח פנסיוני ואינו משווק פנסיוני. על מנת לעשות זאת, עליכם לבקש ממנו לקבל אסמכתא, או, שתוכלו לבדוק לפני הפגישה אם יש לו רישיון ייעוץ פנסיוני באתר היועצים והסוכנים הפנסיוניים של רשות שוק ההון. כדי לדעת זאת, מומלץ לקרוא את הכתבה על מאגר יועצי פנסיה וביטוח.

מכיוון שמדובר על בעל מקצוע, יש לפעול כמו שאתם פועלים כשאתם מחפשים בעל מקצוע אחר. לדוגמה, אם אתם מחפשים עורך דין בנושא כלשהו, איך אתם עושים זאת? כך תעשו גם לעניין יועץ פנסיוני. תבדקו שיש לו ידע רב וניסיון, שהוא בקיא, שהרבה אנשים ממליצים עליו, שיש לו חוות דעת טובות ועוד.

אתם יכולים גם לשאול לקוחות קודמים של יועצים פנסיוניים, לברר אצל חברים שלכם, להשתמש במנועי חיפוש ולבדוק ברשתות חברתיות. קיימים גם רשימות של יועצים פנסיוניים, עם זאת אין צורך לסמוך עליהם מכיוון שלא תמיד הרשימה אובייקטיבית, לכן גם אם ראיתם רשימה כזו או אחרת עם המלצה, בדקו ברחבי האינטרנט שוב.

קבלו הצעת מחיר של יועץ פנסיוני מקצועי בחינם


* שליחת הטופס בכפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות

עוד בנושא

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil


הירשמו לקבלת חדשות ומידע למייל

המשוב שלך חשוב לשיפור התוכן

האם העמוד הזה עזר לך? האם קיבלת תשובות לכל השאלות שלך? האם תמליץ/י עליו?

זהו משוב אנוניני והמידע נועד לשיפור התוכן. המשוב לא נועד לשאלות ואנחנו לא עונים כאן.

למידע נוסף ניתן להגיב לכתבה זו בהמשך או לפנות בטופס בעמוד ייעודי.

תגיות

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Close