חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

סכום דמי אבטלה – איך לחשב את גובה הקצבה (התשלום) עבור ימי האבטלה?

זכאי לדמי אבטלה שהגיש תביעה ומעוניין לדעת כמה מגיע לו כסף, צריך לדעת איך נעשה חישוב סכום דמי אבטלה עבור ימי האבטלה שלו. החישוב נעשה לפי נוסחה מסויימת שתוסבר בכתבה זו.

מטרת הכתבה להסביר את אופן החישוב, המשתנים שנלקחים בחשבון ומידע נוסף.

מה זה דמי אבטלה?

דמי אבטלה הוא סכום כסף שמשולם על ידי המוסד לביטוח לאומי עבור אנשים מובטלים או כאלו שנמצאים באבטלה קבועה או זמנית, כדי לפצות אותם על אובדן ההכנסות בתקופה זו שהמובטלים אינם עובדים.

על מנת לקבל דמי אבטלה, על האדם לעמוד בתנאי הזכאות שנקבעו ולאחר מכן להגיש תביעה לביטוח לאומי כדי לקבל את הקצבה.

לכל אדם נקבע בהתאם לגילו ומספר התלויים בו את מספר ימי האבטלה שמגיעים לו. עבור כל יום אבטלה מגיע לעובד דמי אבטלה ליום. ברגע שנגמרים ימי אבטלה – לא משלמים יותר תשלום עבורם.

סכום דמי אבטלה

באופן כללי – סכום קצבת דמי אבטלה לאדם מחושבים לפי המכפלה של דמי אבטלה ליום במכפלת מספר ימי אבטלה שהיה בפועל בימי אבטלה ועד תקרה מירבית של מספר ימים.

שיעור דמי אבטלה ליום מחושבים לפי שילוב והשוואה של כל אלו:

 1. השכר היומי הממוצע של המובטל – ההכנסה (החייבת בדמי ביטוח לאומי) של המובטל ב-6 החודשים המלאים האחרונים שקדמו למועד ההתייצבות הראשון בשירות התעסוקה, חלקי 150.
 2. הסכום היומי הבסיסי לחישוב קצבאות – סכום שמשתנה בכל שנה בהתאם לשינוי מדד המחירים לצרכן. בשנת 2020 הסכום עומד על 352 ₪.
 3. גיל המובטל – האם אדם זה עד גיל 28 או בגיל 28 ומעלה. אנשים בקטגוריה השניה זכאים לתשלום גבוה יותר בכל רמת הכנסה.

אם העובד עבד אצל כמה מעסיקים – ההכנסה תחושב לפי ההכנסה הכוללת של כל המעסיקים יחד.

מספר ימי אבטלה שמגיעים לעובד נקבע גם לפי נוסחא אחרת, כרגע ניתן לראות זאת בכתבה הראשית על דמי אבטלה.

חישוב דמי אבטלה ליום

חישוב דמי אבטלה ליום במכפלת השכר היומי, נעשה לפי הטבלה הבאה:

חלק השכר היומידמי אבטלה למי שמלאו לו 28 שניםדמי אבטלה למי שעדיין לא מלאו לו 28 שנים
חלק השכר שעד 50% הסכום היומי הבסיסי80%60%
חלק השכר שמעל 50% ועד 75% הסכום היומי הבסיסי50%40%
חלק השכר שמעל 75% ועד 100% הסכום היומי הבסיסי45%35%
חלק השכר שמעל 100% ועד 500% הסכום היומי הבסיסי30%25%
חישוב דמי אבטלה ליום

כזכור, הסכום היומי הבסיסי הוא 352 ₪ בשנת 2020.

1. דוגמה לחישוב

אדם בן 33 מקבל שכר חודשי ממוצע של 10,000 ₪ ולאחר שנה הוא פוטר או יצא לחופשה ללא תשלום. כמה דמי אבטלה מגיעים לו?

השלב הראשון הוא חישוב שכר יומי ממוצע:

 • השכר ב-6 חודשים הוא 60,000 ₪, ולאחר חלוקה ב-150, הסכום שמתקבל הוא 400 ₪.

השלב השני הוא חישוב דמי אבטלה ליום לפי שכר יומי ממוצע:

חלק השכר היומידמי אבטלה לבני 28 ומעלהשכר יומי של העובדדמי אבטלה ליום
חלק השכר שעד 50% הסכום היומי הבסיסי
(0 עד 176 ₪)
80%176 ₪80% * 176
140.80 ₪
חלק השכר שמעל 50% ועד 75% הסכום היומי הבסיסי
(177 ₪ עד 264 ₪)
50%88 ₪50% * 88
44 ₪
חלק השכר שמעל 75% ועד 100% הסכום היומי הבסיסי
(265 ₪ עד 352 ₪)
45%88 ₪45% * 88
39.60 ₪
חלק השכר שמעל 100% ועד 500% הסכום היומי הבסיסי
(353 ₪ עד 1,760 ₪)
30%48 ₪30% * 48
14.40 ₪
סך הכל400 ₪238.80 ₪
דוגמת חישוב

לפיכך, לעובד מגיע דמי אבטלה בסך 238.80 ₪ ליום.

חישוב דמי אבטלה לחודש

שיעור דמי אבטלה לחודש מחושבים לפי מכפלת דמי אבטלה ליום במספר ימי האבטלה שהעובד התייצב בלשכת שירות התעסוקה באותו חודש.

 • אדם שהתייצב בחלק מהחודש – יקבל את התשלום ליום עבור כל ימי ההתייצבות.
 • אדם שהתייצב בכל החודש – יקבל את התשלום ליום עבור כל החודש.

אם אדם נדרש להתייצב אחת לשבוע והוא עושה כך, הדבר נחשב כאילו הוא התייצב 7 ימים, אפילו שהגיע בפועל פעם אחת בשבוע.

ימי שבת אינם נחשבים ימי אבטלה לעניין תשלום דמי אבטלה עבורם.

דמי אבטלה מירביים ליום

בנוסף לכך, יש סכום דמי אבטלה מירבי שהמוסד יכול לשלם לכל אדם. הנה התשלום המירבי בשנת 2020:

 • דמי אבטלה ליום ב-125 ימי אבטלה ראשונים – 422.04 ₪ (זהו סכום השכר הממוצע במשק ליום – כלומר שכר ממוצע חודשי חלקי 25).
 • דמי אבטלה ליום החל מיום האבטלה ה-126 ועד התקרה המירבית – 281.36 ₪ (זהו סכום השכר הממוצע במשק במכפלת 2/3).

למשל:

אם אדם בדק ולפי הטבלה דמי אבטלה ליום שמגיעים לו הם 500 ₪, אז מכיוון שהסכום מעל התקרה המירבית – הוא יהיה זכאי רק עד התקרה המירבית.

תשלומים שמגדילים את גובה דמי האבטלה

אם לאחר הפסקת עבודה, העובד קיבל תשלומים עבור 6 החודשים שנלקחו בחשבון לצורך חישוב דמי אבטלה. אפשר לפנות למוסד לביטוח לאומי על מנת לשקלל את התשלומים הללו ובכך גובה דמי האבטלה יוכל לגדול.

למשל: דמי הבראה, השלמת פיצויי פיטורים וכד'.

ניכויים שמפחיתים את גובה דמי האבטלה

הסכומים הבאים מפחיתים (מקטינים) את סכום דמי אבטלה שמגיעים לאדם הזכאי לכך:

1. מס הכנסה

דמי אבטלה הם הכנסה החייבת בתשלום מס הכנסה. החישוב נעשה לפי מדרגות מס הכנסה כמו עבור עובד שכיר או עובד עצמאי (עוסק פטור או מורשה).

2. דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות

דמי אבטלה הם הכנסה החייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. דמי ביטוח לאומי הם בשיעור מינימלי של 24 ₪ ודמי ביטוח בריאות לפי גובה דמי האבטלה לפי מדרגות מיוחדות.

3. הכנסות נוספות

דמי אבטלה מופחתים עבור מי שיש לו הכנסה נוספת. כלומר, אדם שיש לו הכנסות מעבודה כשכיר, הכנסות מעסק או הכנסות מקצבת פנסיה, הכנסה זו מקטינה את דמי האבטלה.

למעשה, מחשבים את ההכנסה החודשית הנוספת ואותה מחלקים במספר ימי עבודה. את הסכום היומי הזה מפחיתים מסכום דמי אבטלה שמגיעים לעובד.

אם מדובר על מספר ימים בודדים, אפשר לבקש שימים אלו לא ייחשבו כימי אבטלה ועבורם לא יקבל דמי אבטלה.

מחשבון דמי אבטלה

פרוטוקול פיתח מחשבון דמי אבטלה חכם שמאפשר לחשב בקלות כמה דמי אבטלה מגיעים לאדם הזכאי לכך וגם כמה ימי אבטלה מגיעים לו.

מידע נוסף

 • אם ב-6 החודשים האחרונים או בחלקם המובטל קיבל דמי פגיעה – חודשים אלו לא יילקחו בחשבון לחישוב דמי אבטלה, אלא בחודשים הקודמים הסכומים ביותר, אך לא מעבר ל-18 חודשים שקדמו ליום התייצבות ראשון בשירות התעסוקה.
 • אם ב-6 החודשים האחרונים או בחלקם השכר הופחת שלא באשמת העובד או עקב מחלה – ניתן לבקש שחודשים אלו לא יילקחו בחשבון לחישוב דמי אבטלה, אלא בחודשים הקודמים הסכומים ביותר, אך לא מעבר ל-18 חודשים שקדמו ליום התייצבות ראשון בשירות התעסוקה.

חקיקה ופסיקה

 • חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil