חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

פירעון מוקדם חלקי של משכנתא (חלק מסכום ההלוואה לדיור)

בעל משכנתא זכאי לבצע פירעון מוקדם חלקי של משכנתא, להחזיר חלק מסכום ההלוואה לדיור, גם אם נקבע בהסכם אחרת, וזאת לפי הוראות הדין. פירעון מוקדם עשוי לכלול תשלום עמלות.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהו פירעון מוקדם חלקי של משכנתא?

פירעון מוקדם חלקי של משכנתא, הוא למעשה הליך שבו בעל הלוואה לדיור (משכנתא) מחזיר אל הגוף הפיננסי שאצלו נטל, חלק מהסכום של המשכנתה. הפירעון המוקדם על משכנתא אפשרי גם אם לפי הסכם אחר נקבעו הוראות אחרות.

הלווה עשוי לבצע פידיון מוקדם של הלוואה לרוב כי הוא קיבל סכום מסויים שמשמש אותו לכיסוי ולהקטנה של חלק מסכום המשכנתא. כך למשל, אם הוא פדה קרן השתלמות, חסך סכום כסף גדול ממשכורת, הרוויח או התפרנס מהכנסה נוספת (לרבות רווח הון או רווח מהימורים מותרים וכד').

עם ביצוע פירעון המוקדם, תקופת ההלוואה תוקטן. עם זאת, הלווה רשאי להקטין את התשלומים התקופתיים. במקרה שהופחתה התקופה, הרי שהתקופה המקוצרת נחשבת לכל דבר ועניין בתור תקופת ההלוואה.

חשוב לציין כי ביצוע פירעון מוקדם חלקי עשוי לגרור אחריו תשלום של עמלות פירעון מוקדם של משכנתא – כולן או חלק מהן, לפי העניין.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

לווה במשכנתא רשאי לבצע פירעון מוקדם חלקי, אם הוא עומד ב-4 התנאים הבאים:

 1. הוא בעל משכנתא בנקאית (מסחרית) מתאגיד בנקאי או בעל משכנתא מסובסדת ממשרד הבינוי והשיכון.
 2. המשכנתא מיועדת לשם רכישת דירת מגורים או במישכון של דירת מגורים.
 3. סכום הפירעון המוקדם מוחזר בתשלום אחד בלבד.
 4. סכום הפירעון המוקדם הוא אחד מהבאים, לפי הגבוה:
  • 10% מהסכום המקורי של המשכנתא.
  • 10% מיתרת המשכנתא בצירוף הריבית והפרשי ההצמדה שנצברו ולא נפרעו עד יום הפרעון בפועל.

מימוש הזכאות

לווה המעוניין לבצע פירעון מוקדם חלקי, צריך לפנות אל התאגיד הבנקאי אצלו קיבל את המשכנתא ולבקש ביצוע פירעון מוקדם חלקי. הלווה צריך להחליט האם הוא מעוניין להקטין את תקופת ההלוואה או את התשלום החודשי.

לאחר ביצוע הפירעון החלקי, הבנק מחוייב למסור ללווה אישור על פירעון ההלוואה (חלקי). האישור כולל גם הסבר כי ביכולת הלווה לפנות אל חברת הביטוח או סוכן הביטוח, על מנת להקטין את סכום הביטוח. הבנק צריך למסור אישור רשמי הממוען לטובת חברת הביטוח הכולל את ההסכמה שלו להקטנת סכום הביטוח.

כמו כן, במקר זה האישור חייב לכלול מידע לגבי סכום יתרת ההלוואה שטרם נפרעה. מה שעוזר ללווה לדעת מהי היתרה של ההלוואה שנותרה לתשלום.

אם בעקבות הפירעון, הבנק אינו דורש יותר פוליסת ביטוח, עליו לציין, בנוסף לכך, כי בעקבות הפירעון, ניתן לבטל את סעיף השעבוד לטובת התאגיד הבנקאי.

מידע נוסף

 • הוראות אלו חלות גם על הלוואה לגביה התאגיד הבנקאי המחה את זכויותיו כלפי הלווה למי שאינו תאגיד בנקאי.
 • הבנק לא רשאי להמחות כאמור, אלא אם כן נעשו הסדרים עם התאגיד הבנקאי הממחה או עם תאגיד אחר המבטיחים כי השירות ללקוח לא ייפגע פגיעה של ממש.
 • לווה המעוניין לבצע פירעון של משכנתא, זכאי לקבל פעמיים בשנה וללא תשלום, דפי הסבר הכוללים את המידע הנחוץ לו לשם בחינת הכדאיות.

חקיקה ופסיקה

 • פקודת הבנקאות, 1941
 • חוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1981
 • צו הבנקאות (פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), תשס"ב-2002
 • נהלים למתן הלוואות לדיור, ניהול בנקאי תקין מספר 451

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil