חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

ארכיון: דיווח המעסיק למשרד הכלכלה על הגדלת מצבת עובדים או העסקת עובדי מעטפת בתקופת קורונה

בהתאם לתקנות לשעת חירום בתקופת קורונה, חלים הגבלות על העסקת עובדים ועובדי מעטפת, אך המעסיק יכול להעסיק בכפוף לדיווח למשרד הכלכלה והתעשייה. מעסיק שכזה אינו יכול להעסיק ללא דיווח שכזה ויש לפרט בעניין העובדים.

הכתבה מסבירה את הזכאות כאמור.

בעקבות תיקון התקנות – נכון ל-19.04.2020 כתבה זו לא רלוונטית יותר (באופן זמני או קבוע).

דיווח על הגדלת מצבת עובדים או העסקת עובדי מעטפת

לפי התקנות לשעת חירום לעניין הגבלת מספר עובדים, נקבעו 2 הגבלות נוספות על המעסיק (גם וגם):

 • הגבלה ראשונה היא שהמעסיק לא יכול להעסיק מעל 15% ממצבת העובדים או 10 עובדים, המספר הגבוה מבין אלו.
 • הגבלה שניה היא שהמעסיק לא יכול להעסיק כלל עובדי מטעפת (עובדים שלא עוסקים בליבת הפעילות של מקום העבודה, למעט עובדי ניקיון, אבטחה או מיחשוב).

יחד עם זאת, המעסיק רשאי להעלות את מספר העובדים ל-30% ממצבת העובדים או להעסיק עובדי מעטפת נוספים, לפני העניין, בתנאי שהעלאת עובדים או העסקת עובדי מעטפת, בתנאי שנוכחות של אותם עובדים היא חיונית לפעילות השוטפת של מקום העבודה.

תנאי נוסף הוא שהמעסיק שלח דיווח למשרד הכלכלה והתעשייה על הגדלת מצבת העובדים כאמור או העסקת עובדי מעטפת כולל פירוט על העובדים והסיבות שבגללן נוכחות העובדים הכרחית.

אוכלוסיית יעד – מי חייב?

כל המעסיקים הבאים שמותר להם לפעול (והם אינם אסורים לפעול), חייבים למסור דיווח כזה למשרד הכלכלה והתעשייה:

 • כל המעסיקים שנחשבים מקומות עבודה קיומיים
 • כל המעסיקים שקיבלו היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה השבועית.
 • כל המעסיקים שחוייבו להעסיק עד 15% מסך העובדים או 10 עובדים, לפי הגבוה מבינהם.

ניתן לקרוא את הכתבה על מקומות עבודה מותרים ואסורים, כולל רשימת מקומות עבודה קיומיים בתקופת קורונה.

מימוש החובה – איך להגיש דיווח על הגדלת מצבת העובדים או העסקת עובדי מעטפת?

מעסיקים שמעוניינים להגדיל את מצבת העובדים מ-15% לעד 30%, או שהם רוצים להעסיק עובדי מעטפת, חייבים לשלוח דיווח למשרד הכלכלה והתעשייה. טופס הדיווח הוא טופס מקוון באינטרנט שנשלח ישירות למשרד הכלכלה.

בטופס הדיווח, על המעסיק לציין את הפרטים הבאים (לגבי כל עובד):

 • פרטי העובד – שם פרטי, שם משפחה, מספר זהות, תפקיד העובד.
 • האם העובד הוא עובד חיוני להפעלת העסק או עובד מעטפת.
 • העיר בה מועסקים העובדים.
 • הסיבות בגללן נוכחות במקום העבודה של העובדים או עובדי המעטפת, לפי העניין, חשובה לפעילות העסק.
 • פרטי המעסיק – סוג העסק, מקום העסק, פרטי המדווח מטעם העסק, האם יש היתר להעסקה במנוחה שבועית.

ניתן למלא את הטופס הרשמי בקישור זה באתר משרד הכלכלה.

מידע נוסף

חקיקה ופסיקה

 • תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil