חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

דירת מגורים מזכה – מהי ואילו הטבות במס היא מקנה?

על מנת לקבל הטבות במס שבח, ובפרט לקבל פטור ממס זה, הדירה הנמכרת צריכה להיחשב בתור דירת מגורים מזכה אצל מוכר הזכויות בה. על הדירה להיחשב שהיא שימשה למגורים, או למטרות נוספות שעשויות להיחשב כך.

מטרת הכתבה לספק הסבר אודות המושג.

מהי דירת מגורים מזכה?

דירת מגורים מזכה היא דירה המזכה את מוכר הזכויות בה קבלת פטור ממס שבח בעת מכירתה. זהו תנאי הכרחי על מנת לקבל את הטבת המס הזו.

דירת מגורים מזכה מוגדרת בחוק בתור אחת, שמתקיימים לגביה כל התנאים הבאים:

 1. היא מוגדרת בתור דירת מגורים – היא דירה או חלק מדירה, כך שמתקיימים תנאים אלו:
  • דירה שבנייתה הסתיימה (היא לא תיחשב כך אם בנייתה טרם הסתיימה גם אם הקבלן התחייב לסיים).
  • הדירה בבעלות או בחכירת יחיד, ולא יכולה להיות בבעלות חברה או תאגיד.
  • הדירה לא מהווה מלאי עסקי אצל המוכר.
  • הדירה משמשת בפועל למגורים או מיועדת למגורים לפי טיבה (כוללת את המתקנים הנדרשים למגורים).
 2. היא שימשה בעיקרה למגורים (לפחות 50% משטח הדירה) – לתקופת זמן מזערית לפי אחת מ-2 תקופות אלו:
  • 4/5 (80%) מהתקופה שבשלה מחושב השבח.
  • 4 השנים שקדמו למכירתה.

דוגמה:

אדם רכש דירה בתאריך 01.01.2005 ומכר אותה ב-01.01.2020, שטח הדירה שימש למגורים מיום 01.01.2020. האם היא נחשבת מזכה?

כן. אמנם היא שימשה למגורים רק 10 מתוך 15 שנים (כ-67%), כך שתנאי ראשון לא מתקיים. אך התנאי השני כן מתקיים כי היא שימשה למגורים 4 שנים שקדמו לפני מכירתה.

תקופות הנחשבות תקופה שבה שימשה הדירה למגורים

כל אחת מהתקופות הבאות נחשבת תקופה בה הדירה שימשה למגורים:

 • תקופה שבה לא נעשה שימוש בדירה.
 • תקופה שבה שימשה הדירה לפעולות חינוך (גן ילדים, כולל פעוטון).
 • תקופה שבה שימשה הדירה לפעולות דת (בית כנסת).

המשמעות היא שדירה כזו יכולה עדיין להיחשב בתור דירת מגורים מזכה.

פטור ממס שבח לדירת מגורים מזכה

הוראות הדין מאפשרות לאדם שיש בידו דירת מגורים מזכה, לקבל פטור ממס שבח בין אם היא יחידה או התקבלה בירושה או בתנאים אחרים.

מס שבח הוא בגובה של 25% המוטל על השבח, הגידול בשווי הנכס. לכן, הפטור ממס היא הטבת מס חשובה ועשויה לחסוך עשרות אלפים ואף מאות אלפי ש"ח.

מידע נוסף

 • המבחן האם הדירה משתמש למגורים או לא, היא אובייקטיבית. הבדיקה היא האם יש בה את כל המתקנים הדרושים למגורים והאם היא מתאימה לכך.

חקיקה ופסיקה

 • חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963
 • עא 668/82 – "המבחן ליעוד למגורים הוא מבחן אובייקטיבי. יש לבדוק את הדירה, כמות שהיא, ולראות, אם היא מיועדת ועשויה לשמש בפועל למגורים מבחינה פיסית, דהיינו, מבחינת המבנה ומבחינת הימצאותם של מתקנים המצויים בדרך כלל בדירות מגורים והחיונים לשם שימוש רגיל וסביר של הדיירים, כגון מתקני חשמל ומים, שירותים, מטבח וכיוצא באלה"
 • וע (חי') 20028-12-14‏ – "הנכס על פי טיבו מיועד למגורים והוא נכלל בהגדרת דירת מגורים על פי חוק מיסוי מקרקעין, גם אם כיום הוא לא משמש למגורים וגם אם יש צורך בתיקונים רבים כדי להשמישו"
 • וע (י-ם) 44579-08-14‏ – "אין מקום לפטור ממס שבח יחידות דיור שהוקמו ללא היתר ונהרסו בסמוך לאחר המכירה. מתן פטור לדירות שנהרסו אינו מגשים את מטרת הוראת השעה (הגדלת ההיצע של דירות מגורים) ולא מתקיים בהן המבחן האובייקטיבי בדבר פוטנציאל ממשי להשתמש בדירות כדירות מגורים דרך קבע"

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil