חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

מענק חד פעמי (מענק לכל אזרח) בשל נגיף הקורונה

בעקבות נגיף הקורונה החדש, המדינה הודיעה על תשלום מענק חד פעמי לתושב ובעד ילד, המשולם לכל אדם בישראל. מדובר על מענק חד פעמי נוסף מעבר למענקים ששולמו בתקופת הקורונה.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות. עודכן בתאריך 29.07.2020, החוק אושר סופית.

מהו מענק חד פעמי?

מענק חד פעמי (מענק לכל אזרח) הוא המענק הנוסף המשולם על ידי המדינה לכל תושב ישראל ולכל ילד של תושב ישראל. מענק זה ניתן במסגרת חוק מיוחד שלעיתים מכונה "חוק המענקים".

מענק זה מגיע לאחר הודעת ראש הממשלה בתאריך 16.07.2020 לפיו ייתן מענק לכל אזרח בישראל וגם למשפחה עם ילדים. בהודעת ראש הממשלה, הוסבר כי מטרת המענק היא להגדיל את הצריכה על ידי הגדלת הביקוש, מה שמניע את גלגל המשק.

כך עסקים יוכלו להגדיל את המכירות ולשלם יותר מס, וכן יוכלו לגייס יותר עובדים עקב הביקוש ובכך להקטין את שיעור האבטלה.

מענק סיוע חד פעמי ניתן לכל תושב ישראל ולכל ילד וכן קיימת אוכלוסייה הזכאית לקבל תוספת למענק.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

אדם יהיה זכאי לקבל מענק בהתאם לסוגו:

 1. תושב ישראל (לרבות תושב חוזר) – כמו שמוגדר לפי חוק הביטוח הלאומי, שמלאו לו 18 שנים או יותר בתאריך 01.07.2020, ובתנאי שלא היה זכאי למענק בעד ילד.
 2. נער או נערה נשואים – זכאי לתשלום המענק, ובתנאי שלא היה זכאי למענק בעד ילד.
 3. הורה של ילד – יהיה זכאי אם מתקיים אחד מ-2 התנאים הבאים:
  1. הוא הורה שמקבל קצבת ילדים עבור ילדיו (או תשלום קצבה לילד עולה) בעד חודש יולי 2020.
  2. הוא הורה של ילד שנולד בחודש יולי 2020 ואינו זכאי לקצבת ילדים כי הילד נולד לאחר ה-15 בחודש.
 4. חייל משוחרר – חייל משוחרר או מסיים שירות לאומי, שסיים את השירות הסדיר שלו בשנת 2020.

מי לא זכאי?

 1. יחיד שבשנת המס 2018 הכנסתו עלתה על 641,880 ₪, כך שהוא שילם מס על הכנסות גבוהות. עם זאת, אם בשנת 2019 הכנסתו לא עלתה על ההכנסה החייבת במס נוסף – והוא הגיש דוח שנתי לשנת 2019 בו הוא הצהיר בכך עוד לפני הגשת הבקשה למענק זה – אז כן יהיה זכאי.
 2. יחיד שבשנת המס 2018 היה חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה, אך לא הגיש עד למועד הגשת הבקשה למענק זה.

בנוסף, אדם יהיה זכאי לקבל תוספת למענק באופן הבא:

 • תושב ישראל זכאי לקבל גם תוספת למענק, אם בחודש יולי 2020 משולמת לו גמלה או תשלום אחד מהבאים:
  • גמלת סיעוד – גמלה חודשית מהמוסד לביטוח לאומי וכן גמלה למי שבחר בקצבה לשירותים מיוחדים, או גמלת סיעוד לעולה המשולמת לפי הסכם מתן גמלאות מיוחדות לעולים התלויים בעזרת זולת.
  • גמלת נכה לפי הכנסה – קצבה חודשית מהביטוח הלאומי, או תגמול לפי הכנסה לפי חוק רדיפת נאצים או חוק מלחמה בנאצים (או תגמול אחר בשל חוקים אלו), או תגמול לנכה או לנכה נפגע פעולות איבה, או גמלת נכות לעולה המשולמת לפי הסכם מתן גמלאות מיוחדות לעולים התלויים בעזרת זולת, או תגמול לפי הכנסה של אסיר ציון.
  • גמלת הבטחת הכנסה – גמלה חודשית המשולמת בשל הבטחת הכנסה או תוספת לגמלה המשולמת לפי הסכם בדבר מתן גמלאות זקנה ושאירים מיוחדות.
  • דמי מזונות – תשלום חודשי לפי חוק המזונות.
  • תשלום לעולה נזקק שניתן על ידי משרד העלייה – עולה שנמצא בישראל פחות מ-12 חודשים לפני 01.07.2020, מתקיימות בו תקנה 5(4) לתקנות הבטחת הכנסה, וניתן לו סיוע במקום הבטחת הכנסה על ידי משרד העלייה והקליטה.
  • תשלום לתושב חוזר נזקק שניתן על ידי משרד העלייה – אדם שעדיין לא חלפו 3 חודשים מהיום שבו החלה זכאותו לפי תעודה, וניתן לו סיוע במקום הבטחת הכנסה על ידי משרד העלייה והקליטה.

התוספת משולמת רק פעם אחת, גם למי שמקבל כמה קצבאות או גמלאות לעיל.

כמו כן, אם בני זוג הזכאים לתוספת בגלל גמלת הבטחת הכנסה, דמי מזונות, תשלום לעולה נזקק או תשלום לתושב חוזר נזקק – הם יקבלו רק תוספת אחת לשניהם.

סכום מענק חד פעמי

גובה מענק חד פעמי הוא לפי הטבלה הבאה:

אוכלוסייהגובה המענק
תושב ישראל750 ₪
נער או נערה נשואים750 ₪
הורה לילד המקבל קצבת ילדים500 ₪ בעד כל ילד עד 4 ילדים במניין הילדים
300 ₪ בעד כל ילד עבור ילד 5 ואילך במניין הילדים
מקבלי גמלה או קצבה כאמורתוספת למענק – 750 ₪
חייל משוחרר או מסיים שירות לאומי-אזרחי500 ₪ – בנוסף למענק תושב ישראל
גובה מענק וגובה תוספת למענק

דוגמה אחת:

משפחה שיש לה 2 ילדים תהיה זכאית לתשלום של 2,500 ₪ באופן הבא:

 • 2 הורים – 1500 ₪ (750 ₪ לכל תושב).
 • 2 ילדים – 1000 ₪ (500 ₪ לכל ילד).

דוגמה נוספת:

משפחה עם 5 ילדים, תיהיה זכאית לתשלום של 3,800 ₪ באופן הבא:

 • 2 הורים – 1500 ₪ (750 ₪ לכל תושב).
 • 4 ילדים – 2000 ₪ (500 ₪ לכל ילד).
 • 1 הילדים האחרים – 300 ₪ (300 ₪ לכל ילד).

דוגמה שלישית:

הורה יחיד עם ילד אחד, כאשר הוא מקבל גמלת הבטחת הכנסה, זכאי לקבל 2,000 ₪ באופן הבא:

 • הורה אחד – 750 ₪.
 • ילד אחד – 500 ₪.
 • תוספת למענק עקב קבלת "גמלת הבטחת הכנסה" – 750 ₪.

דוגמה רביעית:

חייל משוחרר שהשתחרר מהצבא ב-15.05.2020, זכאי למענק בסך 1250 ₪ באופן הבא:

 • תושב ישראל – 750 ₪ מהמוסד לביטוח לאומי.
 • מענק חייל משוחרר – 500 ₪ ממשרד האוצר או משרד הביטחון.

שלילת זכאות

למרות האמור לעיל, תושב ישראל לא יהיה זכאי לקבל מענק בעד עצמו ולא יהיה זכאי לתוספת למענק, אם הכנסתו בשנת המס 2018 הייתה חייבת בתשלום מס ייסף, מס על הכנסות גבוהות. כלומר, הכנסתו הייתה מעל 641,880 ₪ בשנת 2018.

אולם, אם הכנסתו ב-2019 לא עלתה על התקרה לתשלום מס ייסף, והוא הגיש דוח שנתי למס הכנסה – הזכאות לא תישלל.

למשל, כמו בדוגמה השלישית לעיל "הורה יחיד עם ילד אחד, כאשר הוא מקבל גמלת הבטחת הכנסה". אם בשנת 2018 להורה זה הייתה הכנסה של מעל 650 אלף שקל – הוא יהיה זכאי לקבל גמלה רק עבור ילדו. ולפי הדוגמה, יהיה זכאי למענק רק 500 ₪ ולא 2,000 ₪.

מימוש הזכאות – איך לקבל מענק חד פעמי לכל אזרח?

הזכאות לקבל את המענק החד פעמי היא באופן אוטומטי, הביטוח הלאומי ישלם את הכסף ללא צורך להגיש בקשה.

יחד עם זאת, מומלץ להיכנס לאזור האישי באתר הביטוח הלאומי כדי לוודא שכל הפרטים הבאים הם מלאים ולא חסרים (אחרת, יהיה צורך להגיש בקשה):

 • שם פרטי ושם משפחה.
 • מספר זהות ותאריך הנפקת תעודת זהות.
 • תאריך לידה.
 • מספר טלפון.
 • כתובת מגורים וכתובת דואר אלקטרוני אם ישנה.
 • פרטי חשבון בנק.

במקרה זה שחסרים פרטים, הבקשה תוגש באופן מקוון דרך אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי, או באופן ידני בסניף, או בפקס, או בשיחת טלפון או מסרון. אין צורך להגיש מסמכים או פרטים נוספים.

במקרה והיה צורך להגיש בקשה לקבלת המענק. אז המועד האחרון שהוא 24 חודשים ממועד תחילת החוק (29.07.2020 נכנס החוק). בקשה שתוגש לאחר תום המועד – לא תשלום.

אופן ומועד קבלת מענק לכל אזרח

עבור מענק לכל אזרח – המידע כבר מופיע באזור האישי באתר הביטוח הלאומי והוא עתיד להיות משולם במהלך חודש אוגוסט 2020.

עבור מענק בעד ילדים – התשלום מועבר ישירות לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת ילדים בתאריך 02.08.2020. העברת התשלום הזו לא שוללת את הזכאות של הורה גרוש או פרוד, לקבל את חלקו במענק מאותו הורה, בהעברה או בקיזוז, בהתאם לחלקו היחסי לפי פסק דין או לפי הסכם בין ההורים בעניין החזקת הכלכלה של הילדים בעדם משולם המענק.

עבור מענק לתושב ישראל שהכנסתו ב-2018 עלתה על התקרה במס נוסף וב-2019 לא עלתה על הסכום החייב במס זה, והגיש דוח שנתי למס הכנסה – המענק ישולם בתוך 7 ימים לאחר המועד האחרון להגשת הבקשה.

חייל משוחרר – זכאי לקבל את המענק בתוך 30 ימים מיום שירות הסדיר שלו. אולם, מי שסיים שירות עד 31.07.2020, יקבל ביום 31.08.2020. ואת המענק לכל אזרח – בדומה לתושב ישראל.

מידע נוסף

 • מענק חד פעמי אינו נחשב הכנסה לעניין כל דין, לרבות לעניין מסים וביטוח.
 • מענק בעד ילד נחשב לעניין החוק בתור "קצבת ילדים".
 • המוסד לביטוח לאומי לא רשאי לקזז מהמענק, ניכויי דמי ביטוח או מקדמות או סכומים ששולמו בטעות.
 • לא ניתן לעקל את המענק למשך 30 יום ממועד התשלום.
 • אשם שנמצא לא זכאי לקבלת המענק או לתוספת, זכאי להגיש ערעור למוסד לביטוח לאומי.
 • אדם זכאי להגיש תביעה לבית דין אזורי לעבודה כדי לפסוק בתביעה בנוגע למענק או לתוספת.

חקיקה ופסיקה

 • חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש – מענק חד פעמי) (הוראת שעה), התש"ף-2020

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil