חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

משכנתא ממשרד הבינוי והשיכון (משלימה / מסובסדת) – מדריך קבלת סיוע במשכנתא מהמדינה

המדינה מעניקה משכנתא מסובסדת / משלימה (ממשרד הבינוי והשיכון) לבעלי תעודת זכאות בסכומים של עשרות ומאות אלפי שקלים. הסכומים מסייעים לאוכלוסייה במימון רכישת הדירה שלהם.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות.

מה זה משכנתא ממשרד הבינוי והשיכון?

אדם המעוניין לרכוש דירה בישראל ואין לו מספיק הון, נוטל הלוואה לדיור (משכנתא). לרוב, אדם פונה אל בנק למשכנתאות כדי לקבל את המימון לצורך הרכישה, מימון זה נקרא גם משכנתא בנקאית. אבל זה לא רק, ניתן לקבל גם משכנתא מהמדינה.

משכנתא ממשרד הבינוי והשיכון היא משכנתא (הלוואה לדיור) הניתנת בתנאים מועדפים על פני המשכנתא הבנקאית. כלומר, המשכנתה מהמדינה היא משכנתא מסובסדת המוענקת בריבית מוטבת אשר נמוכה יותר ממה שהגוף הפיננסי (הבנק, חברת ביטוח וגופי נותני אשראי לדיור) מציע לאותו אדם. זאת ועוד, היא גם משכנתא משלימה למשכנתא הניתנת על ידי הבנק, כך שניתן לקבל את 2 המשכנתאות במקביל (מהמדינה ומהגוף הפיננסי).

המטרה של הלוואה זו, הניתנת מתקציב המדינה או מסיוע המדינה, היא לצרכי רכישת דירת מגורים, בנייתה, הרחבתה או התאמתה לצרכים מיוחדים. גובה ההלוואה נקבע בהתאם לשיטת ניקוד מסויימת, כך שככל שהניקוד גדול יותר, ניתן לקבל משכנתא מסובסדת בסכום גבוה יותר.

בנוסף לכך, המדינה מעניקה סיוע ומענקים נוספים מכוח ישובי עדיפות לאומי, אוכלוסיות נוספות, מחיר למשתכן ותוכניות אחרות.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

סיוע במשכנתא מהמדינה ניתן לזכאים, והם עונים על כל התנאים הבאים:

 • חסר דירה – מי שאין ולא הייתה לו זכות כלשהי בדירה, בחלק מדירה או בדירה בשלבי בנייה, ב-10 השנים שחלפו שלפני הגשת הבקשה לסיוע. יש עוד כמה הבהרות.
 • קיבל / הוציא תעודת זכאות – לאחר שהגיש בקשה לסיוע ואושר על ידי משרד הבינוי והשיכון כזכאי לכך.
 • מינימום נקודות זכות – הריבית המוטבת (הנמוכה) ניתנת למי שלפי שיטת הניקוד, יש לו לפחות 599 נקודות זכות.

בנוסף לכך, יש עוד כמה תנאים ומגבלות:

 • רוכש דירה חדשה מקבלן – הסיוע יינתן תוך 36 חודשים ממועד החתימה על חוזה הרכישה, וגם שהתמורה עדיין לא שולמה במלואה ושסך הסיוע לא עולה על יתרת החוב למוכר הדירה.
 • רוכש דירה לא חדשה (יד שנייה) – הסיוע יינתן אם לא עברו 12 חודשים ממועד החתימה על חוזה הרכישה, והתמונה עדיין לא שולמה במלואה, וסך הסיוע שינתן לא עולה על יתרת החוב למוכר הדירה.
 • בונה את ביתו – רק אם לא חלפו 3 חודשים ממועד קבלת היתר בנייה.

יש עוד כמה נקודות שכדאי להכיר בסוף הכתבה בחלק "מידע נוסף".

תנאי משכנתא ממשרד הבינוי והשיכון

אלו הם התנאים של המשכנתא הניתנת מהמדינה:

 • ריבית משכנתא – הריבית על המשכנתא היא ריבית ממוצעת על משכנתא צמודה בניכוי 0.5%, אך לא יותר מ-3% לשנה או מהריבית הנהוגה בבנק שנתן את ההלוואה (הנמוך מבינהם). הריבית כאמור היא ריבית צמודה למדד.
 • תקופה להחזר משכנתא – התקופה להחזר היא בין 10 שנים לבין 30 שנים. ניתן לבחור תקופהה במדרגות של 5 שנים בטווח זה.
 • גובה ההלוואה – עד סכום של קצת מעל 150,000 ₪, בהתאם לשיטת הניקוד. לטבלה באתר משרד הבינוי והשיכון כאן.

משרד הבינוי והשיכון מעניק מענקים והטבות, כך שגובה ההלוואה יכול לגדול:

 • תוספת באזורי עדיפות לאומית – מי שמעוניין לרכוש דירה באזור עדיפות לאומית, זכאי לתוספת של עד 100,000 ₪ בריבית של 4.5% ל-20 שנה. למידע נוסף.
 • מענק בשל מיגון – תושבי ישובי קו עימות זכאים למענק לבניית ממ"ד. למידע נוסף.
 • סיוע במשכנתא לישובי נגב – ישובים בנגב מזכים בתוספת משכנתא של עד 84,000 ₪. למידע נוסף.
 • תוכנית 10 פלוס – סיוע למי שלא הצליח לרכוש דירה לאורך זמן, זכאות להטבה עד 132,000 ₪. למידע נוסף.

מימוש הזכאות – איך לקבל משכנתא ממשרד הבינוי והשיכון?

לאחר שנבדקו תנאי הזכאות, נקודות זכות, אוכלוסיית יעד, יש שלב עיקרי לקבלת המשכנתא והוא כל הליך הבקשה.

1. הגשת בקשה לתעודת זכאות

כדי להיות זכאי למשכנתא, יש להוציא תעודת זכאות דרך כל אחד מסניפי הבנקים למשכנתאות (בנק מסחרי בעל רישיון למתן הלוואות לדיור) ולבקש זאת.

לצורך הגשת הבקשה יש להצטייד במסמכים רלוונטיים המאמתים את הזכאות ואת נקודות הזכות לפיה חושב גובה ההלוואה. מבין המסמכים תעודת זהות, אישורי נכות, אישור הריון, אישור שירות צבאי או מילואים, אישור שירות לאומי-אזרחי, תעודת נישואין או הרשמה לנישואין, תעודת גירושין, תעודת פטירה וכד'.

לאחר מכן הבנק מעביר את המידע אל משרד הבינוי והשיכון והוא קובע את הזכאות.

הבקשה עולה 70 ₪.

2. קבלת תעודת זכאות

משרד הבינוי והשיכון בודק את הזכאות, מה שיכול לקחת זמן מה, בהתאם לבדיקת נתונים מול גורמים נוספים. המשרד לא מתחייב בפרק זמן מסויים ולכן כדאי להיערך מראש לכך.

אם נקבעה הזכאות, משרד הבינוי מעביר את התעודה אל אותו בנק בו הוגשה הבקשה. התעודה מפרטת את הזכאות ואת רמת הסיוע וההגבלים השונים.

התעודה היא אסמכתא לאישור הזכאות, התוקף שלה שנה אחת מיום הגשת הבקשה וניתן להאריך בכל עת אצל בנק למשכנתאות.

3. קבלת משכנתא

לאחר קבלת אישור הזכאות, המבקש יכול לקבל משכנתא מסובסדת בסכום שנקבע בתעודת הזכאות. סכום המשכנתא יכול להתלוות לסכום המשכנתא הניתנת דרך התאגיד הבנקאי ("משכנתא משלימה").

אפשר לקבל את המשכנתא בכל סניף בנק למשכנתאות, ובכל בנק למשכנתאות. לא חובה בבנק שבו התקבלה תעודת הזכאות.

מידע נוסף

 • קבלת המשכנתא מותנת בהעברת הזכויות בדירה על שם הזכאי.
 • הסיוע ניתן בכפוף לאישור הבנק ובדיקת יכולת החזר והון עצמי לרכישת הדירה.
 • משכנתא לבנייה עצמית ניתנת לפי קצב התקדמות הבנייה.
 • הכספים מועברים ישירות לחשבון הבנק של המוכר או של הקבלן.
 • ניתן לבדוק אוכלוסיות נוספות הזכאיות למשכנתא או תוספות באתר משרד הבינוי והשיכון.
 • ניתן להגיש ערר לועדת אכלוס של משרד הבינוי והשיכון בנוגע לגובה הזכאות או לדחיית הזכאות.

חקיקה ופסיקה – הוראות

 • חוק הלוואות לדיור, תשנ"ב-1992

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil