חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הקלה בחובת תשלומים לחייב (שכיר או עצמאי) בהליכי פשיטת רגל או חדלות פירעון עקב משבר קורונה

עובד שכיר או עצמאי שהוא חייב בהליכי פשיטת רגל או חדלות פירעון, זכאי לקבל הקלות בחובת תשלומים בתקופת משבר כמו משבר קורונה. הקלה ניתנת לחייבים לפי הפקודה או לפי החוק, בהתאם למועד פתיחת תיק ולפי תנאים נוספים.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות.

הקלות בחובת תשלומים לחייב עקב משבר

עובד שכיר או עובד עצמאי, שהוא חייב ונמצא בהליכי פשיטת רגל או חדלות פירעון ושיקום כלכלי יכולים לבקש הקלות בחובת תשלומים חודשיים שנקבעו לו במסגרת ההליכים, וזאת נוכח למצב הפיננסי או למצב התעסוקתי שלו, בשל התפרצות נגיף קורונה.

במסגרת הנוהל של הממונה, ניתנו 2 סוגי הקלות בחובת התשלומים: הפחתת גובה התשלום או מתן פטור זמני על תשלום, בהתאם לסוג ההליך ולפי המצב בכלל והמצב בפרט של החייב.

עובד שכיר או עצמאי, שפתח תיק בהליך פשיטת רגל (לפני 15.09.2019) לפי הפקודה ועומד בקריטריונים, זכאי לכך:

 • אם עדיין לא הוכרז פושט רגל – זכאי לקבל מהכונס הרשמי, לפי נסיבות המקרה, הפחתת תשלום באופן זמני או מתן פטור באופן זמני.
 • אם כן הוכרז פושט רגל ונקבעה תכנית פירעון – זכאי לקבל מהכונס הרשמי, שינוי זמני של תנאי התוכנית או השהייה זמנית של תכנית הפירעון (ואז התוכנית תוארך באותה תקופה).

כך למשל, אם עובד שכיר פוטר או נדרש לצאת לחופשה ללא תשלום, הוא עשוי להיות זכאי לפטור למשך התקופה בה לא זכאי לדמי אבטלה. לגבי עובד עצמאי, הכונס יכול לתת מתן פטור זמני או הפחתת גובה תשלומים לתקופה של 3 חודשים מהגשת הבקשה או תקופה ארוכה יותר.

עובד שכיר או עצמאי, שפתח תיק בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי (החל מתאריך 15.09.2019 ואילך) לפי החוק ועומד בקריטריונים, זכאי לכך:

 • אם עדיין לא ניתן צו שיקום כלכלי – זכאי לקבל מהממונה הפחתה זמנית של גובה התשלום העיתי או פטור זמני מעמידה בחובת התשלומים.
 • אם ניתן צו שיקום כלכלי – זכאי לקבל מהממונה הפחתה זמנית של גובה התשלום החודשי שנקבע בצו, או זכאי לקבל מבית משפט השלום פטור זמני מחובת התשלומים (בכפוף להארכת תכנית הפירעון).

על מנת להנות מכך, על החייב להגיש בקשה ייעודית.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

האנשים הבאים זכאים לקבל הקלות בחובת תשלומים ככתוב מקודם, ובהתאם לעמידה בתנאי הזכאות:

 • חייב שהוא עובד שכיר – אם:
  • פוטר מהעבודה.
  • הוצא לחופשה ללא תשלום.
  • תנאי העסקתו השתנו לרעה בצורה משמעותית ואינם זכאים לקבל תשלום או קצבה בהתאם לכך.
 • חייב שהוא עובד עצמאי – אם:
  • הכנסתו נפגעה באופן משמעותי מהמצב (משבר).

מימוש הזכאות – איך לבקש הקלות בתשלומים לחייבים?

עובד שכיר או עצמאי שהינו חייב כאמור והוא מעוניין בהקלות, צריך לפעול בהתאם לכך:

1. פירוט הבקשה

על החייב לבקש את הבקשה המבוקשת בהתאם לסוג ההליך והמצב – הפחתת תשלום זמני או פטור מתשלום – וכן לכלול בבקשה עובדות רלוונטיות וסיבות ונימוקים המצדיקים את קבלת הסיוע.

אם מדובר על עובד שכיר, הבקשה צריכה לכלול:

 • משך התקופה בה עבד ושכר העבודה.
 • מועד הפיטורין או היציאה לחופשה ללא תשלום (חל"ת) ותקופת החל"ת.
 • סיבת הפסקת עבודה או סיבת הוצאה לחל"ת או סיבת שינוי תנאי העסקה.
 • פירוט תנאי העסקה לרבות השכר.

אם מדובר על עובד עצמאי, הבקשה צריכה לכלול:

 • פירוט השינוי שחל בעסק כתוצאה מהמצב.

2. מסמכים מאמתים

הגשת הבקשה לכשעצמה אינה מספיקה, על העובד החייב (שכיר או עצמאי) להגיש מסמכים לאימות הפרטים שלו ובהתאם לסוג הסיבה בגללה מוגשת הבקשה.

אם מדובר על עובד שכיר, המסמכים הנוספים:

אם מדובר על עובד עצמאי, המסמכים הנוספים:

 • תצהיר בכתב על המצב שחל בעסק.
 • אישורי הכנסות לפי העניין:
  • עוסק פטור – דוחות מקדמות מס הכנסה לכל שנת 2019 וכן לשנת 2020 עד למועד הגשת הבקשה, וכן מאזן בוחן מרואה חשבון או ממנהל חשבונות בתקופה זו.
  • עוסק מורשה – דוחות מס ערך מוסף (מע"מ) לכל שנת 2019 וכן לשנת 2020 עד למועד הגשת הבקשה, וכן מאזן בוחן מרואה חשבון או ממנהל חשבונות בתקופה זו.

3. אופן הגשת הבקשה

חייב צריך להגיש את הבקשה והמסמכים לעיל, בהתאם לסוג התיק וההליך:

 • הליך פשיטת רגל (תיק שנפתח לפני 15.09.2019) – יש להגיש את הבקשה לבית המשפט המחוזי המטפל בהליך.
 • הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיק שנפתח ב-15.09.2019 ואילך) – באופן הבא:
  • עבור הפחתה זמנית של הסכום – יש להגיש את הבקשה באופן ממוחשב באינטרנט דרך מערכת הממונט. מי שאינו מיוצג, רשאי להגיש באמצעות כתובת דואר אלקטרוני המופיעה באתר הממונה או בדואר רשום עם אישור מסירה.
  • עבור פטור זמני מהתשלום – יש להגיש את הבקשה לבית משפט השלום המוסמך לכך.

מידע נוסף

 • הגשת הבקשה אינה פוטרת את החייב מחובת הגשת הדוחות הדו-חודשיים על הכנסותיו והוצאותיו, וכן עמידה בחובות ההליך המוטלות עליו.
 • חייב שבקשתו התקבלה, צריך לדווח על כל שינוי שחל במצב הכלכלי שלהם.
 • חייב שבקשתו התקבלה ולא מגיש דיווחים או חובות אחרות לגביו, יכול להשפיע לרעה על מצבו ועל ההליך שלגביו.

חקיקה ופסיקה

 • נוהל הכונס הרשמי והממונה על הליכי חדלות פירעון בנוגע לחובת התשלומים של חייבים לאור התפרצות נגיף הקורונה, מספר נוהל 10, מתאריך 15.03.2020

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil