חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

מרשם פלילי (רישום פלילי) – מי רשאי לעיין, איסור דרישה, מחיקה ועוד

בהתאם לחוק, המשטרה מנהלת מרשם פלילי עם פרטי רישום של כל אדם לגבי הרשעה או החלטה אחרת שניתנה לגביו. למרשם יש גישה למשטרה והיא מוסמכת למסור מידע.

מטרת הכתבה להסביר את הנושא.

מה זה מרשם פלילי?

מרשם פלילי הוא מרשם או פנקס, ובו מצויים פרטי רישום לעניין כל אדם שניתנה לגביו הרשעה או שניתנה לגביו החלטה אחרת. כלומר, פרטי הרישום הפלילי כוללים:

 • הרשעות ועונשים של בית משפט או בין דין לפלילים עבור עבירות (פשעים ועוונות).
 • צווי מבחן, צווים בדבר התחייבות להימנע מעבירה (למעט צווים נגד מתלונן) וצווי שירות לתועלת הציבור, גם אם ניתנו ללא הרשעה, וזאת אם ניתנו עקב עבירות.
 • קביעת בית משפט או בית דין לפלילים באישור בעבירה כי הנאשם לא מסוגל לעמוד בדין או אינו בר עונשין, מסיבת היותו חולה נפש או לקוי בכשרו השכלי.
 • קביעה שניתנה לגבי קטין ודרכי הטיפול לפי חוק הנוער (שפיטה).
 • שינוי שנעשה בפרט רישום מכוח חנינה או מכוח סכמות לפי דין.
 • החלטת נשיא המדינה על קיצור או ביטול תקופת התיישנות ותקופת מחיקה לגבי אדם.

יש לציין כי המשטרה רשאית לנהל רישום נוסף על הרישום הפלילי לפי הדרוש לה לצרכיה.

יחד עם זאת, המידע הבא לא יופיע:

 • עבירות שנקבעו בחוקי עזר לפי פקודת העיריות או פקודת המועצות האזוריות.
 • עבירות מסויימות לפי חוק השיפוט הצבאי (תוספת שניה).
 • עבירות קנס, למעט עבירות קנס לפי תקנות התעבורה.

עיון במידע של המרשם הפלילי

כל אדם זכאי לעיין במידע על הרישום הפלילי שלו שמופיע במרשם הפלילי.

במידה וניתן מידע על אדם מסויים, הוא זכאי לקבל מהמשטרה או מגורם אחר שנקבע בתקנות הודעה על כך. עם זאת, במקרים מסויימים ההודעה לא תימסר.

למעט למי ששי גישה למרשם ככתוב בהמשך, אסור לאף אחד לדרוש מסירת מידע מרישום פלילי.

גישה למרשם הפלילי

המרשם הפלילי פתוח רק בפני הגופים הבאים, שיכולים להעביר בינהם מידע מן המרשם:

 • המשטרה.
 • שירות הביטחון הכללי.
 • המשטרה הצבאית.
 • מחלקת ביטחון שדה של צבא ההגנה לישראל לצורך ביצוע חקירות ביטחוניות.

המידע ניתן בהתאם למה שדרוש למילוי תפקידם ולפי כללים או הוראות כל דין.

מסירת מידע

המשטרה רשאית להעביר מידע מן המרשם לרשויות ולבעלי תפקידים ככתוב בתוספת הראשונה בחוק. כך גם לגבי שירות הביטחון הכללי, לגבי אותם גופים. לעומת זאת המשטרה הצבאית ומחלקת ביטחון שדה של צה"ל, רק לגופים מסויימים.

יחד עם זאת, מסירת המידע יכולה להינתן גם במקרים הבאים:

 • לשם פעולה – במקרים של מתן, חידוש או ביטול רישיון, היתר, זכות עיסוק או אחרת.
 • לשם כהונה – במקרים של כהונה ציבורית.
 • לשם מכרז – במקרים של השתתפות במכרז כאשר יש עבירות לפי חוקי מס, פיננסים ועונשין.
 • לרשויות זרות – במקרים של בקשת אדם לצורך הגשה לרשות זרה.
 • לרשות הרישוי – במקרים של עבירה בנהיגה ברכב ועבירה של רישיון הנהיגה בקשר של שימוש בסם מסוכן לצורך שימוש בו.
 • חקירות ומשפטים – אם מתנהלים משפטים וחקירות פליליים התלויים ועומדים בעניינים שההרשעות הם לפי פרטי הרישום ככתוב מקודם.
 • תיקים סגורים – במקרה של סגירת תיק בהסדר או משפט שבו עוכבו ההליכים, לגופים מסויימים בתוספת שלישית לחוק.

יחד עם זאת, עבירות אלו מן המרשם הפלילי, לא יימסרו:

 • עבירות תעבורה לפקודת התעבורה, למעט גרימת מוות בנהיגה רשלנית ולמעט הפקרה לאחר פגיעה.
 • עבירה לפי פקודת ביטוח רכב חובה.

תקופות התיישנות ומחיקה

תקופת התיישנות היא התקופה שלאחריה לא יימסר מידע כאמור לעיל, לשם פעולה, מכרז, כהונה או רשויות זרות. התקופה מתחילה מיום פסק הדין (גזר הדין), ומשך הזמן שלה ככלל 7 שנים, אך משתנה בהתאם לעונש. לאחר תקופה זו – המידע לא מן לגופים לעניין רישיון, כהונה, היתרים וכד'.

תקופת מחיקה היא התקופה שלאחריה ההרשעה נחשבת כנמחקת ולא יימסר עליה מידע, למעט גופי ממשלה בודדים. התקופה מתחילה לאחר סיום תקופת ההתיישנות, ומשך הזמן שלה ככלל הוא 10 שנים. לאחר תקופה זו, המידע לא נמסר יותר.

מחיקת המידע או ההרשעה

המידע או ההרשעה במרשם הפלילי לעולם לא נמחק.

יחד עם זאת, לאחר סיום תקופת המחיקה, המידע או ההרשעה נחשבת כאילו נמחקה ולא יימסר עליה מידע, אלא אם כן לגופי ממשלה בודדים וליועץ משפטי לממשלה.

חקיקה ופסיקה

 • חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א-1981
 • תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (פרטי רישום שלא יירשמו או שלא יימסר מידע עליהם ועבירות שהרשעה בהן לא תפסיק את תקופות ההתיישנות או המחיקה), תשמ"ד-1984

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil