חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

פיצוי בעד ויתור על עבודה בפועל (חלף הודעה מוקדמת)

עובד שהודיע על הודעה מוקדמת או קיבל כזאת מהמעסיק, עשוי להיות זכאי לקבל פיצוי בעד ויתור על עבודה בפועל (חלף הודעה מוקדמת). התשלום ניתן בסיום יחסי עבודה.

מטרת הכתבה להסביר את הזכות לקבלת התשלום.

מהו ויתור על עבודה בפועל?

עובד המעוניין להפסיק עבודה נדרש לספק למעסיק הודעה מוקדמת להתפטרות, אם המעסיק מעוניין בכך הוא נדרש לספק הודעה מוקדמת לפיטורים. ההודעה המוקדמת נועדה לספק זמן לצד השני להיערך מראש עקב סיום יחסי העבודה.

בתקופה זו, העובד ממשיך לעבוד ולהיות מועסק, הוא מקבל שכר רגיל, ועדיין נמשכים יחסי עבודה (יחסי עובד-מעביד). אולם המעסיק יכול לוותר על התקופה הזו ולשלם לעובד פיצוי.

למעשה, המעסיק רשאי להודיע לעובד בתקופת ההודעה המוקדמת (לפני התפטרות או לפני פיטורים), כי הוא מוותר על נוכחות העובד ועל העבודה בפועל תמורת תשלום פיצוי בעד ויתור על עבודה בפועל.

הפיצוי הוא הסכום הכספי המשולם לעובד חלף הודעה מוקדמת עקב סיום יחסי עבודה – בעד התקופה כולה או מקצתה.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל עובד שמסר הודעה מוקדמת לפיטורים או קיבל הודעה מוקדמת להתפטרות.

גובה הפיצוי הכספי

סכום הפיצוי הכספי הוא בגובה השכר הרגיל הרגיל של העובד בעד התקופה שלגביה המעסיק ויתר על עבודת העובד בפועל.

לדוגמה: אם המעסיק נדרש להודיע חודש ימים מראש, ובמועד מתן ההודעה הוא הודיע כי מוותר על העסקתו בפועל – אז העובד זכאי לפיצוי כספי בסך חודש ימים.

מימוש הזכאות

עובד זכאי לקבל את הפיצוי הכספי באופן אוטומטי ואינו נדרש לבצע פעולה מסויימת.

עובד שלא קיבל את התשלום, יכול להגיש תביעה לבית הדין לעבודה.

מידע נוסף

  • מעסיק שפיטר עובד ולא נתן לו הודעה מוקדמת, חייב לשלם לעובד פיצוי על אי מתן הודעה מוקדמת לפיטורים.
  • עובד שהתפטר מהעבודה ולא נתן הודעה מוקדמת, חייב לשלם למעסיק פיצוי על אי מתן הודעה מוקדמת להתפטרות.
  • הפיצוי הכספי פטור ממס הכנסה אם שוויו ושאר הסכומים עקב פרישת העובד לא עולים על התקרה האמורה לגבי פיצויי פיטורים.

חקיקה ופסיקה

  • חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001
  • בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 299/99‏ – עובד שהודיע על התפטרות והמעסיק ויתר על עבודתו, זכאי לפיצוי גם אם מצא עבודה אחרת והתחיל לעבוד בה בתקופה

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil