חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

החזר כספי על חיוב בסכום עודף בעסקה מתמשכת

צרכן שהעוסק חייב אותו בסכום עודף בעסקה מתמשכת, זכאי לקבל החזר כספי בתקופה ייעודית כולל פיצוי והוצאות צרכן. החיוב מגיע בעסקה בה העוסק חייב את הצרכן סכום שלא מגיע לו.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות כולל פירוט.

מהו החזר בשל חיוב בסכום עודף?

החזר כספי בשל חיוב בסכום עודף בעסקה מתמשכת הוא סכום כספי שהצרכן זכאי לקבל כאשר עוסק מחייב את חשבונו בתשלומים לפי הרשאה לחיוב חשבון בנק או הרשאה לחיוב כרטיס אשראי (הוראת קבע) – מעבר למה שהיה העוסק זכאי לקבל.

במילים אחרות, כאשר העוסק מחייב את הצרכן בסכום עודף על הסכום שהוא זכאי לחייב את הצרכן, העוסק נדרש להחזיר את הסכום העודף וגם תשלום של פיצוי על הוצאות הצרכן.

בהתאם להוראות הדין, התהליך הוא פניית הצרכן, בירור העוסק, השבת כספים ומתן תשובה מנומקת בכתב על ממצאי הבירור.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל צרכן שמתקיימים לגביו כל הפרטים הבאים:

  • רוכש מוצרים או מקבל שירותים מעוסק (מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק, כולל יצרן) במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי.
  • העסקה היא מסוג עסקה מתמשכת.
  • הצרכן משלם באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק או לחיוב כרטיס אשראי.

מימוש הזכאות

הזכאות היא לא אוטומטית.

צרכן שטוען כי העוסק גבה ממנו סכום נוסף מעבר לסכום שהוא רשאי לגבות לפני תנאי ההתקשרות, נדרש לפנות אל העוסק לבירור ובדיקת הטענה. העוסק נדרש לברר את הטענה בתוך 10 ימי עסקים בלבד.

אם העוסק מצא כי אכן גבה סכום עודף, הוא נדרש להשיב לצרכן, בתוך 4 ימי עסקים את הבאים (הכל ביחד "סכום ההחזר"):

  • הסכום העודף.
  • תוספת ריבית והצמדה על הסכום העודף מיום הגבייה.
  • תוספת תשלום בשל הוצאות הצרכן בסכום של 16.62 ₪ (לפי נתוני 2020, צמוד מדד דצמבר לעומת דצמבר כל שנה – תקופת בסיס 16 ₪ בשנת 2012).

אם סכום ההחזר נמוך מ-50 ₪, העוסק רשאי לזכות את הצרכן במועד החיוב הבא (ולא לאחר 4 ימי עסקים), זאת בתנאי שהודעת התשלום לאותו חיוב נשלחת לצרכן בתוך 30 ימים מתום 10 ימי עסקים של בירור הטענה.

אם העוסק לא מחזיר את סכום ההחזר, ניתן להגיש תלונה לרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, והממונה רשאי להטיל עיצום כספי בסך 45,000 ₪ או 25,000 ₪ אם הוא לא תאגיד.

בנוסף, הצרכן רשאי להגיש תביעה לבית המשפט ולקבל פיצויים ללא הוכחת נזק בסכום של 10,000 ₪.

מידע נוסף

  • אם החיוב הוא מעל 30 יום כאמור לעיל, (למשל כל חודשיים) – אז העוסק חייב להחזיר בתוך 4 ימי עסקים ולא לזכות את הצרכן במועד החיוב.
  • ניתן לקבל סיוע משפטי חינם להגשת התביעה.
  • העוסק חייב לשלוח לצרכן תשובה מנומקת בכתב על ממצאי הבירור, בתוך 21 ימי עסקים מיום פניית הצרכן.

חקיקה ופסיקה

  • חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil