חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

איסור דרישת פרופיל צבאי ממועמד לעבודה או מעובד, ואיסור השימוש בו

מועמד לעבודה או עובד, זכאי לזכות חשובה מאוד לצורך מניעת אפלייה והיא איסור דרישת פרופיל צבאי ואיסור השימוש בו. מעסיק שמפר את הזכות הזו צפוי לעונש של קנס כספי.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות.

מהו איסור דרישת פרופיל צבאי?

פרופיל צבאי הוא סימול מספרי שצבא הגנה לישראל (צה"ל) נותן לצורך ציון מידת התאמתו הרפואית של אדם, לשירות ביחידות ובתפקידים שונים בצבא הגנה לישראל. ככל שהפרופיל הצבאי גבוהה יותר – כך לאותו אדם יש התאמה לשרת בתפקידים קרביים יותר.

כאשר מועמד לעבודה מעוניין להתקבל לעבודה, הוא עשוי להישאל על שאלות בנושאים שונים ובין היתר על השירות הצבאי שלו, נוכח העובדה כי במסמך קורות החיים הדבר מצויין (לרוב).

בהתאם לחוק בעניין איסור הפלייה בעבודה, המעסיק לא רשאי לדרוש מדורש עבודה (מועמד לעבודה) את הפרופיל הצבאי שלו, ולא רשאי לעשות שימוש בפרופיל הצבאי שלו, אם הגיע לידיו, בענייני קבלה לעבודה, תנאי עבודה, קידום בעבודה, הכשרה או השתלמות, פיטורים או פיצויים, או הטבות אחרות בעת הפרישה.

בנוסף לכך, הוראות הכתובות בפסקה קודמת חלות גם על העובד (לאחר שהתקבל כבר לעבודה), כך שהמעסיק לא רשאי לדרוש ממנו ואם קיבל, אז לא לעשות שימוש לעניינים כאמור לעיל.

בכל מקרה, אם המעסיק דרש את הפרופיל הצבאי של המועמד לעבודה או העובד, בניגוד להוראות ככתוב מקודם, המעסיק לא רשאי לפגוע בענייני עבודה ככתוב מקודם, מהסיבה שהעובד או המועמד סירב למסור את הפרופיל הצבאי.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

הזכות שלא להידרש לתת פרופיל צבאי ולא להיות מופלה בענייני עבודה ניתן לכל אלו:

  • כל מועמד לעבודה (דורש עבודה).
  • כל עובד של כל מעסיק בישראל.

יחד עם זאת, הזכות והחובה לא חלות לגבי מועמדים לעבודה ועובדים של המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים ושירותי הביטחון הכללי, בהתאמה.

מימוש הזכאות

הזכאות שלא להידרש או לתת פרופיל צבאי ניתנת באופן אוטומטי, הן בשלב שבו האדם הוא מועמד לעבודה והן בשלב שהוא עובד של המעסיק.

העובד או המועמד לעבודה, רשאי להגיש תלונה למינהל אכיפה והסדרה במשרד העבודה ואף להגיש תביעה בבין הדין לעבודה.

מידע נוסף

  • מעסיק שמפר את הוראות אלו צפוי לעונש כספי של כ-5000 ₪.

חקיקה ופסיקה

  • חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988
  • חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil