חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

ריבית החשב הכללי – מה זה, למה היא משמשת, מהי ריבית פיגורים חשכ"ל ועוד

ריבית החשב הכללי היא אחת הריביות החלות על משרדי הממשלה ואשר חלה על כל מי שהוא צד בעסקה כלשהי מול אחד ממשרדי הממשלה. התקשרות בעסקה כזו לאו דווקא לספק מוצר או שירות למדינה, אלא גם לעניין תשלום מסים, קבלת החזרי מס ועוד.

מטרת הכתבה להסביר את המושג, סוגי הריביות השונות ומידע נוסף.

מהי ריבית החשב הכללי?

החשב הכללי (חשכ"ל) במשרד האוצר הוא זה שאחראי על כל האגף המנהל את קופת הכסף של הממשלה ואחראי בין היתר על הנכסים של המדינה. זהו האגף שאחראי על כל הנושאים הפיננסיים והכספיים של המדינה.

ריבית חשב כללי היא הריבית המפורסמת על ידי החשב הכללי והיא משמשת את משרדי הממשלה השונים ויחידות הסמך שלהם לצורך התקשרות עם גורמים שונים, בהתאם למטרה ותנאי ההקשרות עם אותו גורם.

אלא שלא רק משרדי הממשלה משתמשים בריבית זו, יש עוד גופים שונים המאמצים בהתנדבות וללא כפייה את השיטה לחישוב ריביות ופיגורים לפי החשב הכללי. כמו למשל עסקים מתחום הפיננסים, הבנקאות והביטוח.

ריבית החשב הכללי היא הריבית הרגילה הקיימת בהתקשרויות המדינה, אולם קיימות עוד ריביות שגם מפורסמות על ידי החשב הכללי כמו ריבית פיגורים החשב הכללי, ריבית בגין איחור העברת כספים, ריבית פפיגורים מקסימלית למשכנאות, ריבית לעובדי מדינה ועוד.

אוכלוסיית יעד – למי זה מתאים?

כל אדם שמתקשר עם המדינה, באופן ישיר או עקיף, על ידי קבלת כסף או מתן (תשלום) כסף, ובין היתר ענייני תשלום מסים, מענקים וכד'.

סוגי ריביות החשב הכללי

ככתוב מקודם, קיימים כמה סוגים של ריביות החשב הכללי:

  • ריבית חשב כללי – ריבית המשמשת את משרדי הממשלה להתקשרויות שונות. גובה הריבית היא ריבית בנק ישראל + 1.5% לשנה (כלומר, באותו שיעור כמו ריבית פריים).
  • ריבית בגין איחור העברת כספים מהמערכת הבנקאית – ריבית המשמשת לחיוב בגלל איחור העברת כסף מהבנק לממשלה או בגלל סיבה אחרת. גובה הריבית היא ריבית החשב הכללי + 4.5% לשנה.
  • ריבית פיגורים החשב הכללי – ריבית בגין איחור בתשלומים לרשויות המדינה בכפוף לתנאי ההתקשרות. בשיטה החדשה, גובה הריבית היא ריבית הבסיס בעסקאות בתוספת מרווח בהתאם לעומק הפיגור בתקופת זמן ועד תוספת של 4.5%. לפי המנגנון הישן, גובה הריבית היא ריבית חשב כללי + 6.5% לשנה.
  • ריבית מקסימלית למלווה צמוד ערך המובטח במשכנתא על דירת מגורים ("ריבית משכנתאות") – ריבית מירבית בגיל הלוואות מכספי המדינה, אשר ניתנו על ידי תאגיד בנקאי לרכישת דירת מגורים, כאשר יש הבטחה על ידי משכנתא לטובת התאגיד הבנקאי. גובה הריבית היא ריבית חשב הכללי בתוספת 6.5% לשנה.
  • ריבית על הלוואות לעובדי מדינה – ריבית על הלוואות מסובסדות לעובדי מדינה, עובדי רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות, רשויות ותאגידים שהוקמו לפי דין, וכן עובדי גופים הנתמכים מתקציב המדינה (כמו בנק ישראל). גובה הריבית נקבעת לפי גובה האינפלציה (שינוי מדד המחירים לצרכן) ולפי שינוי ריבית בנק ישראל.

חישוב הריבית

ריבית החשב הכללי היא ריבית שנתית המחושבת בכל רבעון קלנדרי. כלומר, הריבית מחושבת על בסיס רבועני קלנדרי והיא מתווספת לסכום הקרן, כאשר אותה קרן מהווה הבסיס לחישוב הריבית ברבעון הבא.

מנגנון ריבית פיגורים החשב הכללי

ריבית פיגורים החשב הכללי חלה מיום הפיגור בפועל, כלומר יום לאחר המועד האחרון לתשלום החוב. כאשר הריבית מחושבת כריבית שנתית המחושבת בכל רבעון קלנדרי, בתוספת לריבית הבסיס שנקבעה בהסכם ההתקשרות.

אם לא נקבעה ריבית הסכמית בהסכם ההתקשרות, אז ריבית הבסיס לעניין חישוב ריבית הפיגורים הינה 0%. בריבית זו לא מוסיפים רכיב הצמדה.

ריבית הפיגורים של החשב הכללי מחושבת כך:

  • ב-90 הימים הראשונים לפיגור ("תקופת גרייס") – אין ריבית פיגורים חשכ"ל (היא 0%), ותחושב רק ריבית בסיס ככל שנקבעה כזו.
  • בתקופה עד שנה לפיגור בניכוי 90 הימים הראשונים – ריבית הפיגורים היא ריבית הבסיס בתוספת מרווח שנתי של 1.5%.
  • בתקופה שבין שנה ועד שנתיים לפיגור – ריבית הפיגורים היא ריבית הבסיס בתוספת מרווח שנתי של 3%.
  • בתקופה שבין שנתיים ממועד הפיגור ואילך – ריבית הפיגורים היא ריבית הבסיס בתוספת מרווח שנתי של 4.5%.

יש לציין כי מרווח ריבית הפיגורים המירבי הוא 4.5% בלבד (השיעור המירבי שמעל ריבית הבסיס).

מנגנון זה קיים החל מתאריך 01.02.2017 בענייני משרדי ממשלה ויחידות הסמך, או החל מתאריך 01.07.2017 עבור שאר הגופים שאינם ממשלתיים.

לפני מועדים אלו, בהתאם לסוג הגוף, חל מנגנון חישוב ישן החל מהיום הראשון לפיגור, כך שריבית הפיגורים חושבה בתור ריבית חשב כללי בתוספת מרווח שנתי של 6.5%.

הוראות חוק

  • תקנון כספים ומשק של מדינת ישראל (תכ"ם) – הוראה 3.1.0.1 ו-3.1.0.3

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil