תפריט סגור

אחריות יצרן על מוצרים (חשמל, אלקטרוניקה וכד') – מהי כוללת ומתי היא חלה?

צרכן שרכש טובין שהם מוצרים מסויימים כמו מוצרי חשמל או אלקטרוניקה, זכאי לקבל אחריות יצרן על ביצוע תיקונים ואספקת חלפים. הזכות מגיעה לפי הוראות הדין בישראל.

מטרת הכתבה להסביר זאת.

מהי אחריות יצרן על טובין?

כאשר צרכן רוכש טובין (סחורה) שהם מוצרי חשמל, אלקטרוניקה וגז חדשים, לרבות מנגנונים מכניים וחשמליים ברהיטים, שמחירם לצרכן עולה על 150 ₪ – הוא זכאי לקבל אחריות יצרכן על ביצוע תיקונים בשל קלקול המוצר.

אחריות יצרן היא השירות שהיצרן נותן לאחר מכירת המוצר לצרכן בעיקר במהלך תקופת האחריות כמפורט בהמשך.

יצרן לעניין זה הוא מי שעוסק בייצור טובין, בין בעצמו ובין על ידי אחרים או העוסק בעבודה מן העבודות הדרושות לתהליך הייצור או הדרושות לשם שינוי צורתם, טיבם או איכותם של טובין.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל צרכן שרוכש טובין (מוצרי חשמל, אלקטרוניקה וגז חדשים, לרבות מנגנונים מכניים וחשמליים ברהיטים, ובלבד שמחיר הטובין לצרכן גבוה מ-150 שקלים חדשים).

משך תקופת הזכאות – תקופת אחריות

תקופת האחריות היא תקופה של שנה מיום מסירת המוצרים בפועל לצרכן.

אולם, אם היצרן קבע חובת התקנה או הדרכה, אז תקופת האחריות מתחילה במועד סיום ההתקנה או ההדרכה, לפי המועד המאוחר, וזאת בתנאי שעד למועד התקנת המוצרים, הצרכן לא עשה שימוש במוצרים שנמסרו לו והם נשמרו בתנאים ראויים העונים לדרישות היצרן.

סוגי אחריות יצרן

אחריות יצרן לאחר מכירה כוללת את כל אלה:

1. אחריות לביצוע תיקונים

היצרן חייב לתקן, בעצמו או על ידי אחר, כל קלקול או ליקוי או פגם, שנתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות – ללא תמורה (בחינם).

במידה ונדרשת במסגרת התיקון, החלפה של פריט מהמוצר, כולו או חלקים ממנו, ההחלפה חייבת להיעשות על ידי היצרכן גם ללא תמורה (ללא חיוב הצרכן).

אופן הביצוע, מקום הביצוע ומשך זמן הביצוע הוא כאמור להלן:

1.1. אופן ביצוע התיקונים

 • תיקון הקלקול במוצרים בתקופת האחריות יהיה כך שהמוצרים יוחזרו למצב שבו היו אלמלא הקלקול שהיה במוצר.
 • במקרה של החלפת חלפים, החלקים המחליפים חייבים להיות מקוריים וחדשים.
 • אם היצרן לא ביצע את התיקונים או לא החלפיף לחלקים מקוריים – הוא יהיה חייב לספק לצרכן מוצרים חדשים, זהים או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך, או ישיב לו את התמורה ששילם בעדם, לפי בחירת היצרן.

1.2. מקום ביצוע התיקונים

מקום הביצוע של התיקונים תלוי בסוג המוצר הדורש תיקון.

א. מוצרים מסויימים

אם המוצרים הם אחד מהמוצרים הבאים, התיקונים יבוצעו בבית הצרכן:

 • מקרר.
 • מקפיא.
 • כיריים לבישול, מגז ומחשמל.
 • מכונת כביסה.
 • מזגן.
 • תנור הסקה דירתי.
 • תנור בישול ואפיה.
 • מקלט טלוויזיה שגודלו עולה על 20 אינטש.
 • מדיח כלים.
 • מייבש כביסה.

אולם, אם נדרשה מעבדה לצורך ביצוע התיקון, אז היצרן יעביר את המוצרים למעבדה ויחזיר אותם לכתובת של הצרכן, ללא תמורה.

ב. מוצרים אחרים

אם המוצרים הם אחרים ולא כמפורט לעיל, הם יובאו לתחנות השירות לשם תיקונם.

אם לא ניתן להוביל אותם באופן סביר לתחנת שירות בגלל גודלם, משקלים או נפחם, או מהסיבה שהם מחוברים דרך קבע – התיקון יבוצע בבית הצרכן, ואם נדרשת מעבדה לצורך התיקון שלהם, אז היצרן יעביר את המוצרים למעבדה ויחזיר אותם לכתובת של הצרכן, ללא תמורה.

תחנת שירות היא מקום האיסוף של טובין מקולקלים, לשם העברתם למעבדה לצורך תיקונם.

1.3. מועד לביצוע התיקונים

יצרן חייב לתקן את המוצרים ולמלא את חובותיו לפי דין, בתוך 7 ימים ולא יאוחר מכך, מהיום שבו נקרא לתקן את המוצרים או מתום 10 ימים מהיום שבו נמסרו המוצרים לתחנת השירות, לפי העניין.

אם המוצרים נמסרו לנקודת מכירה (הסבר בהמשך), היצרן חייב לתקן את המוצרים לא יאוחר מ-14 ימים מהיום שבו המוצרים נמסרו.

במידה והעוסק שמכר את המוצר נדרש למלא את חובות היצרן (הסבר בהמשך), אז העוסק חייב לתקן את המוצרים בתוך תקופה של 3 שבועות (21 ימים) ממועד שנקרא לעשות זאת או ממועד שהמוצרים נמסרו לנקות מכירה, לפי העניין.

יחד עם זאת, במקרה שמדובר על המוצרים הבאים, הם יתוקנו בתוך התקופה האמורה לצידם, ובלבד שהקלקול מונע את השימוש העיקרי שלשמו מיועדים אותם מוצרים:

רשימת מוצרים שתיקונם ייעשה בבית הצרכןפרק הזמן הנדרש להשלמת התיקון מרגע הקריאה
מקרריום אחד
מקפיאיום אחד
כיריים לבישול, מגז ומחשמליומיים
מכונת כביסה3 ימים
מזגן3 ימים
תנור הסקה דירתי
תנור בישול ואפיה3 ימים
מקלט טלוויזיה שגודלו עולה על 20 אינטש3 ימים
מדיח כלים3 ימים
מייבש כביסה3 ימים
ביצוע תיקונים במעונו של הצרכן ופרק הזמן הנדרש להשלמת התיקון מרגע הקריאה

שבתות וחגים לא באים במניין חישוב התקופות בחלק זה.

2. אחריות להספקת חלקי חילוף

עם מכירת המוצרים לצרכן, היצרן חייב לספק לפי דרישת הצרכן, חלקי חילוף לשם תיקון המוצרים, וזאת עד לתום תקופת האחריות שקבעה לאותו סוג מוצר.

בנוסף לכך, במידה ומחירם של המוצרים במועד הרכישה עולה על 300 ₪, אז היצרן חייב לספק לפי דרישת הצרכן, חלקי חילוף לצורך תיקון הטובין עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות שנקבעה לגביו. כלומר עוד 12 חודשים מעבר לתקופת האחריות ובסך הכל – שנתיים ממועד הרכישה.

זאת ועוד, במקרה של אחד המוצרים הבאים, היצרן חייב לספק חלקי חילוף עד לתום התקופה הקבועה לגבם:

הטובין (מוצרי חשמל ואלקטרוניקה)משך זמן אספקת חלקי חילוף
כיריים לבישול מגז וחשמל7 שנים, מהן שנה החופפת את תקופת האחריות
מקלט טלוויזיה7 שנים, מהן שנה החופפת את תקופת האחריות
מכונת כביסה7 שנים, מהן שנה החופפת את תקופת האחריות
מדיח כלים7 שנים, מהן שנה החופפת את תקופת האחריות
מקפיא7 שנים, מהן שנה החופפת את תקופת האחריות
מיקרוגל7 שנים, מהן שנה החופפת את תקופת האחריות
מייבש כביסה7 שנים, מהן שנה החופפת את תקופת האחריות
תנור בישול ואפיה7 שנים, מהן שנה החופפת את תקופת האחריות
מקרר7 שנים, מהן שנה החופפת את תקופת האחריות
מזגן מרכזי ומיני מרכזי7 שנים, מהן שנה החופפת את תקופת האחריות
תנור הסקה דירתי הפועל בדלק נוזלי או בגפ"מ (גז בישל)7 שנים, מהן שנה החופפת את תקופת האחריות
משך זמן אספקת חלקי חילוף לטובין

3. אחריות להתקנה

במידה והיצרן דרש כתנאי להפעלה ושימוש במוצרים, ביצוע התקנה, אז האחריות של היצרן כוללת גם אחריות להתקנה ובתנאי שההתקנה בוצעה על ידי היצרן או מי מטעמו.

במידה והיצרכן דרש לבצע התקנה או לתת הדרכה, לפני הפעלת המוצרים, אז ביצוע ההתקנה או מתן ההדרכה תיעשה בבית הצרכן עד תום 7 ימים מיום מסירת המוצר לצרכן.

אם הוסכם בין הצדדים כי הצרכן יודיע על מועד ההדרכה או ההתקנה, אז ההדרכה או ההתקנה תבוצע בתוך 7 ימים מיום דרישת הצרכן. זאת בתנאי שהתקופה שחלפה מיום מסירת המוצרים לצרכן ועד יום הדרישה לא עולה על שנה, אלא אם הצדדים הסכימו לכך.

מימוש הזכאות

ככלל, הזכאות של הצרכן היא אוטומטית. צרכן שנדרש בתיקון, או בהתקנה או הדרכה, או בקבלת חלקי חילוף, צריך לפנות את היצרן על מנת לתאם מועד הגעה של טכנאי.

במידה והיצרן לא סיפק שירות או אחריות כפי שהוא היה מחוייב, ניתן להגיש תלונה לרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן. ממונה הרשות יכול להטיל עיצום כספי בסך 22,000 ₪ על העוסק או היצרן, ואם הוא יחיד אז עיצום סך 7,000 ₪.

כמו כן, ניתן להגיש תביעה אזרחית כנגד היצרן, ואף להגיש תביעה קטנה ללא צורך בעורך דין.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

גביית תשלום מהצרכן

כאמור לעיל, היצרן אינו רשאי לגבות תשלום מהצרכן בעד תיקון הקלקול או החלפת המוצר.

אולם היצרן כן רשאי לדרוש תמורה בעד תיקון שביצע לפי דרישת הצרכן, או בעד ההובלה שלהם או בעד החלפתם, לפי העניין, זאת אם הוא הוכיח, לפני ביצוע התיקון, כי הקלקול בהם נגרם כתוצאה מאחת הסיבות הבאות:

 • כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.
 • זדון או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש וזאת בתנאי שהוראות השימוש סבירות בנסיבות הענין, והכל בכפוף להוראות כל דין.
 • תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היצרן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חיובי היצרן לפי ההוראות.

תחנות שירות ונקודות מכירה

היצרן חייב לקיים תחנת שירות אחת לפחות בכל אחת מהערים הבאות:

 • ירושלים.
 • תל אביב יפו.
 • חיפה.
 • באר שבע.
 • או בסביבה הקרובה לערים אלו.

החובה אינה מוטלת על עוסק שמכר מוצרים לצרכן והוא אינו היצרן.

נקודת מכירה היא המקום שבו מכר העוסק את המוצרים לצרכן. במקרה כזה נקודת מכירה תשמש בתור תחנת שירות, אלא אם כן יש בקרבת מקום (מרחק שאינו עולה על 15 קילומטרים) תחנת שירות כאמור מקודם.

אחריות עוסק שמכר מוצרים לצרכן

בכל מקרה בו לא נקבע אחרת, על עוסק שמכר מוצרים לצרכן המחיר העולה על 400 ₪, חלים כל החיובים המוטלים על היצרן, זאת כאשר לא ניתן לאתר את היצרן.

הגעת טכנאי

אם נדרש ביקור טכנאי בבית הצרכן, לצורך החיובים הללו לעיל. היצרן צריך לתאם עם הצרכן את המועד ושעת הביקור.

זמן ההמתנה לא יכול להעלות על שעתיים. בכל מקרה של איחור על הטכנאי להודיע לצרכן ולקבוע מועד חדש בתוך פרק הזמן לביצוע התיקונים. איחור של מעל פעמיים ברצף בתוך פרק הזמן שנקבע לתיקון המוצרים, נחשב כאילו היצרן הפר את הוראות הדין.

במקרה כזה – הצרכן גם זכאי לפיצוי כספי.

מידע נוסף

 • אם היצרן הוכיח כי מקור הקלקול או הפגם או הליקוי, היה בנזק מכוון שגרם הצרכן, אז הצרכן פטור מהחובה לבצע את התיקון.
 • ניתן לקבל סיוע משפטי בחינם במימון המדינה כמו קבלת עורך דין וייעוץ משפטי.
 • במקרה של תביעה קטנה, ההגשה נעשית ללא עורך דין.

חקיקה ופסיקה

 • חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981
 • תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס"ו-2006

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
לתרומה עכשיו.

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil


הירשמו לקבלת עדכונים ומידע לדואר אלקטרוני

טופס משוב אנונימי לשיפור התוכן

האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור? (נא לא לשאול שאלות)

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil

קבוצת פייסבוק בנושא ביטוח לאומי, מס הכנסה ומס ערך מוסף. שאלו שאלות והשתתפו בשיחות ודיונים. הצטרפו עכשיו בקישור זה.

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *