קריירה והשכלה

התו הסגול – תנאים והקלות לבית עסק ולמעסיק העומד בכללים למניעת התפשטות נגיף הקורונה

בעקבות השינויים בעניין קורונה בישראל, פורסם "התו הסגול" שקובע הקלות לבית עסק וגם למעסיק העומד בכללים למניעת התפשטות נגיף הקורונה. מעסיק או בית עסק שעומד בתנאים אלו, זכאי להקלות מעבר להגבלות שחלים לגביו.

מטרת הכתבה להסביר את ההקלות החדשות. בכל תת כותרת בכתבה זו, החלוקה נעשית לפי 2: חלק אחד עבור מעסיקים וחלק אחד עבור בתי עסק או חנות. במקרה שהמעסיק הוא גם חנות או בית עסק – 2 החלקים תקפים לגביו.

כתבה זו עודכנה לאחרונה בתאריך 27.05.2020.

מהו התו הסגול?

התו הסגול הוא כינוי להקלות שפורסמו על ידי הממשלה עבור ציבור המעסיקים שמעסיקים עובדים ועבור ציבור העסקים שמקבלים קהל, אשר עומדים בכללים למניעת התפשטות נגיף הקורונה.

במילים פשוטות, "התו הסגול" מאפשר למעסיקים להגדיל את כמות העובדים במקום העבודה ואף לעסקים לקבל את קבלת קהל ולקוחות בבית העסק, וזאת בתנאי שאותו מעסיק או בית עסק עומד בתנאים נוספים.

כזכור, פורסמו הגבלות על העסקת עובדים, מקומות עבודה קיומיים, מותרים ואסורים בישראל וגם הגבלת פעילות מסחר, בילוי ופנאי לפי תקנות לשעת חירום כדי להתמודד עם נגיף הקורונה בישראל. התקנות הגבילות משמעותית את מספר העובדים וסוגי העסקים שיכולים לעבוד ובאיזו מתכונת.

התיקון החדש לתקנות מאפשר למעסיק ולעסקים מסויימים להמשיך ולהגדיל את כמות האנשים המגיעה אליו בתנאים מסויימים. למעשה, התו הסגול מתייחס ל-2 סוגי הקלות:

1. מעסיקים ומקומות עבודה

לפי ההקלות, המעסיק היה מוגבל במספר עובדים שמותר היה להעסיק. כלומר, היה מותר להעסיק בו-זמנית רק 30% או 10 עובדים (הגבוה מבינהם).

התו הסגול מאפשר להגדיל את כמות העובדים שעובדים בו-זמנית, לקבל קבלת קהל ואף לאפשר עבודה במבנה אחד במקרה שיש כמה.

2. עסקים וחנויות

לפי ההקלות, בית עסק מסויים לא היה יכול לפעול כלל או שהיה יכול לפעול אך רק במתכונת של משלוחים וללא קבלת קבל בכלל.

התו הסגול מאפשר לפתוח את בית העסק שהיה אסור להיות פתוח או להתחיל לקבל קבלת קהל ולא רק במתכונת של משלוחים.

חשוב לציין כי אם העסק הוא גם מעסיק עובדים ומעוניים להגדיל את מצבת העובדים – הוראות לעניין מעסיקים חלים גם לגביו, בהתאם לשינויים.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי להקלות התו הסגול?

ככתוב מקודם, הקלות לפי "התו הסגול" ניתנים ל-2 סוגי אוכלוסיות:

 1. מעסיקים ומקומות עבודה.
 2. עסקים: בתי עסק וחנויות, בתי אוכל וכד'.

להלן הפירוט:

1. התו הסגול מעסיקים ומקומות עבודה – מי זכאי?

מעסיק זכאי להקלות לפי "התו הסגול" אם הוא עומד בכל תנאי הזכאות הבאים:

 1. סוג המעסיקים הזכאים להקלות – הוא נמנה עם אחד המעסיקים הבאים:
  1. כלל מקומות העבודה בישראל, שאינם קיומיים ולא אסורים.
  2. מפעל עם היתר להעסקה במנוחה שבועית.
  3. מפעל תומך ביטחון (צה"ל, משטרה) בלבד.
 2. מונה ממונה על ענייני קורונה – הוא מינה ממונה שאחראי על הכללים המפורטים בהמשך.
 3. הצגת שילוט יידוע לעובדים – המעסיק יידע את העובדים לגבי הכללים כאמור המפורטים בהמשך, באמצעות הצבת שילוט במקום העבודה במיקום בולט לעין.
 4. חתימה על הצהרה משותפת – המנכ"ל של מקום העבודה והממונה על ענייני קורונה חתמו על הצהרה לפי נוסח ככתוב בהמשך.

כללים נוספים לפי התו הסגול למעסיקים:

מעסיק יהיה זכאי להקלות כאמור אם הוא מקיים את כל 9 הכללים וההוראות הללו:

1. קיום הוראות

לפני כניסת אדם למקום העבודה, המעסיק או מי מטעמו, חייב לשאול את הנכנסים את השאלות האלה:

 • האם אתה משתעל?
 • האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
 • האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?

אסור להתיר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות לעיל. אלא אם הוא השיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת. דבר זה לא חל על אדם הנכנס מוסד רפואי לצורך טיפול רפואי.

חובה שהמעסיק יהיה אחראי על מרחק 2מטרים בין אנשים ואם לא ניתן אז לדאוג לאמצעים למניעת הדבקה. הקצאת ציוד אישי קבוע לכל עובד לרבות מחשב, מקלדת ועכבר – אם הציוד הוא רב פעמי אז חובה לחטא לפני כל העברה לאדם אחר.

חובה גם לתת הנחיה לעובד על שמירה והקפדה על כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים. במקום בו יש מעלית אז חובה על המעסיק להורות על נסיעה של 2 אנשים לכל היותר בכל שימוש. אולם אם מקום העבודה מצוי במבנה מעל 5 קומות, לא יהיו במעלית נוסעים יותר ממחצית ממספר הנוסעים המירבי המותר, אלא אם כן הם אנשים הגרים באותו מקום. כמו כן, המעסיק צריך להציב שלט בכניסה למעלית לגבי מספר הנוסעים המותר.

בנוסף, על המעסיק חלה החובה לוודא כי העובד חובש מסכה בהתאם לחובה לפי צו בידוד בית. זאת ועוד, מחזיק או מפעיל מקום הפתוח לציבור, אשר פועל במבנה בו חלה חובת מסיכה:

 • לא יכניס אדם שאינו חובש מסכה, אלא אם הוא פטור.
 • לא ייתן שירות לאדם שאינו חובש מסכה, אלא אם הוא פטור.
 • יתלה במקום בולט לעין, לרבות בכניסה למקום, את החובה לחבוש מסיכה במקום.
 • אם יש מערכת כריזה – יודיע בכל חצי שעה לפחות על חובת עטיית המסכה.

2. הסדרת מדידת חום

המעסיק הסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שהוא לא פולשני לנכנסים למקום העבודה. לאחר הבדיקה, אסור להכניס מי שיש לו חום גוף מעל 38 מעלות צלסיוס.

3. הגבלת שוהים – עבודה משרדית

בכפוף לחובה לפי נקודה 1 לעיל, בעבודה משרדית, כל עובד יבצע את העובדה בחדרו הקבוע.

בנוסף, בכל חדר יישמר מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, אלא אם קיימת מחיצה למניעת העברת רסס. במקום בו קיימות מערכות כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכות גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה, לכל היותר.

מעסיק יהיה רשאי לאפשר קיום פגישות מקצועיות במקום העבודה, בהשתתפות עד 50 אנשים ובתנאי שישמר מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם לפחות.

4. אכילה ושתייה

אכילה או שתייה צריכה להתבצע, ככל הניתן, בחדר הקבוע של העובד.

5. עבודה מרחוק

המעסיק צריך לקבוע לפי שיקול דעתו, עובדים שיכולים לבצע את העבודה שלא במקום העבודה, מתכונת העסקה של ביצוע מחוץ למקום העבודה, והכל בכפוף לצרכי העבודה וליכולת המעסיק ליישם זאת.

6. ניהול רישום

המעסיק חייב לנהל רישום, מומלץ באופן ממוחשב, של כל אלה:

 • מספר הלקוחות והספקים השוהים במקום העבודה.
 • מספר התשאולים שביצע ככתוב בנקודה 1 לעיל, ומספר בדיקות חום ככתוב בנקודה 2 לעיל, וגם מספר האנשים שלא הותרה כניסתם בגלל התשאול או בדיקת החום.

7. עבודה קבועה

כל עובד, צריך לעבוד כלל הניתן, מול ספקים קבועים.

8. הסעות לעובדים

מעסיק שמפעיל שירות הסעות למקום העבודה ובחזרה ממנו, צריך לשבץ, ככל הניתן, את אותם קבוצת העובדים ביחד באותה הסעה.

2. התו הסגול לעסקים – מי זכאי?

כאן מחולק למספר קטגוריות משנה:

 1. בתי אוכל.
 2. מקום למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה, או חנות שעיקרה מכירת מוצרי היגיינה וכן מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים.
 3. חנויות ובתי עסק אחרים המותרים לפעול.
 4. עסק לטיפולי יופי וקוסמטיקה (כולל הסבר לגבי סוגים שונים).
 5. מקום הפתוח לציבור.
 6. קניון.
 7. שוק קמעונאי.
 8. ספרייה.
 9. גן חיות, ספארי, פינת חי.
 10. מכון כושר.
 11. מוזיאון וחללי תצוגה.
 12. בריכת שחייה, למעט הפעלת בריכות לפעוטות.
 13. אטרקצייה תיירותית.
 14. רכבל.
 15. אולם אירועים / גן אירועים.

הפעלת מקווה וכד' – בכתבה על הגבלת פעילות מסחר, בילוי ופנאי בתקופת קורונה.

להלן הפירוט המורחב:

2.1. התו הסגול בית אוכל (מסעדה, בית קפה וכד'), לרבות בית אוכל בבית מלון, בר או פאב

ניתן להפעיל בתנאי שהמפעיל או המחזיק יפעל לפי ההוראות ככתוב בנקודה 2.5 בהמשך "מקום הפתוח לציבור". עם זאת, לצורך התאמה לעסקים אלו, אז:

 • במקום בו כתוב "המחזיק של המקום", הרי שהכוונה היא "המחזיק או המפעיל של בית העסק".
 • במקום שכתוב "לפני פתיחת מקום", הרי שהכוונה היא "לפני הפעלת העסק בדרך של ישיבת לקוחות בבית העסק".
 • במקום ההסבר בסעיף 8 לעניין "מניעת צפיפות", הרי שהכוונה היא "המחזיק של העסק צריך לווסת את כניסת האנשים למקום, לרבות עובדי העסק, כך שלא ישהו בכל עת במקום העסק יותר אנשים מהתפוסה המותרת לפי רישיון העסק, ובתנאי שבעסקים שלפי רישיון העסק יכולים להכיל יותר מ-100 לקוחות, מספר הלקוחות לא יעלה על 85% מהמותר ברישיון העסק".

2.2 התו הסגול מקום למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה, או חנות שעיקרה מכירת מוצרי היגיינה וכן מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים

מתור להפעיל עסקים אלו בעמידה לכל התנאים הבאים:

 1. המחזיק או המפעיל של המקום צריך להקפיד ככל האפשר, על שמירת מרחק 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, ולשם כך יש לסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור בו יש תור.
 2. המחזיק או המפעיל של המקום צריך לפעול למניעת צפיפות ככתוב בסעיף 8 בעסקים לפי נקודה 2.5 "מקום הפתוח לציבור".
 3. המחזיק או המפעיל של המקום צריך למנוע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד ולשם כך יש לווסת את כניסת המבקרים, כך שבכל עת לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ–4 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה. אולם מותר לשהות יותר לקוחות, בכפוף לכך שמספר השוהים בחנות לא יעלה על יחס של אדם אחד לכל 15 מ"ר מהשטח הפתוח לציבור למעט החניון.
 4. על המחזיק של המקום, אפילו אם אינו מעסיק (למעט אם המקום פועל בתוך קניון), חלים הוראות אלו:
  • תשאול נכנסים – האם אתה משתעל? האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון? האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
  • אסור להתיר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות לעיל. אלא אם הוא השיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת. דבר זה לא חל על אדם הנכנס מוסד רפואי לצורך טיפול רפואי.
  • בנוסף, המעסיק או המחזיק או המפעיל של המקום חייב להסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שהוא לא פולשני לנכנסים למקום העבודה. לאחר הבדיקה, אסור להכניס מי שיש לו חום גוף מעל 38 מעלות צלסיוס.

2.3. התו הסגול לבתי עסק וחנויות המותרים לפעול

בית עסק או חנות שאינו נמנה עם הקטגוריה 2.2 (לעיל), יכול לפעול במסגרת התו הסגול בכפוף לתנאים הבאים:

 1. הגשת הצהרה לרשות המקומית – המנהל או המחזיק של העסק או החנות, חייב לחתום על הצהרה בעמידה בכללים הכתובים בהמשך, לפי נוסח הכתוב בהמשך ובתנאי שהגיש לרשות המקומית עוד לפני פתיחת העסק. יש להגיש את ההצהרה על פי טופס מקוון באתר משרד הכלכלה ככתוב בהמשך, ומשרד הכלכלה יעביר את הטופס אל הרשות המקומית להמשך טיפול מול מחזיק המקום.
 2. עמידה בהוראות – לפני כניסת אדם לבית העסק, המחזיק או המפעיל של המקום (למעט אם החנות בקניון), אפילו אם אינו מעסיק, חייב לפעול כך:
  1. לשאול את הנכנסים את השאלות האלה:
   1. האם אתה משתעל?
   2. האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
   3. האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
  2. אסור להתיר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות לעיל. אלא אם הוא השיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת. דבר זה לא חל על אדם הנכנס מוסד רפואי לצורך טיפול רפואי.
  3. בנוסף, המעסיק/ המפעיל/המחזיק של המקום חייב להסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שהוא לא פולשני לנכנסים למקום העבודה. לאחר הבדיקה, אסור להכניס מי שיש לו חום גוף מעל 38 מעלות צלסיוס.
  4. לעניין עסק שבו עובדים מועסקים בדרך כלל במשמרות, המעסיק צריך לשבץ ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.
 3. מינוי ממונה קורונה – המחזיק או המפעיל של המקום חייב למנות מבין עובדיו, עובד שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות הללו של תנאי הזכאות.
 4. הקפדה על היגיינה – המחזיק או המפעיל של המקום צריך להקפיד של שמירת כללי היגיינה במקום העסק על ידי העובדים שלו, ובין היתר הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים בחנות וגם המחיצה בסעיף 4 הבא – באופן תדיר. אולם מותר לשהות יותר לקוחות, בכפוף לכך שמספר השוהים המירבי, לרבות העובדים, לא יעלה על יחס של אדם אחד לכל 15 מ"ר משטח המקום.
 5. התקנת מחיצה – בדלפק של בית העסק, יש להתקין מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח. במבנה עם מערכת כיבוי אש (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה צריכה להיות מותקנת מהרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר.
 6. שמירת מרחק – המחזיק או המפעיל של העסק צריך להקפיד ככל האפשר על שמירת מרחק 2 מטרים בין אנשים שלא גרים באותו מקום, לרבות בתורים, וכן צריך למנוע צפיפות אנשים במקום אחד, לרבות, ככל הניתן, התהקלות בכניסה למקום.
 7. סימון ושילוט – המחזיק או המפעיל של החנות צריך לסמן במקום המיועד לתור לקופות הרושמות, סימון מקום לעמידת לקוחות במרחק 2 מטרים. בנוסף, צריך להציב במקום בולט לעין שלט לעניין שמירת מרחק
 8. מניעת צפיפות של אנשים – המחזיק או המפעיל של העסק צריך לפעול למניעת צפיפות ככתוב בסעיף 8 בעסקים לפי נקודה 2.5 "מקום הפתוח לציבור".

2.4. התו הסגול לעסקים בתחום יופי

מספרה או עסק לטיפול לא רפואי בגוף האדם, לרבות טיפולי רפואה אלטרנטיבית – יכולים לפעול במסגרת התו הסגול לפי התנאים הבאים:

 1. הגשת הצהרה לרשות המקומית – בעל העסק חייב לחתום על הצהרה בעמידה בכללים הכתובים בהמשך, לפי נוסח הכתוב בהמשך ובתנאי שהגיש לרשות המקומית עוד לפני פתיחת העסק. יש להגיש את ההצהרה על פי טופס מקוון באתר משרד הכלכלה ככתוב בהמשך, ומשרד הכלכלה יעביר את הטופס אל הרשות המקומית להמשך טיפול מול מחזיק המקום.
 2. עמידה בהוראות – לפני כניסת אדם לבית העסק, המחזיק או המפעיל של המקום (למעט אם העסק בתוך קניון), אפילו אם אינו מעסיק, חייב לפעול כך:
  1. לשאול את הנכנסים את השאלות האלה:
   1. האם אתה משתעל?
   2. האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
   3. האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
  2. אסור להתיר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות לעיל. אלא אם הוא השיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת. דבר זה לא חל על אדם הנכנס מוסד רפואי לצורך טיפול רפואי.
  3. בנוסף, המעסיק/ המפעיל/המחזיק של המקום חייב להסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שהוא לא פולשני לנכנסים למקום העבודה. לאחר הבדיקה, אסור להכניס מי שיש לו חום גוף מעל 38 מעלות צלסיוס.
  4. לעניין עסק שבו עובדים מועסקים בדרך כלל במשמרות, המעסיק צריך לשבץ ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.
 3. הקפדה על היגיינה – המחזיק או המפעיל של העסק צריך להקפיד של שמירת כללי היגיינה ובין היתר חיטוי משטחים פנימיים וציוד בעסק. מבלי לגרוע מכך, חייב לבצע חיטוי של הכלים, הציוד, והכסא או מיטת המטופל אשר היו בשימוש, וכן כביסה של מגבות וחלוקים בין לקוח ללקוח.
 4. מסכה וציוד הגנה – המחזיק או המפעיל של העסק חייב לוודא כי בעת טיפול, המטפל עוטה מסכה לפי צו בידוד בית ומגן פנים, יעטה כפפות ויחליף את הכפפות בין לקוח ללקוח.
 5. שמירת מרחק – המחזיק או המפעיל של העסק צריך להקפיד ככל האפשר על שמירת מרחק 2 מטרים בין לקוחות שלא גרים באותו מקום, לרבות באזור המתנה. בנוסף, צריך להציב שילוט במקום בולט לעין על שמירת מרחק.
 6. מניעת צפיפות של אנשים – המחזיק או המפעיל של העסק צריך לפעול למניעת צפיפות ככתוב בסעיף 8 בעסקים לפי נקודה 2.5 "מקום הפתוח לציבור".

2.5. מקום הפתוח לציבור

בנוסף לאחריות המעסיק ככתוב בתלק הראשון של התו הסגול לגבי מעסיקים, מחזיק של מקום הפתוח לציבור שפעילותו לא נאסרה, יכול לפעול בהתאם לקיום התנאים הבאים:

 1. הגשת הצהרה לרשות המקומית – מחזיק המקום חייב לחתום על הצהרה בעמידה בכללים הכתובים בהמשך, לפי נוסח הכתוב בהמשך ובתנאי שהגיש לרשות המקומית עוד לפני פתיחת המקום. למעשה, יש להגיש את ההצהרה על פי טופס מקוון באתר משרד הכלכלה ככתוב בהמשך, ומשרד הכלכלה יעביר את הטופס אל הרשות המקומית להמשך טיפול מול מחזיק המקום.
 2. מינוי ממונה קורונה – המחזיק של המקום חייב למנות מבין עובדיו, עובד שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות הללו של תנאי הזכאות.
 3. מחיצה למנעית העברת רסס – בדלפק, אם ישנו, צריכה להימצא מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן השירות למקבל השירות. במבנה בו קיימות מערכות כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכות גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה, לכל היותר.
 4. עמידה בהוראות – לפני כניסת אדם למקום, המחזיק של המקום, אפילו אם אינו מעסיק, חייב לפעול כך:
  1. לשאול את הנכנסים את השאלות האלה:
   1. האם אתה משתעל?
   2. האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
   3. האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
  2. אסור להתיר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות לעיל. אלא אם הוא השיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת.
  3. בנוסף, המעסיק/ המחזיק של המקום חייב להסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שהוא לא פולשני לנכנסים למקום העבודה. לאחר הבדיקה, אסור להכניס מי שיש לו חום גוף מעל 38 מעלות צלסיוס.
  4. לעניין מקום שבו עובדים מועסקים בדרך כלל במשמרות, המעסיק צריך לשבץ ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.
 5. עטיית מסכה – בנוסף, על מחזיק המקום חלה החובה לוודא כי הלקוח/השוהה עוטה מסכה בהתאם לחובה לפי צו בידוד בית. זאת ועוד, מחזיק או מפעיל מקום הפתוח לציבור, אשר פועל במבנה בו חלה חובת מסיכה:
  1. לא יכניס אדם שאינו חובש מסכה, אלא אם הוא פטור.
  2. לא ייתן שירות לאדם שאינו חובש מסכה, אלא אם הוא פטור.
  3. יתלה במקום בולט לעין, לרבות בכניסה למקום, את החובה לחבוש מסיכה במקום.
  4. אם יש מערכת כריזה – יודיע בכל חצי שעה לפחות על חובת עטיית המסכה.
 6. הקפדה על היגיינה – המחזיק של המקום צריך להקפיד של שמירת כללי היגיינה ובין היתר חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר ולא פחות מפעמיים ביום ולאחר סיום יום הפעילות. משטחים פנימיים כוללים מעקים, דלפק, ידיות, דלתות, לחצני מעלית ועוד.
 7. שמירת מרחק – המחזיק של המקום צריך להקפיד ככל האפשר על שמירת מרחק 2 מטרים בין אנשים שלא גרים באותו מקום, לרבות בתורים, וכן ימנע מצפיפות של אנשים במקום אחד, לרבות בכניסה למקום. בנוסף, צריך להציב שילוט במקום בולט לעין על שמירת מרחק.
 8. מניעת צפיפות של אנשים – המחזיק של המקום צריך לווסת את כניסת המבקרים כך שבכל עת לא ישהו במקום, באזור הפתוח לקהל, למעט החניון, לא ישהו בסמיכות 51 אנשים או יותר, במבנה או בשטח ציבורי, ובתננאי ששטח המקום מאפשר שמירת מרחק של 2 מטרים בין אנשים.
 9. מקום בו יש מעלית – חובה על המעסיק להורות על נסיעה של 2 אנשים לכל היותר בכל שימוש. אולם אם מקום העבודה מצוי במבנה מעל 5 קומות, לא יהיו במעלית נוסעים יותר ממחצית ממספר הנוסעים המירבי המותר, אלא אם כן הם אנשים הגרים באותו מקום. כמו כן, המעסיק צריך להציב שלט בכניסה למעלית לגבי מספר הנוסעים המותר.
 10. מתקנים לחיטוי – על מחזיק המקום להציב מיתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים.

מקום הפתוח לציבור הוא מקום תחום המונהל על ידי מחזיק והפתוח לקהל הרחב, לרבות אם הכניסה היא בתשלום, בין אם המקום במבנה או בשטח פתוח, אך לא אלו: עסקים וחנויות לפי סעיף 2.3 לעיל, מקום ציבורי שניתן בו שירותי בריאות, או מקום שחלה לגביו הוראה לפי הגבלות מספר עובדים (עבודות בינוי ותשתית, משרדי ממשלה, מקומות עבודה חיוניים וכאלו שהותרו לפי התקנות, מעסיק שאינו משרד ממשלתי בעל תו סגול ככתוב סעיף 1 לעיל בעניין מעסיקים).

מחזיק המקום הוא לרבות בעלים, המפעיל או מי שקיבל רישיון לפי דין.

2.6. קניון

מחזיק או מפעיל של קניון, יכול לפעול בהתאם לקיום התנאים הבאים:

 1. הגשת הצהרה לרשות המקומית – המחזיק או המפעיל של הקניון חייב לחתום על הצהרה בעמידה בכללים הכתובים בהמשך, לפי נוסח הכתוב בהמשך ובתנאי שהגיש לרשות המקומית עוד לפני פתיחת הקניון. למעשה, יש להגיש את ההצהרה על פי טופס מקוון באתר משרד הכלכלה ככתוב בהמשך, ומשרד הכלכלה יעביר את הטופס אל הרשות המקומית להמשך טיפול מול מחזיק המקום.
 2. מינוי ממונה קורונה – המחזיק של הקניון חייב למנות מבין עובדיו, עובד שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות הללו של תנאי הזכאות.
 3. עמידה בהוראות – לפני כניסת אדם למקום, המחזיק של הקניון, אפילו אם אינו מעסיק, חייב לפעול כך:
  1. לשאול את הנכנסים את השאלות האלה:
   1. האם אתה משתעל?
   2. האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
   3. האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
  2. אסור להתיר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות לעיל. אלא אם הוא השיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת.
  3. בנוסף, המעסיק/ המחזיק של המקום חייב להסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שהוא לא פולשני לנכנסים למקום העבודה. לאחר הבדיקה, אסור להכניס מי שיש לו חום גוף מעל 38 מעלות צלסיוס.
  4. לעניין מקום שבו עובדים מועסקים בדרך כלל במשמרות, המעסיק צריך לשבץ ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.
 4. עטיית מסכה – בנוסף, על המחזיק חלה החובה לוודא כי האנשים/השוהים עוטים מסכה בהתאם לחובה לפי צו בידוד בית. זאת ועוד, מחזיק או מפעיל מקום הפתוח לציבור, אשר פועל במבנה בו חלה חובת מסיכה:
  1. לא יכניס אדם שאינו חובש מסכה, אלא אם הוא פטור.
  2. לא ייתן שירות לאדם שאינו חובש מסכה, אלא אם הוא פטור.
  3. יתלה במקום בולט לעין, לרבות בכניסה למקום, את החובה לחבוש מסיכה במקום.
  4. אם יש מערכת כריזה – יודיע בכל חצי שעה לפחות על חובת עטיית המסכה.
 5. הקפדה על היגיינה – המחזיק של הקניון צריך להקפיד של שמירת כללי היגיינה ובין היתר חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר ולא פחות מפעמיים ביום ולאחר סיום יום הפעילות. משטחים פנימיים כוללים מעקים, דלפק, ידיות, דלתות, לחצני מעלית ועוד.
 6. שמירת מרחק – המחזיק של הקניון צריך להקפיד ככל האפשר על שמירת מרחק 2 מטרים בין אנשים שלא גרים באותו מקום, לרבות בתורים, וכן ימנע מצפיפות של אנשים במקום אחד, לרבות בכניסה למקום. בנוסף, צריך להציב שילוט במקום בולט לעין על שמירת מרחק. כמו כן, יש לסמן מקומות לעמידת הממתינים במרחק 2 מטרים בינהם.
 7. מניעת צפיפות של אנשים – המחזיק או המפעיל של הקניון צריך לפעול למניעת צפיפות ככתוב בסעיף 8 בעסקים לפי נקודה 2.5 "מקום הפתוח לציבור". לעניין זה במקום בו כתוב "באזור הפתוח לקהל למעט החניון", הרי שהכוונה היא "באזור הפתוח לקהל, לרבות שטחי המכירה שבחנויות ולמעט שטח החניון".
 8. מקום בו יש מעלית – חובה על המעסיק להורות על נסיעה של 2 אנשים לכל היותר בכל שימוש, אלא אם כן הם אנשים הגרים באותו מקום. כמו כן, המעסיק צריך להציב שלט בכניסה למעלית לגבי מספר הנוסעים המותר.
 9. מתקנים לחיטוי – על מחזיק המקום להציב מיתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים.
 10. איסור אכילה וישיבה – המחזיק או המפעיל של הקניון לא רשאי לאפשר ישיבה לצורך אכילה של מבקרים בשטח הקניון ולא יציב שולחנות וכיסאות לאכילה, וימנע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה, אם קיימים. כולל חובת הצבת שילוט לעניין איסור אכילה בקניון. דבר זה לא חל לגבי בית אוכל בקניון.
 11. ניהול רישום – המחזיק או המפעיל של המקום חייב לנהל רישום בכניסות לקניון, ככל האפשר באופן ממוחשב, של מספר השוהים בקניון בכל עת.

2.7. שוק קמעונאי

הפעלת שוק קמעונאי בכפוף להוראות אלו:

 1. ראש הרשות המקומית פרסם הודעה לציבור באתר האינטרנט של הרשות לגבי הפעלת השוק, לפיה השוק ערוך לפי הוראות בחלק זה בעניין שוק קמעונאי.
 2. הרשות המקומית חייבת ב- "עמידה בהוראות" כאמור לגבי קניון ככתוב מקודם.
 3. הרשות המקומית אחראית על "חובת עטיית מסכה" כאמור לגבי קניון ככתוב מקודם והיא נחשבת המחזיק או המפעיל לעניין זה.
 4. הרשות המקומית צריכה לפעול למניעת צפיפות ככתוב בסעיף 8 בעסקים לפי נקודה 2.5 "מקום הפתוח לציבור".
 5. הרשות המקומית חייבת להקפיד לגבי שמירת מרחק המבקרים כאמור לגבי קניון. כולל סימון מקומות לעמידה בתור.
 6. הרשות המקומית חייבת להפקיד על כללי שמירת היגיינה כאמור לגבי קניון, ולהנחות את בעלי העסקים ועובדיהם בעניין.
 7. הצבת מתקנים לחיטוי ידיים כאמור לגבי קניון.
 8. איסור ישיבה ואכילה כאמור לגבי קניון.
 9. רישום כניסת מבקרים ומספר שוהים בכל עת, כאמור לגבי קניון.

2.8. ספרייה

מותר להפעיל ספרייה לפי הוראות אלו:

 1. עמידה בהוראות – לפי הכתוב בנקודה 2.5 "מקום הפתוח לציבור".
 2. החזרת ספרים לספרייה מהשאלה, תיעשה לתוך מכל איסוף בו ישהו הספרים ללא מגע למשך 3 ימים מיום החזרתם.

2.9. גן חיות, ספארי, פינת חי

מותר להפעיל בכפוך לאלו:

 1. כל ההוראות לפי הכתוב בנקודה 2.5 לעיל "מקום הפתוח לציבור".
 2. הוראות משרד הבריאות – יש לעמוד בכל הוראות משרד הבריאות האחרות, ככל שישנם לגבי אותם עסקים.

2.10. מכון כושר

מכון כושר וסטודיו (מקום במבנה בו מתקיימת פעילות ספורט או מחול, ושהוא אינו מכון כושר) רשאים לפעול באופן הבא:

 1. עמידה בהוראות – לפי הכתוב בנקודה 2.5 "מקום הפתוח לציבור".

2.11. מוזיאון וחללי תצוגה

מותר להפעיל לפי הוראות אלו:

 1. עמידה בהוראות – לפי הכתוב בנקודה 2.5 "מקום הפתוח לציבור". למעט מיתקנים או מוצגים שניתן לגעת בהם והם מיועדים לילדים.

2.12. בריכת שחייה, למעט הפעלת בריכות לפעוטות

מותר להפעיל לפי הוראות אלו:

 1. עמידה בהוראות – לפי הכתוב בנקודה 2.5 "מקום הפתוח לציבור". למעט מיתקנים או מוצגים שניתן לגעת בהם והם מיועדים לילדים.
 2. הוראות נוספות – במי הבריכה לא ישהו אנשים ביחד של יותר מאדם אחד לכל 6 מ"ר.

2.13. אטרקצייה תיירותית

מותר להפעיל לפי הוראות אלו:

 1. עמידה בהוראות – לפי הכתוב בנקודה 2.5 "מקום הפתוח לציבור".
 2. הוראות נוספות – לפי הוראות נוספות של מנהל משרד הבריאות מעת לעת.

2.14. רכבל

מותר להפעיל לפי הוראות אלו:

 1. עמידה בהוראות – לפי הכתוב בנקודה 2.5 "מקום הפתוח לציבור".
 2. עם זאת, בעניין צפיפות אנשים, הוראה זו תחול: מחזיק של המקום יווסת את כניסת האנשים רכבל, כך שמספר הנוסעים לא יעלה על מחצית מהמספר המרבי המותר, אלא אם כן הם אנשים הגרים באותו מקום, ואולם מספר הנוסעים לא יעלה על 20.

2.15. אולם אירועים, אולם שמחות, גן אירועים, עסק אחר שמקיים אירועים

מותר להפעיל לפי הוראות אלו:

 1. עמידה בהוראות – לפי הכתוב בנקודה 2.5 "מקום הפתוח לציבור".
 2. האירוע יתקיים בשטח פתוח ולא במבנה.
 3. עם זאת, בעניין צפיפות אנשים, הוראה זו תחול: בכל עת לא ישהו מקום אנשים באזור הפתוח לקהל על המספר 51 אנשים בסמיכות.

הצהרה שיש למלא – חובה

גם לעניין הצהרה, חובה למלא 2 סוגי הצהרות (לפי העניין):

 1. הצהרה לגבי מעסיקים ומקומות עבודה.
 2. הצהרה לגבי עסקים וחנויות לפי נקודה 2.3 או 2.4 או 2.6 או 2.5 (וכל העסקים שנדרשים לעמוד בהוראות 2.5).

להלן הפירוט:

1. הצהרה לגבי מעסיקים ומקומות עבודה

זוהי ההצהרה שחייבים לחתום עליה המנהל הכללי של המעסיק והממונה על ענייני קורונה:

התחייבות בדבר יישום הכללים הנדרשים בתוספת השנייה לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020

שנערכה ונחתמה __________________________ ביום ______ בחודש _____ בשנת _________

על ידי ________________________ ת"ז ______________________ המכהן כמנהל כללי / ממונה על ענייני קורונה (יש להקיף) ב __________________________ (להלן – מקום העבודה)

 1. אני מצהיר ומתחייב לעשות ככל האפשר כדי להבטיח כי במקום העבודה נשמרים כל הכללים המפורטים בתוספת השנייה לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 (להלן – הכללים).
 2. אני מודע לחובתי לעשות ככל האפשר כדי לקיים את הכללים ואת אכיפתם במקום העבודה לטובת שמירה על בריאות הציבור.
 3. ולראיה באתי על החתום:

חתימה __________________________

יש להצהיר על גבי טופס מקוון ואז ההצהרה תישלח למייל של המעסיק או מי מטעמו בקישור זה.

2. הצהרה לגבי עסקים וחנויות

זוהי ההצהרה שחייבים לחתום עליה בעל העסק או החנות, או המחזיק בהם:

התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020

שנערכה ונחתמה __________________________ ביום ______ בחודש _____ בשנת _________

על ידי ________________________ ת"ז ______________________ המכהן כבעל העסק/מחזיק בעסק ב __________________________ (שם וכתובת העסק)

 1. אני מצהיר ומתחייב כי המקום או העסק עומד בתנאים המפורטים בתקנה 5(ב)(2א)(א) / בתקנה 5(ב)(2א)(א1) / בתקנה 5(ב)(3)(א) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף (להלן – הפעולות).
 2. אני מודע לחובתי לקיום התנאים האמורים במקום או בעסק לטובת שמירה על בריאות הציבור.
 3. ולראיה באתי על החתום:

חתימה __________________________

יש להצהיר על גבי טופס מקוון ואז ההצהרה תישלח לבית העסק או מי מטעמו בקישור זה. לאחר מכן, יש להעביר את ההצהרה לרשות המקומית.

אכיפה ועונשין

הפרת הוראות לעיל, היא עבירה פלילית שדינה מאסר 6 חודשים או קנס בסך 14,400 ₪ לפי חוק.

בנוסף לכך, העבירה יכולה להיות גם עבירה מינהלית שדינה קנס לפי סוג העבירה:

 1. מפעיל בית אוכל המאפשר ישיבה של לקוחות – 2,000 ₪.
 2. מפעיל חנות בעצמו או ע"י אחר ללא מסירת הצהרה, ללא מחיצה, ללא סימון מקומות לעמידה או ללא הצבת שילוט, או ללא קביעת מנגנון להגבלת נכנסים – 2,000 ₪.
 3. מפעיל בית עסק ליופי ואסתטיקה ללא מסירת הצהרה, ללא שווידא כי המטפל עם מסכה או מגן פנים או כפפות, או ללא קביעת מנגנון להגבלת נכנסים – 2,000 ₪.

הרחבות נוספות

1. מקום עבודה עם כמה מבנים

במקום עבודה שבו קיימים כמה מבנים, המעסיק צריך לפרוס אותם ככל שניתן לפי ההוראות לעיל כדי להקטין ככל שניתן את התפשטות הנגיף, למעט פריסה שעשויה להשפיע או לפגוע בתפקוד מקום העבודה.

עם זאת, אם אותו מעסיק זכאי להקלות למעסיקים, חובה זו לא חלה לגביו.

2. קבלת קהל במקום העבודה

מעסיק שנכלל ברשימה של כלל מקומות העבודה בישראל, שאינם קיומיים ולא אסורים – אינו רשאי לאפשר קבלת קהל במקום העבודה, אלא אם כן הדבר דרוש לצורך אספקה של מוצר חיוני או שירות חיוני, וזאת בתנאי שצמצמם ככל האפשר את מספר העובדים העוסקים בקבלת קהל.

עם זאת, מעסיק רשאי לאפשר קבלת קהל במקום העבודה רק אם לא ניתן לספק את השירות מרחוק באמצעים חלופיים או דיגיטליים, וזאת בתנאי שיווסת את כניסת הלקוחות למקום העבודה כדי שיתקיים אחד מאלה:

 1. בכל עת לא ישהו במקום העבודה לקוחות ביחס של יותר משני לקוחות לכל עובד שתפקידו מתן שירות ללקוחות.
 2. בכל עת לא ישהו אנשים באזור מתן השירות ללקוחות ביחס של יותר מאדם אחד לכל 15 מטרים רבועים.

הורות אלו לא גורעות מתנאים מקלים יותר שנקבעו בתקנות הגבלת הפעילות או בצו בידוד בית, בנוגע למתן שירות מסוים או להפעלת מקום עבודה מסוים בידי מעסיק, המאפשרים לאותו מעסיק לספק את השירות או להפעיל את מקום העבודה אף בלא קיום התנאים האמורים.

3. מקום הפתוח לציבור

מי שמפעיל או מחזיק מקום הפתוח לציבור, בו חלה חובת עטיית מסכה לגבי השוהים בו, חייב לעמוד גם בתנאים אלו:

 • אסור להכניס אדם שאינו חובש מסכה, אלא אם הוא פטור (אדם עם מוגבלות או קטין עד גיל 6).
 • אסור לתת שירות לאדם שאינו חובש מסכה, אלא אם הוא פטור (אדם עם מוגבלות או קטין עד גיל 6).
 • יש לתלות שלט / מודעה לגבי חובת עטיית מסכה במקום בולט וכן בכניסה למקום כאמור.
 • אם יש במקום כריזה – יש להודיע אחת ל-30 דקות לפחות על חובת עטיית מסכה.

4. סגירת מקום עבודה והגבלות

אם ראש השרות לבריאות הציבור או הרופא המחוזי קבע כי אחד העובדים של מעסיק זה נדבק בנגיף הקורונה במקום העבודה, הוא חייב להורות לאותו מעסיק לסגור את מקום העבודה, כולו או חלקו, עד לתקופה שתסתיים לכל המאוחר עם החקירה האפידמיולוגית על ידי משרד הבריאות.

עם סיום החקירה הזו, מקום העבודה יהיה יחזור להגבלות שחלות לגביו (10 עובדים או 30% ממצבת העובדים, הגבוה מבינהם). אלא אם כן הוא שוב עומד בתנאים ככתוב כאן ובתנאים נוספים שנקבעו לו על ידי ראש השרות לבריאות הציבור או הרופא המחוזי.

עם זאת, מעסיק ציבורי (חברה עירונית, חברת בת עירונית, חברה ממשלתית, תאגיד, בנק ישראל, רשות מקומית, מועצה דתית ומוסד להשכלה גבוהה) רשאי להתיר כניסה של עובד אם אישר זאת מנהל של אותו גוף והכל בגלל צורך בהמשך אספקת שירות חיוני ובתנאי שכמות העובדים לא עולה על האמור לגבי אותו גוף.

מידע נוסף

 • תקנות אלו בתוקף עד עד 03.06.2020.
 • עובד אינו רשאי להגיע למקום העבודה, אם מעסיקו שזכאי להקלות, אך הודיע לעובד כי אינו רשאי להגיע למקום העבודה עקב הגבלות ככתוב מקודם.
 • עובד רשות מקומית שהוסמך לאכיפה או פקח עירוני לרבות פקח מסייע – יקיים פיקוח על עמידת העסק או החנות בתנאים הכתובים לעיל לגביו לשם בדיקת התקיימות התנאים ככתוב לעיל.
 • אתר ייעודי בנושא התו הסגול של המדינה בקישור זה.

חקיקה ופסיקה

 • תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020
 • תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? אפשר לתרום לנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרום עכשיו דרך פייפאל.


הירשמו לקבלת חדשות ומידע למייל

טופס משוב אנונימי לשיפור התוכן

האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור? (נא לא לשאול שאלות)קבוצת פייסבוק בנושא ביטוח לאומי, מס הכנסה ומס ערך מוסף. שאלו שאלות והשתתפו בשיחות ודיונים. הצטרפו עכשיו בקישור זה.

תגיות

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *