חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

דמי אבטלה לחיילים משוחררים משירות צבאי – מהם תנאי הזכאות ומידע נוסף

חייל משוחרר שסיים שירות צבאי, עשוי להיות זכאי לקבל דמי אבטלה בתקופה הצמודה לאחר סיום השירות ובהתאם לתנאים מסויימים. הזכאות ניתנת בדומה לתנאים של מובטל רגיל, אך עם התאמות.

מטרת הכתבה להסביר זאת.

מהם דמי אבטלה לחיילים משוחררים?

חייל משוחרר, שסיים שירות סדיר בצבא (למעט שירות קבע), עשוי להיות זכאי לקבל דמי אבטלה לאחר סיום השירות הצבאי הסדיר שלו, ולמשך שנה מאותו יום, בתנאים מיוחדים.

חייל משוחרר כאמור, זכאי כי עד 6 חודשי שירות שלו יילקחו בחשבון לצורך השלמת תקופת האכשרה לדמי אבטלה. התקופה היא דומה לזה של מובטל רגיל (12 חודשים מתוך 18 החודשים האחרונים) כך שבפועל החייל צריך לעבוד רק 6 חודשים בתוך 12 החודשים מיום השחרור כדי להיות זכאי לכך.

יצויין כי חייל ששוחרר משירות צבאי בצבא הגנה לישראל, שלא בגלל אי התאמה, יהיה זכאי לגמול גם אם עדיין לא מלאו לו 20 שנים.

חייל משוחרר משירות קבע זכאי לתנאים כמו מובטל רגיל ולא כמו חייל משוחרר.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

חייל משוחרר יהיה זכאי לדמי אבטלה אם הוא עונה על כל התנאים הבאים:

 1. חייל משוחרר – חייל ששירת שירות סדיר (לא שירות קבע) ונמצא בשנה הראשונה שלו ממועד השחרור.
 2. המובטל עונה על תנאי הזכאות לקבלת דמי אבטלה – אדם זה עונה על תנאים אלו:
  • גיל המובטל הוא בין 18-67 שנים.
  • המובטל מבוטח בביטוח אבטלה – כלומר, המעסיק משלם עבורו דמי ביטוח לאומי.
  • המובטל התייצב בלשכת התעסוקה בתור דורש עבודה.
  • המובטל השלים תקופת אכשרה בה שולמו דמי ביטוח לאומי של 12 חודשים לפחות ב-18 החודשים הקודמים על ידי מעסיקו (אולם, אפשר לקחת בחשבון עד 6 חודשים מתוך השירות הצבאי לחישוב תקופת 12 החודשים) (חודשים אלו לא חייבים להיות רצופים, ולא חייבים ממעסיק אחד).

יחד עם זאת, חייל משוחרר שלומד הכשרה מקצועית בשנה הראשונה – לא נדרש לצבור תקופת אכשרה. הרי שגם התפטרות מעבודה לצורך הכשרה מקצועית, תיחשב סיבה מוצדקת לעניין תשלום דמי אבטלה.

מספר ימי אבטלה לחייל משוחרר

מספר ימי האבטלה שחייל משוחרר מובטל רשאי לקבל בגינם תשלום דמי אבטלה בתקופת האבטלה הוא 70 ימים לכל היותר.

יחד עם זאת, אם החייל המשוחרר נמצא בהכשרה מקצועית והשכלתו מתחת ל-12 שנות לימוד, הוא יהיה זכאי לתקופה מירבית של 138 ימים.

גובה דמי אבטלה לחייל משוחרר

סכום דמי אבטלה ליום שחייל משוחרר זכאי לקבל מחושב לפי השכר שממנו משלמים דמי ביטוח אבטלה בשנה הקודמת לפני תחילת האבטלה. כלומר, לפי השכר היומי הממוצע ב-6 החודשים האחרונים (שכר ב-6 חודשים אחרונים חלקי 150). שכר זה מחשבים לפי נוסחת סכום דמי אבטלה.

בכל מקרה, סכום דמי אבטלה ליום הנמוך ביותר שחייל משוחרר יקבל הוא 120.02 ₪ (לפי נתוני 2020).

אם החייל המשוחרר לומד בהכשרה מקצועית, אז דמי האבטלה שלו יחושבו לפי 70% מדמי האבטלה ליום, ולא פחות מ-84.01 ₪ (לפי נתונני 2020).

לדוגמה:

אם החייל קיבל שכר מינימום ב-6 החודשים הקודמים, אז השכר היומי הממוצע הוא 212 ₪. דמי אבטלה ליום הם 120.02 ₪ לאחר חישוב הסכום ומספר ימי האבטלה המירביים הם 70.

בחודש בו יש 25 ימים (למעט שבת) – דמי האבטלה שלו באותו חודש 3,000.50 ₪.

מימוש הזכאות

כדי לקבל דמי אבטלה, על החייל המשוחרר להיות רשום בשירות התעסוקה בתור מובטל. אפשר לבצע רישום ראשוני באתר שירות התעסוקה ואז לגשת אל הלשכה הרלוונטית. ימים אלו ייחשבו לצורך הזכאות.

לאחר מכן יש להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי על גבי טופס בל/1500 (מקוון או רגיל) ולהגיש תביעה דרך אתר האינטרנט או דרך הגעה לסניף, תיבת שירות, דואר או פקס.

לתביעה יש לצרף:

 1. אישור שכר – אישורים אלו מכל המעסיקים ביחד (אם יש כמה):
  • אישור המעסיק על תקופת העסקה ועל השכר (טופס 1514) או אישור על הכנסות וניכויי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות משכר העובד (טופס 100).
  • תלושי שכר של 6 חודשים אחרונים מתוך 18 חודשים שקדמו להתייצבות לראשונה בלשכת התעסוקה.
 2. מכתב הפסקת עבודה – מסמכים אלו לפני העניין:
  • מכתב סיום העסקה – אישור המעסיק עם סיבת הפסקת עבודה ותאריך הפסקת העבודה.
  • התפטרות מוצדקת – אישור על הכשרה מקצועית בשנה ראשונה לשחרור או סיבה מוצדקת אחרת.
 3. תעודת שחרור מצבא הגנה לישראל או מסמך צבאי אחר – אם השחרור בוצע ב-18 החודשים הקודמים לדמי אבטלה. יש לוודא שבתעודה או במסמך רשומים תאריך הגיוס ותאריך השחרור.

מידע נוסף

 • חייל במהלך שירות סדיר לא זכאי לקבל דמי אבטלה.

חקיקה ופסיקה

 • חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995
 • תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה), תשל"ג-1972

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil