חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

מס דיבידנד עדכני להיום – מהו שיעור המס כיום, מס יסף, איך מחושב ועוד

על חברות בע"מ בישראל ובעלי המניות שלהן מוטל מיסוי דו שלבי, תחילה מס חברות על רווחים מהכנסות ואז מס דיבידנד (דיווידנד) בחלוקת הרווח. מס על דיבידנדים הוא סוג של מס הכנסה והוא מוטל על בעלי המניות.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מה זה מס דיבידנד?

מס דיבידינד (דיווידנד) הוא מס הכנסה שמוטל על בעלי מניות של חברה שהודיעה על חלוקת הרווחים שלה לבעלי המניות. דיבידנד היא הכנסה נוספת של בעלי מניות בחברה, מעבר להחזקה הישירה במניות ומכירתם במחיר הגבוה ממה שנקנה.

כאשר חברה משיגה תוצאות עסקיות טובות, היא בדרך כלל מרוויחה כסף ונוצר לה רווח. הרווח הזה היא יכולה להשקיע בפיתוח העסק, ברכישת נכסים או תאגידים אחרים, הקטנת התחייבויות ו/או חלקות סכום מסויים לבעלי המניות בה.

על החברה מוטל מס חברות בשיעור יחסי מתוך ההכנסה הרווח החייב במס. לאחר מכן נותר הרווח הנקי וזה הרווח שהיא יכולה לחלק בתור דיבידנד. מכיוון שמדובר על הכנסה של בעלי המניות, צריך לשלם מס הכנסה שמכונה מס דיבידנד.

מס על דיבידנד הוא סוג של מס הכנסה ולכן הוא מוטל על בעלי המניות ולא על החברה. בנוסף לכך, בעלי המניות יכולים לשלם מס יסף בסך 3% אם הכנסתם עולה על המדרגה של מיסוי בסך 47% לפי מדרגות מס הכנסה.

אוכלוסיית יעד – מי חייב בתשלום המס?

כל בעל מניות שמחזיק בחברה שהודיעה על חלוקת רווחים.

הערה: מס דיבידנד לא חל על חברה. כלומר, אם חברה מחזיקה בחברה אחרת, וחברת הבת הודיעה על חלוקת דיבידנד, חברת האם לא חייבת בתשלום המס. אולם, הדבר ייחשב בתור הכנסות חברת האם.

גובה מס דיבידנד

מס על דיבידנד מוטל בשיעור יחסי מתוך הרווח המחולק – כלומר לפי אחוז מתוך הסכום. גובה המס משתנה בהתאם לסוג בעל המניות, האם הוא אדם יחיד או חברה, מיקום בעל המניות, סוג החברה ועוד.

זהו גובה מס דיבידנדים:

 • מס דיבידנד על יחיד – 25%.
 • מס דיבידנד על יחיד בעל מניות מהותי (מי שמחזיק 10% מהמניות לפחות, במישרין או בעקיפין) שנחשב כך במועד החלוקה או 12 חודשים לפני כן – 30%.
 • מס דיבידנד על חברה משפחתית – 25%, בעל מניות מהותי – 30%.
 • מס דיבידנד על מוסד ציבורי או קופת גמל, שאינם זכאים לפטור ממס – 25%.
 • מס דיבידנד על חברה שבסיסה בחוץ לארץ – 25%, בעל מניות מהותי במועד קבלת הדיבידנד או 12 חודשים קודם לכן – 30%.

מקרים נוספים:

 • מס דיבידנד על חברת אם – 0%. חברת אם ישראלית לא משלמת זאת.
 • מס דיבידנד על חברת אם שמחזיקה חברת בת בעלת מפעל מועדף מיוחד – 5%.
 • מס דיבידנד על חברת אם שמחזיקה חברת בת בעלת מפעל טכנולוגי מועדף – 20%. אם חברת האם היא תושבת חוץ, המס יכול להיות 4% בהתקיים תנאים נוספים.

לדוגמה:

חברה הודיעה על חלוקת רווחים בחלוקה שווה בסך 1 מיליון שקל, אדם מסויים מחזיק 5% מהחברה. כמה מס הוא נדרש לשלם?

 • אדם זה יקבל לזכותו 50,000 ₪ בתור דיבידנד (5% * 1 מיליון שקל).
 • המס שמוטל הוא 25% * 50,000 ₪ = 12,500 ₪.

אם הוא החזיק 10%, כמה מס ישלם?

 • הוא יקבל לזכותו 100,000 ₪ בתור דיווידנד.
 • המס שמוטל הוא 30% * 100,000 ₪ = 30,000 ₪.

הערה: יש לבדוק את ההכנסות הנוספות של אותו אדם, כך שהוא עשוי לשלם מס מס ייסף.

מס יסף על דיבידנד

מס יסף הוא מס על הכנסות גבוהות בישראל, מכונה גם "מס עשירים". על דיבידנד אין מס יסף! זהו מס בפני עצמו ואין מס על מס.

עם זאת, מקובל לומר מס יסף על דיבידנד בתור כוונה שהוא מוטל על בעל מניות יחיד. יחיד, נדרש לשלם מס הכנסה לפי מדרגות מס. המדרגה האחרונה היא עם מיסוי בסך 47% ואז כל סכום מעל המדרגה הזו מחייב בתשלום מס ייסף.

מס יסף הוא מס בגובה 3% על ההכנסות שהן מעל תקרה שמתעדכנת ביחד עם מדרגות מס הכנסה.

במילים אחרות, כאשר בעל מניות מקבל לידיו דיבידנד, כך סך הכנסותיו עולות על התקרה הזו – הוא נדרש לשלם מס יסף וגם מס דיבידנד. באופן זה:

 • בעל מניות יחיד רגיל – 3% + 25% = 28% מס כולל.
 • בעל מניות יחיד שהוא מהותי – 3% + 30% = 33% מס כולל.

למשל:

בעל מניות מהותי מרוויח שכר של 700,000 ₪ בשנה. הוא קיבל לידו דיבידנד בסך 150,000 ₪. כמה מס ישלם?

מכיוון שהוא עבר את התקרה, הוא חייב בתשלום מס יסף של 3% + מס דיבידנד בעל מניות מהותי של 30%. המס המוטל הוא 33% * 150000 = 49,500 ₪.

שיעורי מס דיבידנד בישראל

להלן טבלה של שיעורי מס היסטוריים:

שנת מסגובה מס דיבידנד (יחיד)
202425%
202325%
202225%
202125%
202025%
201925%
201825%
201725%
201625%
201525%
201425%
201325%
201225%
201120%
201020%
שיעור מס דיבידנד

מידע נוסף

חקיקה ופסיקה

 • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961
 • חוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil