חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

היקף תשדירי פרסומת בשידורי טלויזיה או רדיו – זמן מירבי

הוראות הדין קובעות כמה זמן לכל היותר ניתן להציג ולהקצות לפרסומות בעת ביצוע שידורים בשידורי הרדיו או הטלוויזיה בישראל. ההיקף נקבע לפי סוג השירות.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהו היקף תשדירי פרסומת?

בעלי רישיון או זיכיון לשידורים (טלוויזיה או רדיו), רשאים לכלול במסגרת התשדירים גם תשדירי פרסומות. תשדירי הפרסומות מממנים את השכר וההוצאות של ההפקה של בעל הרישיון והזיכיון, והוא קובע את השיעורים.

תשדירי פרסומות בשידורי טלויזיה, יכולים להיות משודרים רק בתחילתה של תוכנית או בסיומה, ובנפרד ממנה. ואולם הרשות השניה יכולה לקבוע כללים לשידורי פרסומות גם באתנחתאות שבמהלכה של תכנית.

היקף תשדירי פרסומות הוא זמן מירבי לשידור שרשאי מורשה לשידורים (בעל רישיון או בעל זיכיון) להקצות בכל שידור. הזמן המירבי הוא:

  • לגבי שידורי טלוויזיה – 6 דקות בכל שעה אחת של שידור.
  • לגבי שידורי רדיו – 9 דקות בכל שעה אחת של שידור.

מידע נוסף

  • מועצת הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו יכולה להתיר לבעל רישיון לשידורי טלויזיה או לבעל זיכיון לשידורי טלויזיה, לשנות את ההקצאה של זמן שידור תשדירי פרסומת, בתנאי שזמן השידור ביממה לא יעלה על 10% מזמן השידורים העומד לרשותו (זמן השידורים ביממה בשידורי טלויזיה כולל את זמן שידור החדשות).
  • בעל זיכיון לשירותי רדיו רשאי לשנות את ההקצאה של זמן שידור תשדירי פרסומת, בתנאי שזמן השידור המצטבר בחודש לא יעלה על הזמן השידור המירבי העומד לרשותו באותו חודש.

חקיקה ופסיקה

  • חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, תש"ן-1990

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil