חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עמדה ותנאים הולמים לעובדי שמירה ואבטחה

עובדי שמירה ואבטחה (שומרים, מאבטחים) זכאים לקבלת עמדה ותנאים הולמים במקום העבודה ובין היתר ביגוד המותאם עבורם. הזכאות הזו היא בנוסף לתנאים שנקבעו לפי כל הסכם קיבוצי או צו הרחבה בעניינם.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות.

מהי הזכאות בעניין עמדה ותנאים הולמים?

מעסיק של מאבטח נדרש להעמיד לרשותו עמדה מקורה או מוצלת באופן אחר, המספקת הגנה מפני גשם ומשמש. עמדה הוא מקום בו המאבטח (מי שמבצע תפקידי שמירה או אבטחה, למעט חייל, שוטר או סוהר) יכול לשבת בו בעת מילוי תפקידו, בין שהמקום משמש למטרה זו בלבד ובין שהוא חלק ממבנה המשמש למטרות אחרות.

בעמדה, המעסיק חייב גם להעמיד לרשות המאבטח אמצעי חימום או קירור הולמים, בהתאם לעונת השנה ולתנאי מזג האוויר במקום, וזאת בהתחשב באמצעי הקירור או החימום המקובלים שאפשר להפעיל אותם באותה עמדה. זאת ועוד, המעסיק לא רשאי למנוע מהעובד לשהות בעמדה במהלך העבודה, בכפוף לצרכי האבטחה.

אלא שגם המעסיק נדרש להבטיח גישה לנקודת חשמל ומים, ולהקצות מקום בו יוכל המאבטח להניח את חפציו האישיים, בין אם בעמדה או במקום אחר במקום העבודה. כן, הוא נדרש לערוך התאמות בסדרי העבודה כדי לאפשר למאבטח שימוש באמצעים אלו.

בנוסף לכך, מעסיק שמחוייב לפי הוראות הדין, הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי או חוזה עבודה, לספק למאבטח שהוא עובדו בגד מסויים שהוא מחוייב ללבוש במהלך העבודה, הוא (המעסיק) מחוייב לספק בגד שמותאם למאבטח ותואם באופן סביר את תנאי מזג האוויר שבהם הוא מועסק.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כלל עובדי השמירה והאבטחה (למעט חייל, שוטר או סוהר) – בין אם מועסק על ידי המעסיק באופן ישיר או על ידי מעסיק בפועל דרך קבלן כוח אדם.

מי לא זכאי?

  • מאבטח שמועסק אצל מעסיק שלא במסגרת עסק, משלח יד או שירות ציבורי.
  • מאבטח שכל תפקידו ביצוע סיור (למעט לעניין נקודת מים וחשמל – זה כן זכאי לקבל).
  • מאבטח המוצב במקום לשם אבטחה של פעילות ארעית בלבד (למעט לעניין עמדה מקורה ומוצלת – זה כן זכאי לקבל). פעולה ארעית בלבד היא פעילות המתקיימת במקום לצורך אירוע מסויים, לתקופה שלא עולה על שבועיים.

מימוש הזכאות

מאבטח (עובד שמירה או אבטחה) זכאי לקבל את הזכויות הללו באופן אוטומטי, בהתאם לתנאי הזכאות האמור לעיל. המאבטח לא נדרש לפנות או לבקש זאת במיוחד.

מעסיק שלא מאפשר תנאים הולמים אלו לעובד שמירה או אבטחה – עובר על החוק. במקרה כזה העובד יכול להגיש תביעה לבין הדין לעבודה ובית הדין לעבודה מוסמך:

  • לפסוק פיצויים גם אם לא נגרם נזק כספי, בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין ועד 200,000 ₪ ללא הוכחת נזק.
  • לתת צו מניעה או צו עשה לתיקון ההפרה.

הרחבות נוספות

להלן הרחבות הקשורות לנושא.

תנאים של עובדי קבלן כוח אדם

עובד שמירה או אבטחה שמועסק על ידי קבלן שירות או קבלן כוח אדם זכאי לקבל את הזכויות של עמדה מקורה או מוצלת, אמצעי חימום או קירור, וכן גישה לנקודת חשמל או מים שיסופק לו על ידי מזמין שירות או מעסיק בפועל. כלומר, החובה מוטלת על מזמן השירות או המעסיק בפועל.

בנוסף, קבלן השירות או קבלן כוח האדם לא רשאי להציב את העובד במקום העבודה, אלא אם הועמדה לרשות העובד עמדה מקורה או מוצלת, או אמצעי קירור או חימום.

מידע נוסף

  • עובד שהגיש תביעה בהתאם לזכות זו, רשאי גם להגיש תביעה בשל הפרות אחרות במקום העבודה, הדבר לא מונע מכך.
  • הוראה חוקית זו מוסיפה על כל הוראה לפי הסכם קיבוציצו הרחבהחוזה עבודה אישי או נוהג מקובל במקום העבודה.

חקיקה ופסיקה

  • חוק הזכות לעבודה בישיבה ובתנאים הולמים, תשס"ז-2007

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil