תפריט סגור

דוח שכר שנתי בהתייחסות לפי מין – חובת מעסיק על עריכה ופרסום דו"ח פנימי ופומבי

על מנת לממש את הזכות לשווה שווה בין גברים לנשים, החוק מחייב מעסיק לערוך ואף לפרסם לפומבי דוח שכר שנתי בהתייחסות לפי מין. החובה היא בנוסף לזכות העובד לדרוש שכר שווה בין עמיתיו לעבודה.

מטרת הכתבה להסביר את הנושא.

מהו דו"ח שכר שנתי לפי מין?

לפי החוק, כל עובד וכל עובדת המועסקים אצל אותו מעסיק באותו מקום עבודה, זכאים לקבל שכר שווה בעבור אותה עבודה, עבודה שווה בעיקרה או עבודה שוות ערך.

בנוסף, עובד רשאי לדרוש מהמעסיק מידע לעניין רמות שכר של עובדים המועסקים אצלו, לפי סוגי עובדים, סוגי משרות או סוגי דירוגים, במידה שמונעת גילוי פרט מזהה של עובדים, ובתנאי שמסירת המידע אינה מהווה עבירה על חוק אחר.

למרות זאת, העובד נדרש באופן יזום למימוש הזכאות לשכר שווה. לפיכך בעקבות תיקון לחוק, מעסיקים חייבים לאסוף נתונים על פערי השכר, לערוך ולפרסם דוח שכר שנתי בהתייחסות לפי מין.

עריכת הדו"ח נעשית על בסיס נתוני השכר ופרסום הדו"ח נעשית תוך פירוט של פערי השכר לפי מגדר לפי פילוח עובדים (חלוקת העובדים במקום העבודה לקבוצות לפי סוגי עובדים, סוגי משרות או סוגי דירוגים, והכול בהתאם לסוג ולאופי מקום העבודה).

חובה לעריכה ולפרסום של דו"ח פנימי ופומבי נכנסה לתוקף מתאריך 25.10.2020.

אוכלוסיית יעד – מי חייב?

מעסיק חייב לפרסם דו"ח כאמור, אם הוא נמנה מאחד או יותר מהאוכלוסיות הבאות:

 • הוא מעסיק מעל 518 עובדים.
 • הוא חייב לפרסם לפרסם מידע או לדווח על שכר של עובדים ונושאי משרה לפי חיקוק (כגון: גוף החייב לפי חוק יסודות התקציב, עמותות, חברות ציבוריות או חברות אגרות חוב, תאגידי מים וביוב).

שר העבודה רשאי החל מתאריך 01.06.2022 לקבוע כי גם מעסיק שמעסיק לכל היותר 518 עובדים, יהיה מחוייב בפרסום הדוח האמור.

מימוש החובה

מעסיק חייב לערוך ולפרסם דו"ח שכר ולבצע את ההליכים הבאים:

1. עריכת דו"ח פנימי

המעסיק נדרש לערוך, אחת לשנה, דו"ח פנימי על בסיס נתונים ובו פירוט השכר הממוצע של עובדים המועסקים אצלו, בפילוח עובדים, תוך כדי פירוט פערי השכר הממוצע בין גברים לנשים באחוזים בכל קבוצת עובדים במקום העבודה.

איסוף ועיבוד הנתונים לצורך הדו"ח, חייבים להיעשות בצורה המצמצמת את הפגיעה בפרטיות ואת סיכוני אבטחת מידע.

הדו"ח חייב לכלול את כל הנתונים הבאים:

 • פילוח העובדים במקום העבודה, כינוי של כל קבוצת עובדים וסוגי העובדים, המשרות או הדירוגים שנכללו בקבוצה.
 • השכר הממוצע של עובדים המועסקים בחלוקה לפי פילוח עובדים לפי נקודה קודמת, תוך פירוט פערי השכר באחוזים בכל קבוצת עובדים בהתייחסות לפי מין.
 • השכר הממוצע של עובדים המועסקים אצל המעסיק, בחלוקה לפי העסקה במשרה מלאה ובמשרה חלקית, לרבות שיעור חלקיות המשרה, תוך פירוט פערי השכר באחוזים בכל היקף משרה בהתייחסות לפי מין.
 • שיעור העובדים המועסקים אצל המעסיק, בהתייחסות לפי מין, שהשכר שלהם נמוך מהשכר הממוצע במקום העבודה.
 • שיעור העובדים המועסקים אצל המעסיק שמשולמת להם השלמה לשכר מינימום מכוח הסכם או הסדר, וכן שיעור העובדים הללו באחוזים מתוך כלל העובדים, בהתייחסות לפי מין.

2. מסירת מידע לעובד

עם השלמת עריכת הדו"ח הפנימי ובהתבסס עליו, אחת לשנה המעסיק חייב למסור לכל עובד מידע על הקבוצה אליה הוא משתייך, סוגי העובדים, המשרות או הדירוגים בקבוצה ופערי השכר באותה קבוצה באחוזים – זאת בתנאי שמסירת המידע לא מהווה הפרה של הוראות דין אחרות.

3. פרסום דו"ח פומבי

בנוסף לכך, עם עריכת דוח פנימי ובהתבסס עליו, המעסיק גם חייב לפרסם לציבור דוח פומבי, ואם יש אתר אינטרנט – גם בו.

בפרסום הדו"ח יוצגו פערי השכר הממוצע של העובדים המועסקים אצל המעסיק באחוזים, זאת בלי לגלות את כינוי קבוצות העובדים במקום העבודה, וגם בצורה שלא מאפשרת זיהויו של עובד ואינו כולל מידע רגיש (סוג מסחרי ומידע שטעמים של ביטחון המדינה מצדיקים שלא לגלותו).

הדו"ח חייב לכלול את כל הנתונים הבאים:

 • פערי השכר הממוצע של העובדים המועסקים אצל המעסיק לפי פילוח עובדים, בהתייחסות לפי מין.
 • פערי השכר הממוצע של העובדים המועסקים אצל המעסיק בחלוקה לפי העסקה במשרה מלאה וחלקית, לרבות שיעור חלקיות המשרה, בהתייחסות לפי מין.
 • שיעור העובדים המועסקים אצל המעסיק שהשכר שלהם נמוך מהשכר הממוצע במקום העבודה, וכן שיעור העובדים שמשולמת להם השלמה לשכר מינימום מכוח הסכם או הסדר, והכול בהתייחסות לפי מין.

לגבי הדו"ח הפומבי, המעסיק רשאי לפרט נתונים נוספים המסבירים את פערי השכר בכל קבוצת עובדים. אם המעסיק החליט לפרט זאת, אז הדבר חייב להיות בכותרת אחרת ולא כוללת מידע המאפשר זיהוי של עובד מסוים.

מידע נוסף

 • גוף לפי חוק יסודות התקציב, יכול להציג את הדו"ח הפומבי לממונה על השכר במשרד האוצר, והדבר נחשב כאילו נעשה פרסום פומבי לציבור.
 • החל מיום 01.06.2022, שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע בצו כי הוראות אלו יחולו גם על מעסיק שמעסיק עד 518 עובדים (כולל).

חקיקה ופסיקה

 • חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו-1996

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
לתרומה עכשיו.

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil


הירשמו לקבלת עדכונים ומידע לדואר אלקטרוני

טופס משוב אנונימי לשיפור התוכן

האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil

קבוצת פייסבוק בנושא ביטוח לאומי, מס הכנסה ומס ערך מוסף. שאלו שאלות והשתתפו בשיחות ודיונים. הצטרפו עכשיו בקישור זה.

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *