חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

איסור על הטעיה בהצגה, פרסום ונקיבה של מחיר במטבע שאינו הילך חוקי (מחיר שלא ניתן לשלם עליו מזומן)

עוסק לא רשאי להציג, לפרסם או לנקוב מחירים במטבע שאינו הילך חוקי, כלומר מחירים של מוצרים ושירותים שלא ניתן לשלם עליהם במזומן לפי הוראות הדין. סמכות ביטול שטרות כסף ומעות כך שהם יחדלו להיות הילך חוקי ניתנת לבנק ישראל.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהו איסור על הצגה ונקיבת מחיר מטבע שאינו הילך לא חוקי?

בהתאם להוראות הדין, העוסק לא רשאי לבצע שום דבר, במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך שהיא, לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה אשר עלול להטעות צרכן בכל עניין מהותי בעסקה. יש כמה עניינים שנחשבים מהותיים, אך לא מדובר על רשימה סגורה, ובין היתר: הטיב או הכמות, מועד האספקה, תנאי אחריות, מחיר העסקה ועוד. בנוסף לכך, חובה לנקוב ולפרסם במחיר שהוא כולל את כל התשלומים ואת כל המסים החלים עליהם.

בעבר היה ניתן לפרסם מחירים בציון אגורות כמו 9.99 ₪ או 19.95 ₪, אך בנק ישראל ביטל את האגורה ואת 5 האגורות בתור הילך חוקי. המשמעות היא שלא ניתן לשלם במזומן סכום במעות שהן בוטלו כמו אגורה אחת ו-5 אגורות. כאמור, לבנק ישראל יש סמכות חוקית להוצאה או לביטול של מטבע בתור הילך חוקי.

הוראות בנק ישראל בביטול מעות, לא מתייחסות בתשלום שמתבצע שלא במזומן (כמו אשראי, צ'ק או הוראת קבע) וכן הן לא מתייחסות לנקיבה, פרסום או הצגה של מחיר מוצר או שירות בודד.

לפי הנחיית רשות הגנת הצרכן וסחר הוגן, הצגה, פרסום ונקיבה של מחיר מטבע בהילך לא חוקי מהווה הטעיית הצרכן, שכן מדובר במחיר לא קיים, לא אמיתי וכל כולו נועד להציג מצב שווא של מחיר זול יותר. הדבר מתייחס גם למוצרים הנמכרים לפי יחידות מידה כמו ק"ג, ליטר וכדומה.

כאשר מוצגת הנחה ממחיר המוצר, ייתכן כי המחיר לאחר ההנחה יהיה בהילך לא חוקי – הדבר לא ייחשב בתור הפרה או עבירה על החוק. יחד עם זאת, חובה להציג גם את המחיר של המוצר לאחר ההנחה.

ככלל שהמחיר אינו בהילך חוקי, העוסק חייב לעגל את המחיר.

אם מדובר על מקרים בהם הוראה זו לא חלה, כמפורט בהמשך, אז לגבי התשלום הסופי חלים כללי העיגול של בנק ישראל (סכומים הנקובים 1 עד 4 אגורות, יעוגלו כלפי מטה. סכומים 5 עד 9 אגורות יעוגלו כלפי מעלה).

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל צרכן הקונה מוצרים או מקבל שירותים.

הזכות לא קיימת במקרים הבאים:

  • מחיר שנקבע לפי חיקוק על ידי רשויות המדינה, לרבות על ידי רשויות השלטון המקומי.
  • מחיר של שירותים שהגבייה בגינם היא על פעימות מונה (כדוגמת חשמל, מים, גז, דלק, ארנונה וכד').
  • מוצרי בשר, דגים ועופות וכד', הארוזים מראש, בין אם קפואים ובין אם טריים, שהמשקל הארוז משתנה כל פעם ממוצר למוצר. עם זאת, התנאי הוא שעל גבי האריזה יופיע באופן ברור ומובלט, המחיר ליחידת מידה (שחייב להיות בהילך חוקי), וכן משקל המוצר.

מימוש הזכאות

הזכאות היא אוטומטית והצרכן לא נדרש לבצע דבר על מנת לקבל את הזכות לראות את המחיר האמיתי והמדוייק של המוצר לפי מחיר במטבע הילך חוקי.

במידה והוצג, נוקב או פורסם מחיר מוצר במטבע שאינו הילך חוקי, ניתן להגיש תלונה אל הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן. הממונה יכול להטיל על העוסק עיצום כספי בסך 45,000 ₪ ואם הוא אינו תאגיד – 25,000 ₪. בנוסף לכך, ניתן להגיש תביעה כנגד העוסק ובית המשפט יכול לקבוע מאסר או קנס בסך עד 204,400 ₪.

מידע נוסף

  • קיימת הצעת חוק על שולחן הכנסת שמטרתו לעגן בחוק את החובה להציג מחיר מוצר במטבע שהוא הילך חוקי.

חקיקה ופסיקה

  • חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981
  • הנחיה בעניין איסור על הטעיה בהצגה, פרסום ונקיבה של מחיר במטבע שאינו בהילך חוקי, מיום 10.11.2013
  • חוק בנק ישראל, התש"ע-2010

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil