חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

איסור הטעיית צרכן – זכאות, מקרים ותנאים

צרכן זכאי לאחת הזכויות הבסיסיות ביותר והיא איסור הטעיה מטעם העוסק בכל עניין מהותי בנוגע לעסקה שבוצעה. מדובר על זכות בו הוא הצרכן יודע שהעסקה תקינה ואין שקר או מרמה בעניין.

מטרת הכתבה להסביר את נושא והזכאות.

מהו איסור הטעיה של צרכן?

בהתאם לחוק, צרכן זכאי לזכות איסור הטעיה שהיא זכות בה הצרכן מקבל מידע מלא, אמיתי ונכון בנוגע לפרטי העסקה עם עוסק. עוסק הוא מי שמוכר נכס / מוצר או נותן שירות דרך עיסוק, כולל יצרן.

איסור ההטעייה חל על כל דבר (כולל פרסומת), בין אם במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת, לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה עם עוסק – במיוחד בכלל עניין מהותי בעסקה.

רשימה זו כוללת עניינים מהותיים בעסקה:

 1. הטיב, המהות, הכמות והסוג של נכס או שירות.
 2. המידה, המשקל, הצורה והמרכיבים של נכס.
 3. מועד ההספקה או מועד מתן השירות.
 4. המקום שאליו יסופק לצרכן הנכס או השירות, לרבות הספקה לאזור (יהודה והשומרון).
 5. השימוש שניתן לעשות בנכס או בשירות, התועלת שניתן להפיק מהם והסיכונים הכרוכים בהם.
 6. דרכי הטיפול בנכס.
 7. זהות היצרן, היבואן או נותן השירות.
 8. השם או הכינוי המסחרי של הנכס או השירות.
 9. מקום הייצור של הנכס.
 10. תאריך הייצור של הנכס או תאריך תפוגתו.
 11. החסות, העידוד או ההרשאה שניתנו לייצור הנכס או למכירתו או למתן השירות.
 12. התאמתו של הנכס או השירות לתקן, למיפרט או לדגם.
 13. קיומם של חלפים, אביזרים או חמרים המיוחדים או המתאימים לתיקון הנכס או לשימוש בו.
 14. המחיר הרגיל או המקובל או המחיר שנדרש בעבר, לרבות תנאי האשראי ושיעור הריבית.
 15. חוות דעת מקצועית או תוצאות של בדיקה שניתנו לגבי טיב הנכס או השירות, מהותם, תוצאות השימוש בהם, והסיכונים הכרוכים בהם.
 16. השימוש הקודם שנעשה בנכס או היותו חדש או משופץ.
 17. שירות אחזקה ותנאיו.
 18. תנאי אחריות לנכס או לשירות.
 19. כמות הטובין שבמלאי מסוג נושא העסקה.
 20. היות העסקה שלא במהלך עסקים.
 21. היות מקורו של הנכס הנמכר בפשיטת רגל, בכינוס נכסים או בפירוק של חברה.
 22. תנאי הביטול של עסקה.

מובהר כי רשימה זו אינה סגורה והיא יכולה לכלול עוד מידע שעלול להטעות צרכן. אולם הרשימה לעיל היא מהותית.

יש לציין כי המעשה או המחדל לא חייבים להתבצע בפועל, אלא די שכך שהם עלולים להטעות את הצרכן.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל צרכן שקונה נכס (מוצר) או מקבל שירות מעוסק.

מימוש הזכאות

הזכאות לאיסור הטעיה אמורה להינתן באופן אוטומטי על ידי העוסק (בית העסק).

צרכן שזכותו לאיסור ההטעיה הופרה על ידי העוסק, בנוסף, צרכן רשאי להגיש תלונה לרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן. במקרה זה, ניתן להטיל על העוסק עיצום כספי בסכום של 45,000 ₪, ואם הוא עוסק שאינו תאגיד – 25,000 ₪.

אם נעשתה עסקה, ונהיה ברור כי נעשה מעשה או מחדל שהינם הטעיית הצרכן, והם מהותיים – הצרכן יכול לבטל את העסקה מהמועד שבו נודע לו על הטעיה – גם אם העוסק לא היה המטעה.

הרחבות נוספות

להלן מידע המרחיב תכולת עמוד זה.

אחריות להטעיה באריזה

במקרה של הטעיה בעיצוב הנכס (המוצר) או באריזתו, על גבי האריזה או במצורף לה – מפירים את הוראות איסור ההטעיה נחשבים גם היצרן, היבואן, האורז והמעצב.

בתביעה שהוגשה במקרה זה, ליצרן, ליבואן, לאורז, תהיה הגנה רק אם הוכיח שלא אחראי להטעיה אלא אחר שהוא נקב בשמו במענו.

מידע נוסף

 • איסור ההטעיה חל גם לגבי פרסומת (איסור הטעיה בפרסומת), ולא רק בעניין התקשרות בעסקה בין הצרכן לעוסק.
 • עוסק לא רשאי למכור, לייבא או להחזיק לצרכי מסחר נכס (או מוצר) שיש בו הטעיה, ולא רשאי להשתמש בנכס זה לצורך מתן שירות.
 • עוסק שמודיע, בכל דרך שהיא, שאין לצרכן זכות ביטול עסקה, או לקבל את כספו בחזרה, חייב לסייג את ההודעה הזו כך שיהיה ברור כי ההודעה והכתוב בה לא חל במקרים שנקבעו בחוק.
 • עוסק לא רשאי להציב שלט ולא רשאי להודיע בכל דרך אחרת, שהוא לא אחראי על כל נזק העלול להיגרם לצרכן בתחום העסק או בחצריו.
 • מעשה או מחדל שנעשה עקב הטעיה – נחשים עוולה לפי פקודת הנזיקים ועל השלכותיה.

חקיקה ופסיקה

 • חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil