חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

איסור אפליה בקבלת עובד לעבודה עקב סירוב לעבוד ביום המנוחה השבועית ובחג

מעסיק הזקוק לעובדים, לא רשאי להפלות עובד בעת קבלה לעבודה ולסרב לקבל אותו רק בשל העובדה שהוא סירב לעבוד ביום המנוחה השבועית או בחג. החל משנת 2019, איסור הפלייה שכזו חלה על כל העובדים, ולא רק עובדים שעושים זאת על פי מצוות דת.

מטרת הכתבה להסביר את הנושא.

איסור הפליית עובד ואי קבלתו בשל סירוב לעבוד במנוחה שבועית

מועמד לעבודה רשאי להודיע למעסיק עם קבלתו לעבודה על סירוב לעבוד ביום המנוחה השבועית או בחג לפי מצוות דתו או אפילו ללא ציון הסיבה (החל משנת 2019). במקרה של סירוב לפי מצוות דת, המעסיק רשאי לדרוש (אך אינו חייב) קבלת תצהיר בכתב על קיום מצוות הדת.

כדי למנוע אפליה בעבודה, נקבע בחוק כי המעסיק לא יכול לסרב לקבל עובד לעבודה רק בשל העובדה שהוא מסרב לעבוד ביום המנוחה השבועית שלו או בחג. בנוסף, המעסיק לא רשאי לדרוש מהמועמד לעבודה לתת התחייבות לעבוד בימי המנוחה השבועית כתנאי לקבלתו לעבודה.

יום מנוחה שבועית עבור יהודי הוא יום שבת, ועבור מי שאינו יהודי הוא יום שישי, שבת או ראשון. כמו כן, הדבר חל בהתאמה לגבי על מועדי ישראל וחגים, כך שעבור יהודי הם חגים יהודיים, ועבור מי שאינו יהודי אלו חגים לפי עדתו או מצוותו כנהוג.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי ומי חייב?

האוכלוסייה הבאה זכאית לקבלה לעבודה ללא אפליה בשל סירוב לעבוד במנוחה שבועית או בחג:

 • מועמד לעבודה שמקיים את מצוות דתו.
 • כלל ציבור המועמדים לעבודה בישראל.

החובה מוטלת על כלל המעסיקים של העובדים המצויינים ב-2 הנקודות לעיל.

יחד עם זאת, הזכאות אינה חלה על עבודות או מקומות עבודה הבאים:

 • מפעל או מוסד (או חלק מהם) המופקד על ביטחון הציבור.
 • עבודה הקשורה בביטחון המדינה, או בשמירת בטיחותם, שלומם או בריאותם של בני אדם.
 • עבודה הקשורה באירוח בבתי מלון.
 • עבודה הקשורה בייצור חשמל והזרמתו.
 • עבודה הקשורה בקיום אספקה או שירותים חיוניים, ושנקבעה בצו מאת ועדת שרים באישור משרד העבודה והרווחה.
 • מקום עבודה לפי היתר שנקבע על ידי ועדת השרים.
 • עובדים שעבורם החוק לא חל: שוטרים במשטרה, סוהרים בבית סוהר, עובדי מדינה בתפקידים מיוחדים, יורדי ים ועובדי דיג, אנשי צוות אוויר, עובדים בתפקידי הנהלה או בתפקידים הדורשים מידה של אמון אישי, וכן עובדים שתנאי עבודתם וסיבותיה אינם מאפשרים פיקוח על שעות עבודה ומנוחה.

מימוש הזכאות

הזכאות לאי אפלייה בעבודה בשל סירוב עבודה במנוחה שבועית או בחג ניתנת באופן אוטומטי למועמד לעבודה על ידי המעסיק המיועד.

מועמד לעבודה צריך להודיע אל המעסיק המיועד, עם קבלתו לעבודה שאינו מעוניין לעבוד במנוחה שבועית או בחג. אם העובד לא הודיע על כך עם הקבלה לעבודה, עדיין יש לו את הזכאות לסרב לעבוד במנוחה שבועית – והפעם בתור עובד מן המניין.

ככל שהעובד שכבר התקבל לעבודה, נדרש לעבוד במנוחה שבועית או בחג, או שהמעסיק הודיע לו על כוונתו להעסיק את העובד במנוחה שבועית או בחג – העובד יכול להודיע אל המעסיק תוך 3 ימים מיום הדרישה או ההודעה על סירוב עבודה.

במקרה של סירוב מטעמי דת, המעסיק יכול לדרוש (לא חייב) מהעובד תצהיר בדבר היותו מקיים מצוות, לרבות פרטים על הכרתו הדתית. עבור יהודי – גם ששומר כשרות בביתו ומחוצו, ושאינו נוסע בשבת. תצהיר שקר או הודעה ללא תצהיר – עלולה לפסול את הזכאות לפיכך.

במקרה של סירוב מטעמים אחרים (משנת 2019), אין חובה לתת תצהיר בעניין.

מידע נוסף

 • המעסיק רשאי לשנות באופן סביר את תנאי עבודתו ואת סדרי עבודתו של עובד שסירב לעבוד ביום המנוחה השבועית.
 • סירוב לעבוד במנוחה שבועית מכל סיבה חלה גם על עובד שהחל לעבוד לפני 01.01.2019.

חקיקה ופסיקה

 • חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951
 • פקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil