פתיחת חשבון בנק עובר ושב של קטין

קטין המעוניין לפתוח חשבון בנק עובר ושב, כפוף להוראות נוספות בשל הכשרות המשפטית המוגבלת שלהם לפי חוק. הוראות בנק ישראל מספקות מענה בנושא.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות של קטין.

חשבון של קטין

אדם המעוניין לפתוח חשבון בנק, רשאי לעשות זאת בהתאם להוראות חוק הבנקאות והכללים וההוראות הנופסות הנלווים לחוק. כאשר מדובר על קטין, הרי כי הכשרות המשפטית שלהם מוגבלת ויש הוראות נוספות בהתאם לכך.

קטין בחוק מוגדר כאדם שעדיין לא מלאו לו 18 שנים. קטין יכול להיות גם נער עובד, כזה שהוא הגיע לגיל 15 (גיל העסקה מותרת של נערים עובדים) ומקבל באופן שכר עבודה או משכורת המשולמת על ידי מעסיקו בצורה שוטפת.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

קטין זכאי לפתיחת חשבון בנק בהתאם לכך:

 • מלאו לו 14 שנים ועדיין לא מלאו 16 שנים – ניתן לפתוח חשבון בנק בהסכמה בכתב של הוריו או אפוטרופסו.
 • מלאו לו 16 שנים או יותר – ניתן לפתוח חשבון בנק, גם ללא הסכמת הורים או אפוטרופוס.

עם זאת, תאגיד בנקאי יכול לאשר פתיחת חשבון בנק עבור נער עובד, כאמור מקודם, גם ללא הסכמת הורים או אפוטרופוס.

מי לא זכאי?

 • קטין שעדיין לא מלאו לא 14 שנים.
 • קטין שנפתח לטובתו חשבון קרדיטורי על ידי אפוטורופוס או נותן מתנה, ואשר הקטין לא מתערב בניהול החשבון האמור.

יש לציין כי ההוראות לעיל מתייחסות למגבלות החלות על תאגיד בנקאי במקרה של חשבונות קטינים.

מימוש הזכאות

קטין המעוניין לפתוח חשבון בנק, צריך לפעול בהתאם לכתוב כאן.

1. פניה אל תאגיד בנקאי

קטין יכול לפנות אל תאגיד בנקאי שבו הוא מעוניין לפתוח את חשבון הבנק שלו, בין אם סניף הבנק במקום המגורים או במקום אחר.

קטין שמלאו לו 16 שנים, יכול גם לפתוח חשבון בנק באופן מקוון דרך אתר האינטרנט או האפליקציה של הבנק.

2. המצאת מסמכים

במועד הגשת הבקשה לפתיחת חשבון בנק, על הקטין לספק:

 • מסמכי זהות מאמתים – ספח זהות ההורים (לפני גיל 16) או תעודת זהות (מגיל 16).
 • הסכמה של הוריו או אפוטרוספו לפתיחת חשבון הבנק (עד גיל 16).

3. בחירת מוצרים בחשבון עובר ושב

ככלל, קטין יכול להשתמש בשירותים בנקאיים שונים כמו משיכת יתר, צ'קים, כרטיסי חיוב וכדומה. אבל יש כמה הגבלות:

משיכת יתר או אוברדראפט

 • סך המינוס שמותר להיכנס אליו בהתאם לתנאים שנקבעו עם הבנק.
 • רק קטין שמסר את הסכמת הנציגו מראש ובכתב לבנק יכול לקבל זאת. הבנק לא רשאי לאפשר לקטין משיכת יתר ללא הסכמה זו.
 • הסכמת הנציג צריכה להיות על גבי טופס נפרד, בו הנציג מסכים למשיכת יתר בחשבון הקטין במסגרת שתיקבע.
 • הבנק יכול לאשר לנער עובד משיכת יתר עד גובה המשכורת, ללא צורך בהסכמת הנציג.

פנקסי צ'קים

 • שטר המהווה אמצעי תשלום.
 • רק קטין מגיל 16 ומעלה יכול לקבל צ'קים.
 • עד גיל 18, סכום המשיכה של הצ'קים מוגבל עד 400 ₪.
 • הצ'קים המונפקים כוללים את המילים "קטין" או "נוער (עד 18)", וכן "סכום המשיכה מוגבל עד לסך 400 ש"ח".
 • מספר הצ'קים המירבי בכל הזמנה הוא עד 25.

כרטיסי חיוב

 • כרטיס לחיוב ולתשלום (כרטיס אשראי).
 • רק קטין מגיל 16 ומעלה יכול לקבל כרטיס חיוב.
 • נער עובד, יכול לקבל כרטיס חיוב שהוא לא כרטיס אשראי, כלומר בחיוב מיידי (כרטיס דביט או דיירקט).
 • קטין שמלאו לו 14 שנים, יכול לקבל:
  • כרטיס למשיכת כספים כאשר היתרת החשבון שלו חיובית.
  • כרטיס חיוב מוגבל בהסכמת נציג הקטין ובתנאי שהבנק קיבל אישור להציע כרטיס כזה מהפיקוח על הבנקים. כרטיס זה מאפשר ביצוע עסקאות בישראל בלבד, בחיוב מיידי, אם היתרה בבנק חיובית ומוגבלת עד 400 ₪.
 • כרטיסי החיוב המונפקים כוללים את המילים "קטין" או "נוער (עד 18)".
 • קטין הזכאי והמעוניין בכרטיס אשראי, נדרש לקבל את אישור והסכמת הנציגו, שניתנה מאש ובכתב על גבי טופס לשימוש בכרטיס לצורך רכישת נכסים.
 • סכום המשיכה המירבי במכשירים האוטומטיים ביממה אחת הוא 400 ₪.

אם הקטין חרג ממסגרת האשראי שאושרה לו, הבנק חייב לבטל את כרטיס החיוב שהונפק לו. אם כרטיס הונפק על ידי מנפיק אחר בתיאום הבנק, אז הבנק חייב לפנות למנפיק והמפניק חייב לבטל את כרטיס החיוב בתוך יום עסקים אחד לאחר הודעת הבנק.

השקעות

 • קטין המעוניין בהשקעת הכספים שלו בכל אפיק השקעה, אשר יש בו סיכון לפגיעה בקרן, חייב לקבל ולתת לבנק את הסכמת הנציג של הבנק בלבד.

4. החלטת הבנק

לבסוף, הבנק מחליט אם לאשר או לא לאשר את חשבון הבנק, בהתאם להוראות הדין.

מידע נוסף

 • עם פתיחת החשבון, הבנק חייב למסור לקטין דף מידע עם פירוט זכויותיו וחובותיו בקשר לניהול החשבון. כמו כן, גם דף פירוט לגבי העמלות והחיובים בהם החשבון עשוי להיות מחוייב.

חקיקה ופסיקה

 • חוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1981
 • חשבונות קטינים, הוראה 416, ניהול בנקאי תקין

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil