חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

חשבונית מס (מסמך חשבונאי) – זכות וחובת הוצאה על ידי עוסק, פרטים כלולים ועוד

עוסק המוכר מוצרים או נותן שירותים, רשאי ולעיתים נדרש להוציא חשבונית מס ללקוח במקום חשבונית עסקה (גם בעת עסקת אקראי). חשבונית המס עשויה להיות משולבת עם קבלה.

מטרת הכתבה לספק הסבר כללי, פרטים כלולים, מטרת הוצאה כולל מועד ההוצאה ועוד.

מהי חשבונית מס?

חשבונית מס היא מסמך תיעוד של העוסק בו הוא רושם פעולה שנעשתה על ידו או מי מטעמו. פעולה בגינה מוציאים חשבונית מס היא למעשה מכירה של מוצרים או נתינת שירותים ללקוח.

חשבונית מס משמשת לצורך קביעת חבות המס (מס ערך מוסף – מע"מ) של העוסק. כלומר, כאשר עוסק מוציא חשבונית מס, הוא הופך להיות חייב בתשלום המס המחושב לפי אותה חשבונית. כך העוסק יהיה חייב להעביר את המס אל רשות המיסים.

מנגד, עוסק המקבל את חשבונית המס על שמו, זכאי לנכות את מס התשומות הכלול בחשבונית.

ככלל, החובה היא להוציא חשבונית עסקה ולא חשבונית מס. אך לעיתים העוסק רשאי או חייב להוציא חשבונית מס במקום חשבונית עסקה.

אוכלוסיית יעד – מי חייב או זכאי?

עוסק רשאי להוציא או חייב להוציא חשבונית מס בעסקה החייבת במס, אם הוא עוסק מורשה וגם:

 • הוא רשאי, תמיד, להוציא חשבונית מס – במקום חשבונית עסקה.
 • הוא חייב, תמיד, להוציא חשבונית מס – אם הלקוח דרש זאת.

עוסק מוגדר בתור מי שמוכר נכס (מוצרים) או נותן שירות במהלך עסקיו, בותנאי שהוא אינו ממוסד ללא כוונת רווח או מוסד כספי, וכן מי שעושה עסקת אקראי.

פרטים כלולים בחשבונית מס

חשבונית מס חייבת לכלול את כל הפרטים הבאים:

 • הכותרת "חשבונית מס".
 • שם העוסק המורשה, מענו, המילים "עוסק מורשה", מספר העוסק המורשה.
 • המילה "מקור" על מקור חשבונית המס בלבד.
 • מספר החשבונית (מספר סידורי).
 • תאריך הוצאת החשבונית.
 • מספר תעודת המשלוח ותאריכה – אם החשבונית נערכה בשלב משלוח הסחורה.
 • שם הלקוח וכתובתו (למעט מכירות קמעונאיות במזומן), אלא אם על המכירה חל מע"מ אפס או פטור ממס. אם הכתובת הייתה ידועה לעוסק – לא חובה לציין אותה.
 • תיאור המוצרים המאפשר זיהוי של המוצרים, או תיאור השירות. (במקרים של טלויזיה, מגבר סטריאו, מקלט תמונה, מקלט רדיו – אז גם שם היצרן ומספר סידורי של המוצר המוטבע על המוצר ע"י היצרן).
 • היחידה לפיה נמדדת הכמות.
 • הכמות.
 • מחיר ליחידה ללא מס ערך מוסף. אם הוא כולל מע"מ, עובדה זו צריכה להיות מצויינת.
 • סכום החשבונית ללא מס ערך מוסף.
 • סכום מס ערך מוסף ושיעורו עם ציון המילים "מס ערך מוסף". אם החשבונית כללה גם עסקאות ששיעור המס שלהן הוא אפס או פטור ממס – יצויין בנפרד כל סוגי העסקאות.
 • סכום חשבונית המס כולל מס ערך מוסף.
 • חתימת העוסק, או חתימת עורך החשבונית מטעם העוסק.

מועד הוצאת חשבונית מס

חשבונית מס חובה להוציא תוך 14 ימים ממועד החיוב במס – בין אם העסקה חייבת במס ובין אם לא. מועד חיוב המס הוא מועד מסירת טובין לקונה או מועד קבלת התמורה, לפי העניין.

במידה ומועד לחיוב במס בשל העסקה חל עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל, אז העוסק לא חייב להוציא אותה קודם לתשלום התמורה או חלקה. במקרה זה, הלקוח לא רשאי לדרוש חשבונית מס לפני תשלום התמורה.

בכל מקרה, לא ניתן לחייב הוצאת חשבונית המס לפני המועד האחרון להוצאתה.

הוצאת חשבונית מס

עוסק רשאי או חייב, לפי העניין, להוציא חשבונית מס, עד למועד האחרון להוצאת חשבונית המס כאמור מקודם.

הוצאת החשבונית יכולה להיות על ידי בית דפוס שאושר על ידי רשות המסים, או על ידי תוכנה להנהלת חשבונות שאושרה על ידי רשות המסים.

חשבונית המס חייבת להיות לגבי כל העסקה או חלק מהעסקה – לגבי כל מכירה בנפרד או כל מתן שירות בנפרד, או למספר מכירות לאותו לקוח.

מידע נוסף

 • אם יש עסקאות פטורות במס או עסקאות החייבות במס, העוסק חייב לציין בנפרד בחשבונית המס.
 • קבלה שכוללת את כל הפרטים הכלולים בחשבונית המס, ואת המילה "חשבונית מס" – נחשבת חשבונית מס-קבלה.
 • חשבונית מס שחסרים בה אחד או יותר מהפרטים לעיל, או שהנתונים בה לא נכונים או לא מעודכנים – לא נחשבת חשבונית מס שהוצאה לפי חוק.

חקיקה ופסיקה

 • חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975
 • הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג-1973
 • תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ו-1976

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil