אפליה בעבודה – מהי אפליה אסורה בעבודה ובאילו תחומים ומקרים יש איסור?

אפליה בעבודה הוא נושא כאוב ופוגע בהרבה עובדים ואף מועמדים לפני שהחלו לעבוד אצל המעסיק, ולכן קיים בישראל חוק המסדיר שיוויון הזדמנויות בעבודה. האפליה יכולה להיות על רקע כלשהו של העובד או המועמד.

מטרת הכתבה להסביר את הנושא.

מהי אפליה בעבודה?

אפליה בעבודה היא התייחסות שונה אל אדם מסויים, מועמד או עובד נוכחי, על רקע נושאים שונים הנוגעים לגביו. אפליה בעבודה נגרמת בעיקר בגלל דעות קדומות של המעסיק או בגלל אינטרסים כלכליים אחרים.

דעות ואינטרסים אלו מובילים את המעסיק להניח כי אותו אדם אינו מתאים לעבודה ולפיכך הוא לא יתקבל, או שניתן להעסיק אותו בתנאים לא הוגנים או אפילו שהוא אינו ממשיך להיות מתאים לעבודה ולכן ניתן לפטר אותו.

לכל אדם יש את הזכות לעבוד, לעסוק, להתפרנס בכבוד, ולא להיות מי שלגביו קיימות הדעות הקדומות או האינטסרים האחרים כאמור. האפליה הזו מובילה גם לפגיעה בכבוד האדם ובחירתו, ואף משפיעה על הגוף והנפש.

מהי אפליה אסורה בעבודה?

אפליה אסורה בעבודה, היא אפליה בעבודה ככתוב מקודם, ובנוסף לכך היא אסורה על פי חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה.

המעסיק לא רשאי להפלות בין עובדיו או בין דורשי עבודה על רקע הנושאים הללו: מין (מגדר), נטייה מינית, מעמד אישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, הורות (היותם הורים), גיל, גזע, דת, לאום, ארץ מוצא, מקום מגורים, השקפה, מפלגה, שירות במילואים, קריאה לשירות מילואים, שירות הצפוי בשירות מילואים (לרבות עקב התדירות ומשך הזמן).

איסור הפליה בנושאים הכתובים לעיל, היא לכל אחד מענייני העבודה הבאים:

 • קבלה לעבודה.
 • תנאי עבודה.
 • קידום בעבודה.
 • הכשרה או השלמות בעבודה.
 • פיטורין או פיצויי פיטורים.
 • הטבות ותשלומים בקשר לפרישה מעבודה.

בנוסף לכך, איסור הפליה חל על המעסיק גם בין עובדים של קבלן כוח אדם המועסקים אצלו, או אפילו בין מועמדים לעבודה אצלו שהתקבלו מקבלן כוח אדם.

עבירה על החוק היא עבירה אזרחית ועבירה פלילית שדינה קנס ואף מאסר בפועל.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כלל ציבור העובדים זכאים לזכויות המוענקות לפי הוראות חוק זה.

דוגמאות לאפליה בעבודה

להלן מספר דוגמאות בעניין אפליה בעבודה.

1. אפליה בקבלה לעבודה:

 • שאלה עם אופי מפלה בראיון עבודה: "האם את מתכוונת להיכנס להריון בקרוב?"
 • אי הזמנה לראיון עבודה: "צוות העובדים שלנו צעיר וגילך לא מתאים", או "התפקיד הוא לא לגברים / לנשים".

2. אפליה בתנאי עבודה או בקידום עבודה:

 • צמצום שעות עבודה לעובדת בשל היותה אישה.
 • אי קידום בעבודה: "תפקיד הניהול מתאים רק לנשים".

3. אפליה בפיטורים:

 • כללים מפלים: "איסור על דיבור בשפה רוסית, ערבית, אנגלית וכד', ופיטורים לעובר על הכלל".

מימוש הזכאות

הזכות לשיוויון הזדמנויות בעבודה חייבת להינתן באופן אוטומטי, המעסיק אינו רשאי להפלות עובדים על בסיס רקע ככתוב מקודם.

מניעת הרעת תנאים

מעסיק שנדרש לתקן אפליה אסורה בעבודה על רקע נושאים ובענייני העבודה השונים, אינו רשאי לעשות זאת אם הוא גורע מזכויותיו של עובד אחר, ולא רשאי לשנות את מצבו לרעה.

נטל ההוכחה

במקרה של תביעה על ידי עובד, נטל ההוכחה היא על המעסיק כי פעל שלא בניגוד להוראות החוק, והכל באופן הבא:

 • בענייני קבלה לעבודה, קידום, תנאי עבודה, הכשרה או השתלמות, או תשלום פיצויים – אם המעסיק קבע תנאים וכישורים, והעובד או המועמד לעבודה, הוכיח כי התקיימו התנאים או הכישורים.
 • בעניין פיטורים מהעבודה – או העובד הוכיח שהסיבה לפיטורים היא לא התנהגות או המעשים שלו.

מידע נוסף

 • עקב הפרה של הוראות החוק, ניתן להגיש תלונה לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, שבמשרד העבודה.
 • ניתן להגיש תביעה לבית הדין לעבודה בשל הפרת הוראות החוק.
 • המעסיק לא רשאי לדרוש פרופיל צבאי מעובד או מדורש עבודה.
 • הפליה בעבודה לא נחשבת בשל אופי או מהות של התפקיד או המשרה.
 • פרסום מודעה בדבר הצעת עבודה חייבת או שליחה להכשרה מקצועית, חייבת להיות מצויינת בלשון זכר ובלשון נקבה, בין אם ביחיד ובין אם ברבים, והכל בתנאי שאין הפליה כאמור לפי כתבה זו.

חקיקה ופסיקה

 • חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil