חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

ייפוי כוח מתמשך – מדריך למבקש למנות אדם אחר לפעול בענייניו בעתיד

כל אדם יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך ולמנות אדם אחר שיהיה מוסמך לפעול בשמו בעניינים השונים הקשורים אליו בעתיד. מיופה הכוח יכול לפעול אך ורק בעניינים שנקבעו במסמך.

מטרת הכתבה להסביר על מסמך זה, הליך הבקשה ומידע נוסף.

מה זה ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי בו האדם העורך אותו ("הממנה") יכול לתכנן איך העתיד שלו ייראה במצב של אי יכולת לקבל החלטות, על ידי קביעת מי יהיה מוסמך לטפל בענייניו בעתיד ("מיופה הכוח"), אילו עניינים יהיו תחת סמכותו וכל מידע רלוונטי נוסף.

בשונה מהליך אחר בו נקבעים לפי פסיקה אנשים שהם מוסמכים לטפל בעניינים האישיים של אדם מסויים, בהליך זה, המבקש / הממנה, יכול לקבוע בעצמו את אותם אנשים והם (מיופי הכוח) יהיו מוסמכים לפי חוק לעשות כן.

ייפוי כוח מתמשך מבוסס על בחירה אישית של הממנה בעניין האנשים ככתוב מקודם, וזאת על בסיס מערכת יחסים משפחתית או יחסי קרבה ואמון אחרים (כמו אנשי מקצוע למשל) ולפיכך אין פיקוח הדוק כמו במקרה של אפוטרופסות.

לצורך כך, יש לערוך ייפוי כוח מתמשך בכל נושא בפני גורם מקצועי כמו עורך דין שעבר הכשרה ולקבל אישור ממנו על כך. בעניין רפואי ניתן לעשות גם מול רופא, אח, פסיכולוג או עובד סוציאלי. לאחר מכן יש להפקיד אותו אצל האפוטרופוס הכללי אשר מנהל מאגר כזה.

ניתן לשנות, להגביל, להוסיף תוקף או לקבוע הוראות ותוספות שונות למסמך המשפטי, כדי לקבוע קווים ברורים מה בגדר אחריותו של מיופה הכוח ומה לא. כמו כן, אפשר לבטל את המסמך בכל עת כל עוד הממנה כשיר.

המסמך נכנס לתוקף במקרה שאותו אדם, הממנה, הפך להיות לא כשיר או נפטר חלילה – ואז מיופה הכוח נדרש לפעול בהתאם להוראות שנקבעו בטופס.

אוכלוסיית יעד – מי רשאי וזכאי לקבל זאת?

כל אדם שמעוניין לקבוע איך העתיד שלו ייראה כאשר הוא לא יוכל לתפקד יכול לערוך את המסמך, ובתנאי שמתקיימים לגביו כל אלה:

 1. אדם בגיר – מגיל 18 ומעלה.
 2. בעל כשירות – מסוגל להבין את המשמעות של מתן ייפוי כוח מתמשך, מטרותיו ותוצאותיו. אם הוא אדם עם מוגבלות, אז רק בתנאי שנוספו לו התאמות לפי חוק והנגשה לפי חוק כמו מכשיר עזר לקריאה או שמיעה וכד'.

בנוסף לכך, חשוב כי גם מיופה הכוח רשאי להתמנות אם הוא כשיר לפי חוק, כך שמתקיימים כל התנאים בפסקה הבאה:

הוא אדם יחיד (לא תאגיד) מעל גיל 18 שאינו מיופה כוח יותר מ-3 ממנים (אלא אם הם בני משפחה), וגם לא מונה לו אפוטרופוס ולא נכנס לתוקף ייפוי כוח מתמשך לגביו, וגם הוא לא נותן טיפול רפואי לממנה ולא מספק מגורים (למעט משפחה), וגם הוא לא עו"ד או בעל מקצוע שבפניו נערך ייפוי הכוח. במקרה של ענייני רכוש, אז גם בתנאי שאינו הוכרז פושט רגל ולא ניתן לו הפטר, וגם שאינו לקוח מוגבל חמור לפי הגדרת בנק ישראל.

הערות:

 • לא ניתן להכריח מיופה כוח – התמנות לתפקיד בתנאי שמיופה הכוח הסכים לכך.
 • ניתן למנות אדם מסויים לתפקיד בשל המקצועיות שלו – כמו עורך דין או רואה חשבון.
 • חובה שיהיה מיופה כוח אחד, אך אין הגבלה על כמות מיופי הכוח לכל ממנה. כך שאפשר לקבוע כיצד הם ישתפו פעולה בינהם ואפילו לכסות מקרה בו מיופה הכוח לא יוכל להמשיך בתפקיד עקב פקיעת הכשירות שלו.

ייפוי כוח מתמשך – סוגי עניינים שמותר לכלול

ייפוי כוח מתמשך יכול לחול על כל העניינים או חלק מהם, הכל לפי החלטת הממנה (עורך המסמך). אלו העניינים שניתן להכליל:

 • ייפוי כוח מתמשך לעניינים אישיים – סכמות לקבלת החלטות ולבצע פעולות בכל הנושאים (כולל עניינים רפואיים) אך לא לענייני רכוש, כלומר בנושאים של רווחה וחברה, תרבות ודת, איכות חיים, צרכים יום-יומיים, מגורים, בריאות ורפואה, תעסוקה, לימודים, שיקום ועוד.
 • ייפוי כוח מתמשך לענייני רכוש – סמכות לקבלת החלטות ולבצע פעולות בענייני כספים, נכסים והתחייבויות, ניהול חשבונות בנק, מיצוי זכויות, השקעת כספים, ניהול נכסי נדל"ן, עסקים ועוד.
 • ייפוי כוח מתמשך לעניינים רפואיים – סמכות לקבלת החלטות בנושאים השייכים לבריאות ורפואת הממנה. ניתן לערוך גם מול גורם מקצוע טיפולי (אח, רופא, פסיכולוג, עובד סוציאלי) ולא רק מול עו"ד. במקרה של טיפול או אשפוז פסיכיאטרי, אז חובה גם לקבל הסכם מפסיכיאטר ולחתום בפניו.

ייפוי כוח מתמשך – איך לערוך ולהפקיד את המסמך

כדי שכל הסמכות תועבר למיופה הכוח, על הממנה ועל מיופה הכוח לחתום על הטופס בפני עו"ד או איש מקצוע.

1. עריכת המסמך אצל איש מקצוע

כדי שהטופס יהיה חוקי, התנאי הראשון הוא חתימה ועריכה אצל גורם מקצוע שאושר לפי החוק. הכל לפי האופן הבא:

1. בכל העניינים – ייפוי כוח מתמשך נערך על ידי עורך דין מוסמך לפי טופס מיוחד מקוון באינטרנט ולא ניתן לערוך כמסמך רגיל (טופס לצפייה כאן). חשוב לוודא כי הטופס יכול להיות חתום על ידי עורך דין הרשום בלשכת עורכי הדין ועבר הכשרה תואמת של האפוטרופוס הכללי לעריכת מסמך כזה (לרשימה של עו"ד באתר הלשכה).

2. בעניינים רפואיים בלבד – ייפוי כוח מתמשך נערך על ידי עורך דין או בעל מקצוע טיפולי (רופא, אח, פסיכולוג או עובד סוציאלי) או פסיכיאטר (בענייני טיפול או אשפוז פסיכיאטרי).

בנוסף לעיל, בטופס הייעודי ניתן לקבוע הנחיות מקדימות בהן אפשר לפרט את הרצון בנוגע להחלטות עתידיות או פעולו שיבוצעו בעתיד. אם אין מספיק מלל להוספת הנחיות, אפשר להוסיף נספח נלווה המהווה חלק בלתי נפרד מהטופס.

ניתן להוסיף כל מסמך כמו חוות דעת מומחה, טופס ויתור סודיות של מיופה הכוח וכל מסמך נוסף אחר.

הערות:

 • עורך הדין שעורך את המסמך הזה לא רשאי להיות עם עניין אישי ולא יכול לשמש בתור מיופה כוח.
 • עורך הדין חייב לוודא כי המבקש / הממנה מבין את ההשכלות, וכי הדבר נעשה בהסכמה חופשית ומרצון, ושלא הופעל לחץ או השפעה בלתי הוגנת, וללא ניצול מצוקה או חולשה.
 • אדם עם מוגבלות זכאי להתאמות נגישות לפי חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ולפי תקנות נלוות.

2. הפקדת המסמך אצל האפוטרופוס הכללי

תנאי נוסף לעריכה לפי חוק הוא הפקדה של המסמך אצל האפוטרופוס הכללי, שבמשרד המשפטים. ניתן להפקיד טופס ייפוי כוח מתמשך חתום באחת הדרכים הבאות:

 1. הפקדה במשרדי האפוטרופוס הכללי – ניתן לגשת אל המשרדים, שם יש להזדהות עם תעודת זהות או דרכון עבור תושב חוץ, ואז להפקיד במסירה אישית את העותק המקורי
 2. הפקדה באופן מקוון באינטרנט ובדואר רשום – ניתן להפקיד דרך אתר האינטרנט את הטופס כשהוא חתום בחתימה אלקטרונית. בנוסף, יש לשלוח את העותק המקורי בדואר רשום למשרדים בתוך 14 ימים.

האפוטרופוס הכללי ישלח הודעה בעניין קבלת המסמך, וגם אישור הפקדה או דחייה לאחר בדיקת תקינות לפי החוק.

במידה ומופקדים כמה ייפוי כוח מתמשכים באותם העניינים, אז המסמך האחרון שנערך והופקד לפי החוק הוא יהיה מסמך תקף ומחייב.

כמה עולה ייפוי כוח מתמשך?

מחיר או עלות של המסמך מחולק ל-2:

 • אגרה ממשלתית – בשלב זה יש פטור מתשלום האגרה. בעתיד תהיה אגרה ואף תנאים לקבלת פטור.
 • שכר טרחת עורך דין – מדובר על תשלום של כמה אלפי ₪ עבור העריכה והחתימה של עורך הדין.

אפשר לבקש עורך דין ללא תשלום על ידי סיוע משפטי ממשלתי או שכר מצווה של לשכת עורכי הדין, הכל בכפוף לתנאי זכאות.

שינוי או עדכון של ייפוי כוח מתמשך

ניתן לעדכן או לשנות את המסמך בהתאם לסוג השינוי.

במקרה של הנחיה מהותית, כמו החלפת מיופה כוח באחר, יש לערוך מחדש הכל, כמו בפעם הראשונה.

במקרה של פרטים טכניים, כמו החלפת כתובת או מספר טלפון, יש לעדכן בטופס עדכון פרטים.

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף כאשר הממנה לא יהיה מסוגל להבין או לקבל החלטות באותם עניינים שנקבעו בטופס והכל בכפוף לתנאים שנקבעו בטופס. מיופה הכוח אינו יכול לקבוע תנאי שתלוי בשיקול דעתו הבלעדי לקבוע שהממנה אינו מבין דבר וזאת במטרה להגן מניצול לרעה של הכוח שהוקנה לו, במיוחד בשלב כזה בו ההבנה והיכולת מופחתת.

ניתן לקבוע למשל כי לצורך קביעה אם הממנה אינו מבין דבר ולקבל החלטות בעצמו יהיה תלוי בשיקול דעת משותף של מיופה הכוח וגם של אדם נוסף (כמו קרוב) או אם קרה אירוע מסויים או לפי מתן חוות דעת של גורם מומחה.

אם הדבר קרה, מיופה הכוח חייב למסור הצהרה אל האפוטרופוס הכללי, וזהו תנאי הכרחי לכניסה לתוקף של יפוי הכוח. לאחר מכן, האפוטרופוס ישלח אישור על כניסה לתוקף.

עם כניסה לתוקף, מיופה הכוח רשאי לפעול לפי סמכויותיו ועליו להציג לכל דורש, עותק של ייפוי כוח מתמשך וכן אישור של האפוטרופוס של ההפקדה וכן הכניסה לתוקף. מבלי לפרט יותר, מיופה הכוח חייב לפעול בתום לב ולפי זכויותיו וחובותיו המוקנים לו בטופס כדי לפעול לטובת הממנה.

ביטול או פקיעה של ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך תקף – כל עוד הוא לא בוטל או לא פקע – בהתאם להוראות החוק ומסירת הודעה לאפוטרופוס. ניתן לבטל או לקבוע פקיעת תוקף כך:

 • ביטול – ניתן לבטל ייפוי כוח מתמשך בכל עת, כל עוד הממנה לא הגביל את עצמו במפורש. יש להודיע לאפוטרופוס הכללי ולמיופה הכוח על הביטול. כמו כן, גם בית המשפט יכול לבטל זאת אם מיופה הכוח לא הפעיל את סמכויותיו.
 • פקיעה – ניתן לקבוע פקיעת תוקף של ייפוי כוח מתמשך במקרים מסויימים. מיופה הכוח או מי מטעמו למסור הודעה לאפוטרופוס הכללי הודעה על פקיעה, הממנה צריך להודיע אם טרם פקע המסמך. אלו המקרים שיכולים לגרום לפקיעה:
  • התקיימות תנאי שנקבע. כמו מועד מסויים לפקיעה.
  • הודעת מיופה כוח שאינו מעוניין להמשיך בכך.
  • פטירה של הממנה או פטירה של מיופה הכוח.
  • הפסקת כשירות של מיופה הכוח לפי חוק או לפי נסיבות אחרות. כמו בעל מקצוע שרשיונו נשלל, מונה לו אפוטרופוס וכד'.

אפוטרופסות או ייפוי כוח מתמשך?

גם הליך אפוטרופסות וגם הליך ייפוי כוח מתמשך גורמים לכך שמתמנה אדם שהוא מוסמך לטפל בעניינים השונים השייכים לאדם שאינו יכול לקבל החלטות בעצמו. עם זאת, מדובר על הליכים שונים במהותם.

הליך אפוטרופסות נקבע כאשר אותו אדם לא במצב של כשירות ולכן אינו יכול לקבוע אדם שיהיה אחראי לטפל בענייניו. בזמן זה, ייפוי כוח מתמשך נקבע כאשר אותו אדם כן במצב כשירות והוא מחליט על אדם אחר לטפל בענייניו.

בנוסף, מינוי אפוטרופוס נעשה על ידי החלטת בית משפט ובזמן זה מינוי מיופה כוח לייפוי כוח מתמשך נעשה על ידי הסכם מראש בפני עו"ד ייעודי לכך.

מידע נוסף

 • ממנה שהוא עו"ד במקצוע רשאי לאמת חתימת מיופה כוח במסמך שהוא הממנה בו.
 • במקרה של ייפוי כוח מתמשך שנעשה בחו"ל, יש לפנות לבית משפט לענייני משפחה לקבלת סעד הצהרתי בצירוף הוכחות הדין הזר, וכן בצירוף אימות מסמכים.
 • במקרה של כמה מיופי כוח לאותם עניינים, אפשר לקבוע מנגון של כולם ביחד או כל אחד לחוד, כדי למנוע מצבים של אי הבנות.
 • למידע נוסף בעניין הגשת מסמכים וכניסה לאתר (בעיקר לעו"ד) ניתן להיכנס לכאן.
 • ניתן לקבוע אנשים מיודעים כך שגם הם יהיו מעורבים בנושא ויוכלו לעקוב אחר מיופה הכוח ולדרוש ממנו מידע.
 • מומלץ לוודא כל כמה שנים שהאמור במסמך עדיין משקף את הרצונות והבקשות לעניין העתיד. האפוטרופוס הכללי שולח הודעה בכל 3 שנים כדי לתזכר זאת.

הוראות חוק

 • חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962
 • תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון), תשע"ז-2017

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil