חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

דמי אבטלה למסיימי שירות לאומי אזרחי

מסיים שירות לאומי או שירות לאומי-אזרחי, עשוי להיות זכאי לקבל דמי אבטלה בתקופה לאחר סיום השירות ובהתאם לתנאים מסויימים. הזכאות ניתנת בדומה לתנאים של מובטל רגיל, אך עם התאמות.

מטרת הכתבה להסביר זאת.

מהם דמי אבטלה למסיימי שירות לאומי אזרחי?

משוחרר שירות לאומי, שסיים כמתנדב בשירות לאומי או בהתנדבות קהילתית, או מסיים שירות לאומי-אזרחי, שסיים שירות כאמור, בתקופה שהיא לפחות 24 חודשים, עשוי להיות זכאי לקבל דמי אבטלה לאחר סיום השירות, ולמשך שנה מאותו יום, בתנאים מיוחדים.

בת שירות ששירתה במתנדבת בשירות לאומי או בהתנדבות קהילתית, לתקופה של 6 חודשים לפחות, ונישאה תוך 30 יום מהיום הפסקת השירות בפועל – נחשבת כמי שסיימה 24 חודשים כמו בפסקה קודמת.

משוחרר שירות לאומי או שירות לאומי-אזרחי כאמור, זכאי כי עד 6 חודשי שירות שלו יילקחו בחשבון לצורך השלמת תקופת האכשרה לדמי אבטלה. התקופה היא דומה לזה של מובטל רגיל (12 חודשים מתוך 18 החודשים האחרונים), ולמעשה מסיים השירות נדרש לעבוד רק 6 חודשים בתוך 12 החודשים ממועד השחרור כדי להיות זכאי לכך.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

משוחרר / מסיים שירות לאומי-אזרחי יהיה זכאי לדמי אבטלה אם הוא עונה על כל התנאים הבאים:

 1. מסיים שירות לאומי או שירות לאומי אזרחי – אחד מ-2 אלו אלו:
  • מסיים/ת שירות שסיים שירות לאומי או שירות לאומי-אזרחי בתור התנדבות במשך 24 חודשים לפחות, והוא נמצא בשנה הראשונה שלו ממועד השחרור.
  • בת שירות ששירתה 6 חודשי שירות לאומי-אזרחי ונישאה תוך 30 יום ממועד השחרור, והיא נמצאית בשנה הראשונה שלה ממועד השחרור.
 2. המובטל עונה על תנאי הזכאות לקבלת דמי אבטלה – אדם זה עונה על תנאים אלו:
  • גיל המובטל הוא בין 18-67 שנים.
  • המובטל מבוטח בביטוח אבטלה – כלומר, המעסיק משלם עבורו דמי ביטוח לאומי.
  • המובטל התייצב בלשכת התעסוקה בתור דורש עבודה.
  • המובטל השלים תקופת אכשרה בה שולמו דמי ביטוח לאומי של 12 חודשים לפחות ב-18 החודשים הקודמים על ידי מעסיקו (אולם, אפשר לקחת בחשבון עד 6 חודשים מתוך השירות הלאומי-אזרחי לחישוב תקופת 12 החודשים) (חודשים אלו לא חייבים להיות רצופים, ולא חייבים ממעסיק אחד).

על אף האמור לעיל, מסיים שירות לאומי-אזרחי שלומד הכשרה מקצועית בשנה הראשונה – לא נדרש לצבור תקופת אכשרה. בנוסף לכך, התפטרות מעבודה לצורך הכשרה מקצועית, תיחשב סיבה מוצדקת לעניין תשלום דמי אבטלה.

מספר ימי אבטלה למסיים שירות לאומי אזרחי

מספר ימי האבטלה שמסיים שירות לאומי או מסיים שירות לאומי-אזרחי מובטל רשאי לקבל בגינם תשלום דמי אבטלה בתקופת האבטלה הוא 70 ימים לכל היותר.

יחד עם זאת, אם משוחרר השירות הלאומי-אזרחי נמצא בהכשרה מקצועית והשכלתו מתחת ל-12 שנות לימוד, הוא יהיה זכאי לתקופה מירבית של 138 ימים.

גובה דמי אבטלה למסיים שירות לאומי אזרחי

סכום דמי אבטלה ליום שמסיים שירות לאומי או מסיים שירות לאומי-אזרחי זכאי לקבל מחושב לפי השכר שממנו משלמים דמי ביטוח אבטלה בשנה הקודמת לפני תחילת האבטלה. כלומר, לפי השכר היומי הממוצע ב-6 החודשים האחרונים (שכר ב-6 חודשים אחרונים חלקי 150). שכר זה מחשבים לפי נוסחת סכום דמי אבטלה.

בכל מקרה, סכום דמי אבטלה ליום הנמוך ביותר שמסיים שירות לאומי-אזרחי יקבל הוא 120.02 ₪ (לפי נתוני 2020).

אם משוחרר השירות לומד בהכשרה מקצועית, אז דמי האבטלה שלו יחושבו לפי 70% מדמי האבטלה ליום, ולא פחות מ-84.01 ₪ (לפי נתונני 2020).

לדוגמה:

משוחרר שירות לאומי אזרחי קיבל שכר מינימום ב-6 החודשים הקודמים, אז השכר היומי הממוצע הוא 212 ₪. דמי אבטלה ליום הם 120.02 ₪ לאחר חישוב הסכום ומספר ימי האבטלה המירביים הם 70.

בחודש בו יש 25 ימים (למעט שבת) – דמי האבטלה שלו באותו חודש 3,000.50 ₪.

מימוש הזכאות

כדי לקבל דמי אבטלה, על מסיים השירות הלאומי אזרחי להירשם בשירות התעסוקה בתור מובטל. אפשר לבצע רישום ראשוני באתר שירות התעסוקה ואז לגשת אל הלשכה הרלוונטית. ימים אלו ייחשבו לצורך הזכאות.

לאחר מכן יש להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי על גבי טופס בל/1500 (מקוון או רגיל) ולהגיש תביעה דרך אתר האינטרנט או דרך הגעה לסניף, תיבת שירות, דואר או פקס.

לתביעה יש לצרף:

 1. אישור שכר – אישורים אלו:
  • אישור המעסיק על תקופת העסקה ועל השכר (טופס 1514) או אישור על הכנסות וניכויי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות משכר העובד (טופס 100).
  • תלושי שכר של 6 חודשים אחרונים מתוך 18 חודשים שקדמו להתייצבות לראשונה בלשכת התעסוקה.
 2. מכתב הפסקת עבודה – מסמכים אלו לפני העניין:
  • מכתב סיום העסקה – אישור המעסיק עם סיבת הפסקת עבודה ותאריך הפסקת העבודה.
  • התפטרות מוצדקת – אישור על הכשרה מקצועית בשנה ראשונה לשחרור או סיבה מוצדקת אחרת.
 3. תעודת סיום שירות –
  • אם סיים שירות לאומי – אישור מאגודה מורשית שהפנתה להתנדבות, עם רישום תקופת השירות.
  • אם סיים שירות לאומי-אזרחי – אישור מרשות השירות הלאומי אזרחי, עם רישום תקופת השירות.

מידע נוסף

 • משרת בשירות לאומי או אזרחי, במהלך שירות סדיר לא זכאי לקבל דמי אבטלה.

חקיקה ופסיקה

 • חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995
 • תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה), תשל"ג-1972

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil