חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

ביטול עסקה מתמשכת – איך לבטל עסקה שנעשית באופן מתמשך?

צריך שביצע עסקה באופן מתמשך עם עוסק לקבלת מוצרים או שירותים, רשאי להודיע על ביטול עסקה מתמשכת בהתאם לדין. דמי הביטול נקבעים לפי סוג מכירת המוצרים או השירותים לצרכן.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות, אופן הגשת הבקשה ועוד.

מהי ביטול עסקה מתמשכת?

עסקה מתמשכת היא עסקה בה הצרכן רוכש מוצרים או שירותים באופן מתמשך, כולל שינויים בעסקה או תוספות לה שאינם נחשבים עסקה חדשה.

לעיתים הצרכן אינו מעוניין להמשיך לרכוש את המוצרים או לקבל את השירותים מהעוסק, ומעונייל לסיים את ההתקשרות ולהודיע לצרכן על הפסקת שירות או קבלת מוצר.

החוזה בעסקה מתמשכת יסתיים בתוך 3 ימי עסקים ממועד הגשת הבקשה לביטול עסקה כמפורט בהמשך. אבל, אם הודעת הביטול נשלחה בדואר רשום, אז החוזה יתסיים בתוך 6 ימי עסקים ממועד מסירתו לשולח. עם זאת, הצרכן יכול להודיע על מועד מאוחר יותר לסיום עסקה.

עם הכניסה לתוקף של מועד הביטול, העוסק חייב להפסיק את הספקת המוצרים או השירותים, וחייב להפסיק לחייב את הצרכן בעד השירותים או המוצרים שניתנו לאחר מועד ביטול העסקה.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל צרכן שעשה עסקה עם עוסק בעסקה שהיא עסקה מתמשכת.

מי לא זכאי?

 • צרכן בעסקה שעניינה הספקת גז מספק גז שעוסק במכירה או בשיווק של גז.

מימוש הזכאות

צרכן שמעוניין לבטל עסקה מתמשכת ולבטל חיובים עתידיים, צריך לפעול באופן הבא:

 1. הודעה על ביטול עסקה – הצרכן צריך למסור לעוסק הודעת ביטול עסקה או ההתקשרות, הכללת שם הצרכן ומספר זהותו. בהודעת ביטול בעל פה, יש לספק פרט מזהה נוסף.
 2. דרך ביטול העסקה – הצרכן יכול להודיע על ביטול עסקה בכל אחת מהדרכים הבאות, לפי חובת הגילוי של העוסק לצרכן:
  • בעל פה – בטלפון או בהודעה בעל פה במקום העסק, אלא אם נקבע לפי החוק כי הביטול ייעשה בכתב.
  • דואר רשום.
  • פקס, אם יש לעוסק.
  • דואר אלקטרוני.
  • באינטרנט – בעסקה שניתן להתקשר לגביה עם צרכן באמצעי זה.

בעסקה שניתן להתקשר לגביה באינטרנט, העוסק צריך, בדף הבית של אתר האינטרנט, ליצור קישור ייעודי באמצעותו ניתן לשלוח הודעת ביטול, במקום בולט וברור.

מומלץ לשמור את התיעוד של העסקה לצורך הוכחה עתידית.

במידה ויש מוצרים שהצרכן נדרש להחזיר לעוסק, או מוצרים שהתקבלו בעקבות עשיית עסקה או חוזה (למשל מוצר לשימוש עבור אספקת שירותים), אז יש להחזיר גם אותם בהתאם למועד ואופן ההחזר הנקבע עם העוסק.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

החזר בשל חיוב עודף

במקרה שבו העוסק חייב את הצרכן בסכום עודף, בשל הוראת קבע בנקאית או הוראת קבע דרך כרטיס חיוב אשראי:

 • אם הצרכן טען כי העוסק חייב אותו סכום נוסף מעבר לסכום המותר לפי תנאי ההתקשרות – העוסק חייב לברר זאת תוך 10 ימי עסקים. ולשלוח לצרכן תשובה מנומקת בתוך 21 ימי עסקים מיום הפנייה.
 • אם מצא העוסק כי חייב את הצרכן בסכום עודף – יהיה חייב להחזיר את הסכום העודף, בתוך 4 ימי עסקים, בתוספת ריבית והצמדה לפי חוק מיום הגבייה ובתוספת תשלום של הוצאות הצרכן בסכום של 16 שקלים.

אם סכום ההחזר (תשלום הוצאות וריבית והצמדה) נמוך מ-50 שקלים, העוסק רשאי לזכות את הצרכן במועד החיוב הבא, זאת בתנאי שהודעת התשלום לאותו חיוב נשלחת לצרכן בתוך 30 ימים מתום התקופה של 10 ימי עסקים (בירור פניית הצרכן).

מידע נוסף

 • אם הצרכן הודיע לעוסק על ביטול עסקה והעוסק המשיך לגבות ולחייב את הצרכן בתשלומים בגלל נסיבות שהעוסק לא ידע ולא היה עליו לדעת עליהן, או שלא ראה ולא היה עליו לראותן מראש, וביטול העסקה המתמשכת היה בלתי אפשרי בשל נסיבות אלה – אז כניסה לתוקף של ביטול עסקה במועד הביטול לא חלה ולא יהיה ניתן לקבל פיצויים ללא הוכחת נזק.
 • עסקה לתקופה קצובה יכולה להיות עסקה מתמשכת אם המוצרים או השירותים ניתנים באופן מתמשך.
 • אם העוסק מסרב לבטל עסקה, הרי שהוא עובר על עבירה אזרחית וניתן להגיש תביעה ולקבל פיצוי ללא הוכחת נזק בסך 10,000 ₪.
 • הממונה על הגנת הצרכן יכול להטיל עיצום כספי בסך 45,000 ₪ על עוסק שהוא תאגיד, ואם אינו תאגיד – 25,000 ₪.
 • העוסק יכול לגבות דמי התקנה, תשלום בעד הוצאות התקנה של טובין בבית הצרכן, לצורך מתן שירות העסקה, וכל זאת בסכום שלא יעלה על 100 ₪.
 • העוסק רשאי לגבות דמי ביטול עסקה בגובה 5% מהעסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבינהם.

חקיקה ופסיקה

 • חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981
 • הנחייה ממונה הגשת הצרכן בעניין חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 52), התשע"ז-2017 בנושא דרכי ביטול עסקה וחובת גילוי

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil