חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

רישום בקופת חולים – הוראות ונהלים במסגרת ביטוח בריאות ממלכתי

כל תושב מגיל 18 ומעלה חייב להיות חבר בקופת חולים, על מנת להיות חבר כאמור יש להגיש בקשת רישום בקופת חולים. הבקשה נעשית לפי ההוראות והנהלים בנושא.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות, אופן הרישום ומידע נוסף.

מהו רישום בקופת חולים?

לפי חוק, כל תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים, חייב להיות רשום בתור חבר בקופת חולים. החברות בקופת החולים מאפשרת לאותו אדם להיות מבוטח במסגרת ביטוח בריאות ממלכתי ולקבל את שירותי הבריאות מאותה קופה – על ידי סל הבריאות והשירותים הנוספים.

בנוסף, אותו אדם חייב גם לרשום את ילדו שהוא עד גיל 18 באותה קופה (לא ניתן לרשום ילד בקופה שההורה לא נמצא בה). מותר להיות חבר ולהירשם בקופה אחת בלבד.

מי שאינו חבר עדיין, חייב להגיש בקשה לרישום בקופת חולים. קופת החולים חייבת כל תושב שבחר להירשם בה ולא רשאית להגביל את רישומו או להתנות את הרישום בתנאי או בתשלום כספי כלשהו.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל תושב מדינת ישראל מגיל 18 ומעלה שאינו רשום בקופת חולים, חייב להיות חבר וזכאי לביצוע הרישום. מי שמתחת לגיל 18 משוייך אוטומטית להורה.

מי לא זכאי?

 • חיילים בשירות סדיר – מקבלים שירותי בריאות מצה"ל.

מימוש הזכאות – איך לבצע רישום לקופת חולים?

תושב מגיל 18 ומעלה המעוניין לבצע רישום לקופת חולים, יכול לעשות זאת באחת הדרכים הבאות:

 1. רישום דרך המוסד לביטוח לאומי – ניתן לבצע הרשמה כך:
  1. באתר האינטרנט – ניתן להיכנס לקישור זה כדי לבצע רישום או מעבר. כדי לבצע את הרישום, יש להצטייד בכרטיס אשראי אישי (לא כרטיס דביט / דיירקט). השירות ללא תשלום.
  2. בסניפים – ניתן לפנות אל הסניף הקרוב לביצוע הרישום, עבור מי שאינו יכול להירשם דרך אתר האינטרנט או בנק הדואר (דואר ישראל). רישום זה נעשה רק בעקבות אחת הסיבות הבאות:
   • מי שיש לבדוק את המעמד שלו בביטוח הלאומי.
   • מי שהתושבות שלו חודשה.
   • מי שנקבע לו מעמד של תושב ארעי.
   • עולה חדש שחלפו 90 ימים מיום עלייתו.
   • חייל משוחרר שחלפו 90 ימים מיום שחרורו משירות סדיר.
   • אסיר משוחרר שחלפו 90 ימים מיום שחרורו.
 2. רישום דרך דואר ישראל – ניתן לבצע הרשמה כך:
  1. בסניפים – ניתן לגשת אל אחד הסניפים של רשות הדואר לביצוע הרישום. כדי לבצע זאת, יש להצטייד בתעודת זהות. בתום הרישום יתקבל העתק מטופס הרישום. השירות כרוך בתשלום של כ-16.60 ₪.

תושב שהוא אחר, יכול לעשות רישום בהתאם לקבוע לגביו:

רישום ילדים (קטינים)

ככלל, רישום ילדים (קטינים) נעשה על ידי ההורים שלהם באותו אופן כאמור לעיל. אולם, עם קבלת המידע, הביטוח הלאומי משייך את הילד לקופת החולים של ההורה שמקבל קצבת ילדים באופן אוטומטי וללא צורך להגיש בקשה ידנית.

אולם יש מקרים מסויימים:

 • אם ההורים רשומים בקופות חולים שונות והם מעוניינים להעביר את הילד לקופת חולים של ההורה האחר, שאינו מקבל קצבת ילדים – עליהם להגיש את הבקשה כאמור לעיל ולבצע רישום יילוד. רישום יילוד עד גיל 6 חודשים נעשה באופן מיידי.
 • אם יש להעביר את הילד בעקבות צו בית משפט או הסכם גירושין – יש לשלוח את הצו או ההסכם לתחום מרשם הבריאות באמצעות פקס 02-6462029, הרישום נעשה מיידי.
 • במקרים של הורים גרושים ואחד ההורים רוצה לעבור לקופה אחרת עם ילדו – הביטוח הלאומי ישלוח להורה השני הודעה בדואר של בקשת המעבר ל"כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין" שעל ההורה השני להוסיף במשרד הפנים. אם ההורה מתנגד, עליו להודיע לנציב הקבילות במשרד הבריאות תוך 45 ימים. הילד לא יועבר לקופה האחרת רק אם ההתנגדות תתקבל.

רישום בגירים

תושב מכיל 18 ומעלה, צריך להגיש בקשה כאמור לעיל. אולם, אם היה ברשום בקופת חולים בהיותו קטין, ולא ביקש לעבור בתוך 6 חודשים מיום שמלאו לו 18 שנים, הוא ייחשב בתור רשום באותה קופה בה היה רשום בהיותו קטין.

רישום בפעם הראשונה בתור בוגר שהוא עד גיל 18 שנים ו-6 חודשים נעשה באופן מיידי.

רישום חיילים משוחררים ומייסמי שירות לאומי-אזרחי

משרתי שירות לאומי-אזרחי ממשיכים להיות חברים בקופה בה היו חברים לפני השירות או ההתנדבות וזכאים לזכויות מאותה הקופה. עם סיום השירות, הם ממשיכים להיות חברים באותה קופה.

חיילים בשירות סדיר לא מבוטחים בביטוח בריאות ממלכתי ולא זכאים להירשם בקופת חולים. הם מקבלים שירותי בריאות ממשרד הביטחון, צבא הגנה לישראל.

חיילים משוחררים, לעומת זאת, חוזרים להיות חברים באותה קופה בה היו חברים לפני שגוייסו. המידע על השחרור מועבר אוטומטית. אולם יש מקרים נוספים:

 • אם החייל המשוחרר אינו חבר בקופת חולים – עליו לבצע רישום כאמור לעיל.
 • אם הוא אינו יודע מהי הקופה שלו – עליו לפנות לתחום מרשם הבריאות בטלפון 02-6462000, בימים א-ה בין השעות 9:00 עד 13:00.
 • אם המידע על השחרור עדיין לא התקבל – עליו לשלוח צילום של תעודת השחרור לתחום מרשם הבריאות בביטוח הלאומי, במייל ority@nioi.gov.il או בפקס שמספרו 02-6462029. המוסד ישלח את המידע לקופה בה הוא חבר בתוך 24 שעות.
 • אם חלפו 90 ימים מיום שחרורו משירות סדיר – הרישום נעשה דרך סניף הביטוח הלאומי בלבד.

רישום אסיר משוחרר

אסיר משוחרר או עציר משוחרר, ימשיך להיות רשום בקופת חולים בה נרשם לפני שנאסר או נעצר, כל עוד הוא לא ביצע מעבר לקופה אחרת.

המידע על השחרור מועבר אוטומטית. כמו כן, חלים עליו הוראות דומות לגבי חייל משוחרר כאמור לעיל.

רישום עולים חדשים

 • עולה חדש יכול לבצע רישום בקופת חולים עם הגעת לארץ, במשרדי משרד הקליטה בשדה התעופה.
 • אם לא ביצע רישום בשדה התעופה – יכול להירשם בכל סניף דואר.
 • לאחר 3 שבועות מיום ההגעה לארץ – ניתן לבצע רישום דרך האתר של המוסד לביטוח לאומי.
 • אם חלפו 90 ימים ממועד ההגעה לארץ – הרישום נעשה דרך סניף הביטוח הלאומי בלבד.

מידע נוסף

 • לא ניתן להיות רשום ביותר מקופת חולים אחת. אולם ניתן להיות רשום בקופת חולים וגם בתאגיד לביטוח בריאות השן.
 • ניתן לרשום ילד בתאגיד לביטוח בריאות השן גם אם ההורה לא רשום בו.
 • תושב שאינו רשום בקופת חולים ייחשב כאילו רשום בקופה שקבע משרד הבריאות לפי יחס של מספר המבוטחים בה לבין סך המבוטחים בכל קופות החולים.
 • מעסיק לא רשאי לבקש ממועמד לעבודה פרטים לגבי קופת החולים בה הוא חבר, אלא לצורך הפניית המועמד לבדיקה רפואית, לפי בקשת המעביד או בהתאם לדרישות כל דין, לשם קביעת כשירותו של המועמד לתפקיד המוצע לו.
 • מעסיק לא רשאי להתנות עבודה בתנאי כלשהו הקשור להשתייכות לקופת חולים מסוימת ולא רשאי לחייב עובד להירשם בקופת חולים מסוימת.

חקיקה ופסיקה

 • חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994
 • תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (רישום בקופת חולים ונהלי מעבר), תשנ"ה-1995
 • חוזר "הודעה להורה אשר עדכן כתובת נוספת לילד, על מעבר ילדו לקופת חולים אחרת", התשע"ט-2019

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil