חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

דמי אבטלה למשתתף בהכשרה מקצועית – מי זכאי ומה גובה הסכום?

אדם שנשלח להכשרה מקצועית מטעם המדינה ומשתתף בה, עשוי להיות זכאי לקבל דמי אבטלה בעד ימי ההכשרה כאמור ובהתאם להוראות הדין. התשלום מקנה לאותם אנשים אפשרות להתפרנס בתקופה בה אינם עובדים ורוכשים ידע ומיומנויות חדשות.

מטרת הכתבה לספק הסבר בעניין, כולל זכאות ומידע נוסף.

מהם דמי אבטלה למשתתף בהכשרה מקצועית?

אדם שנמצא בהכשרה מקצועית מטעם המדינה, בין אם נשלח על ידי משרד העבודה או על ידי שירות התעסוקה, עשוי להיות זכאי לקבל דמי אבטלה בעד אותם ימי לימודים. כל זמן במשך התקופה, בהתאם לתשלומים שניתנים לאדם זה ולפי תנאים נוספים.

מטרת ההכשרה כאמור היא לסייע למובטלים חסרי מקצוע או לאלו שיש להם מקצוע ללא דרישה, לרכוש מקצוע חדש ולהגדיל את אפשרויות העסקה ואף את השכר.

מובטל הלומד בהכשרה מקצועית, יהיה זכאי לקבל דמי אבטלה בעד אותם הימים, בהתאם למספר ימי האבטלה המירביים שלו ועד התקרה הקבועה בחוק. סכום האבטלה בהכשרה מקצועית נקבע לפי סכום דמי אבטלה שמגיע לעובד בתקופת האבטלה ולפי שיעור מסויים.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

משתתף בהכשרה מקצועית יהיה זכאי לדמי אבטלה אם הוא עונה על כל התנאים הבאים:

 1. המובטל משתתף בהכשרה מקצועית – אדם זה הופנה ללימודי הכשרה מקצועית על ידי לשכת שירות התעסוקה או אגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה.
 2. המובטל עונה על תנאי הזכאות לקבלת דמי אבטלה – אדם זה עונה על תנאים אלו:
  • גיל המובטל הוא בין 18-67 שנים.
  • המובטל מבוטח בביטוח אבטלה – כלומר, המעסיק משלם עבורו דמי ביטוח לאומי.
  • המובטל התייצב בלשכת התעסוקה בתור דורש עבודה.
  • המובטל השלים תקופת אכשרה בה שולמו דמי ביטוח לאומי 12 חודשים לפחות ב-18 החודשים הקודמים על ידי מעסיקו (חודשים אלו לא חייבים להיות רצופים, ולא חייבים ממעסיק אחד).

גובה דמי אבטלה למשתתף בהכשרה מקצועית

גובה דמי אבטלה בהכשרה מקצועית הניתנים למובטל הם מכפלה של 70% בסכום דמי אבטלה שמגיעים לו, אילו הוא לא היה לומד בהכשרה מקצועית, וזא בניכוי התשלומים שמגיעים לאדם זה בהכשרה מקצועית.

כך למשל, אם אדם זכאי לדמי אבטלה בסך 160 ₪ ליום ומשולמים לו תשלומים בסך 30 ₪ ביום בתקופות ההכשרה. אז דמי אבטלה ליום הם: 82 ₪ (חישוב: 160 ₪ * 70%, בניכוי 30 ₪).

יחד עם זאת, אם המשתתף לומד הכשרה מקצועית לגבי אחד המקצועות הבאים, ישולמו דמי אבטלה בשיעור מלא (בניכוי תשלומים שמגיעים לו):

 • אוטוטרוניקה, מכונאות, חשמלאות והפעלת ציוד מכני הנדסי.
 • בישול אתני.
 • הפעלת מכונות ובניית כלים ותבניות – התמחויות במתכת או בפלסטיקה.
 • טקסטיל – הפעלת מכונות אריגה, צביעה, אשפרה.
 • מבלטנות.
 • מיכון חקלאי, ניהול עבודה בחקלאות.
 • מקצועות שלד, בנייה טובה ובנייה מתועשת.
 • סייעות מאומנות.
 • עובדי ייצור באלקטרוניקה.
 • עיבוד שבבי ממוחשב לסוגיו.
 • ריתוך לסוגיו ומסגרות.

למשל, לפי הדוגמה הקודמת, אותו אדם יקבל דמי אבטלה ליום בסך 130 ₪ (160 ₪ בניכוי 30 ₪).

מספר ימי אבטלה

מספר ימי האבטלה שהעובד רשאי לקבל בגינם תשלום דמי אבטלה בתקופת הכשרה מקצועית, נקבע לפי מספר הימים שמגיעים לו בהתאם לתנאי הזכאות, בניכוי הימים שכבר ניצל כשלא היה בהכשרה מקצועית.

למשל, אם לאדם מגיעים 67 ימי אבטלה והוא ניצל 30 ימים – אז הוא יוכל לנצל עוד 37 ימי אבטלה לכל היותר ולקבל עבורם תשלום בתקופת הלימודים.

עם זאת, אם אותו אדם מוגדר בתור זכאי מיוחד, הוא יהיה זכאי לקבל דמי אבטלה גם עבור התקופה העולה על התקופה המירבית לדמי אבטלה ועד 138 ימים. זכאי מיוחד עונה על כל אלו:

 • ההכשרה המקצועית אליו הוא נשלח טרם הסתיימה, והוא משתתף בה באופן סדיר.
 • לפי תנאי הזכאות, הוא זכאי לתקופה הקצרה מ-138 ימים.
 • הוא הוכיח למוסד לביטוח לאומי כי לא השלים 12 שנות לימוד.

מימוש הזכאות

אדם הלומד בהכשרה מקצועית ומעוניין לקבל דמי אבטלה בתקופה זו, נדרש להגיש תביעה רגילה אל המוסד לביטוח לאומי ובנוסף להגשה ולכל הפרטים הנוספים, לציין פרטים בנוגע להכשרה מקצועית.

המובטל צריך לספק מידע לגבי ההכשרה, לרבות מועד תחילתה וכן לצרף אישור הפניה להכשרה מקצועית מאת לשכת התעסוקה.

מידע נוסף

 • חייל משוחרר בהכשרה מקצועית יהיה זכאי לדמי אבטלה לפי תנאים אלו, גם אם לא השלים תקופת הכשרה לגביו.

חקיקה ופסיקה

 • חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995
 • תקנות הביטוח הלאומי (סוגי הכשרה מקצועית שבהם ישולמו דמי אבטלה בשיעור מלא), תשס"ט-2009

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil