חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

החזר הוצאות אש"ל בעבודה (אוכל, שתיה, לינה) (קצובת אש"ל) – מי זכאי ואיך מקבלים?

עובד עשוי להוציא כסף אש"ל (אוכל, שתייה או לינה) במסגרת עבודתו בין אם בישראל או בחו"ל ויש חשיבות לדעת האם יש החזר הוצאות. החוקים בישראל אינם מחייבים לכך, למעט מקרים בין המעסיק ולבין העובד.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מה זה החזר הוצאות אש"ל?

החזר הוצאות אש"ל (אוכל, שינה, לינה) הוא תשלום שהעובד מקבל בחזרה מהמעסיק או מרשויות המס, לפי העניין, עבור ההוצאות שהוציא במסגרת עבודתו. לצורך קבלת ההחזר, יש לדעת האם העובד זכאי לכך ואז להגיש בקשה לקבלת התשלום.

ככלל, עובד שנדרש לעבוד בעבודה מסויימת, עשוי להוציא כסף על אש"ל (אוכל, שינה או לינה), והכל כפוף לסוג העבודה ומיקומה. הוצאות על אוכל ושתיה הן כל הארוחות השונות שהעובד קונה במהלך ארוחת בוקר, צהריים או ערב. הוצאות על לינה, הן כל התשלומים למיקומי הארחה בהם העובד לן בין יום עבודה אחד לאחר.

הוצאות על אוכל, שתייה ולינה חלים לרוב מהכיס של העובד היחיד. מבחינת המעסיק, אין הוראות חוק המחייבות את המעסיק בכך, למעט עובדי מדינה או עובדים שיש להם תנאים מטיבים.

בנוסף, מבחינת מס הכנסה, עד סוף 2010 ניתן היה לנכות הוצאות אוכל ושתיה במקרים מצדיקים ועד תקרה מירבית לכל ארוחה (בוקר, צהריים או ערב). החל משנת 2011 לא ניתן לקבל החזר מס על אוכל ושתיה. למעט הוצאות בחו"ל ששם כן ניתן.

בעניין לינה, ניתן לנכות הוצאות לפי התקנות והחוק – בין אם בארץ ובין אם בחו"ל.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

ככלל, החוקים בישראל אינם מחייבים את המעסיק להעניק החזר הוצאות אש"ל והעובדים לא זכאים לקבל זאת מהמעסיק.

יחד עם זאת, יש אוכלוסייה הזכאית לקבל החזר הוצאות אש"ל.

מגזר פרטי:

עובד במגזר הפרטי והעסקי (לא עובד מדינה) זכאי אם נקבע כי זכאי להוצאות אלו על חשבון המעסיק וזאת אם ניתנו תנאים מיטיבים מכוח:

מגזר ציבורי:

עובד מדינה זכאי לכך אם נדרש מהמעסיק (המדינה) לצאת מהשטח השיפוטי של הרשות המקומית בה הוא גר ונמצא במרחק העולה על 10 ק"מ ממקום המגורים או ממקום העבודה.

בנוסף לכך, עובד מדינה זכאי לקבל "קצובת לינה" מיוחדת כנגד קבלות למשך עד 8 לינות בחודש, אם הוא עונה על אחד המקרים הבאים:

 1. מקרה אחד:
  • הוא שוהה בתפקיד מחוץ למקום העבודה הרגיל שלו לפחות 24 שעות.
 2. מקרה שני:
  • הוא מתגורר במרחק העולה על 50 ק"מ ממקום עבודתו הקבוע.
  • הוא ביצע באופן אקראי ועד שעה מאוחרת (22:00 עד 06:00), עבודה שאינה ניתנת לדיחוי, במקום העבודה הקבוע.
  • עקב ביצוע העבודה, הוא נאלץ להוציא הוצאות לינה (לפי אישור מראש של סמנכ"ל משאבי אנוש וחשב שכר).

בעניין המיסוי והניכוי ממס הכנסה – פירוט בהמשך.

גובה החזר הוצאות אש"ל

הסכומים שניתן לקבל החזר על הוצאות אש"ל (קצובת אש"ל) משתנים בהתאם לסוג המעסיק.

עובדים במגזר הפרטי:

עובדים במגזר אשר זכאים לכך, סכום ההחזר הניתן על ידי המעסיק, משתנה בהתאם לסוג המעסיק והעבודה, סוג ההוצאה וכן כוח המיקוח שיש לעובדים מול המעסיק.

עובדים במגזר הציבורי:

עובדי מדינה זכאים להחזר קצובת אש"ל לפי השיעורים הללו (מ-01.06.2017 ואילך):

 • ארוחת בוקר – 19.30 ₪.
 • ארוחת צהריים – 55.70 ₪.
 • ארוחת ערב – 24.60 ₪.
 • ארוחת לילה – 24.60 ₪.
 • הוצאות לינה בחדר שכור ללילה – עד 40.70 ₪.
 • הוצאות לינה בחדר (ללא קבלה) ללילה – עד 24.60 ₪.
 • הוצאות לינה בחדר שכור על בסיס חודשי ללילה – עד 30 ₪.

קצובת לינה מיוחדת ליום ככתוב בתנאי הזכאות לעיל – עד 462 ₪ בתוספת מע"מ.

איך לקבל החזר הוצאות אש"ל?

עובד במגזר הפרטי/עסקי או עובד במגזר הציבורי, אשר כן זכאי לקבוצת אש"ל כזו או אחרת, צריך ולעתים חייב להציג בפני מחלקת חשבות השכר של המעסיק את כל הקבלות וההוצאות ששילם.

החזר הוצאות אש"ל – לעניין מס וביטוח

החזר הוצאות אש"ל ככל שמשולמת על ידי המעסיק, מוצגת בתלוש השכר של העובד, מהווה הכנסה חייבת ולפיכך מחוייבת בתשלום מס הכנסה ותשלום ביטוח לאומי. אלא אם כן המעסיק ביצע גילום בשכר של העובד והחליט לשלם במקומו.

אולם, יש מקרים בהם ניתן ניכוי ממס הכנסה (הקטנת הכנסה לצורך חישוב המס) ולעיתים גם פטור על סכומים מסויימים.

ניתן להקטין את גובה ההכנסה החייבת בתשלום המס במקרים אלו:

1. הוצאות אש"ל בישראל

נישום (מי שחייב במס) זכאי לקבל ניכוי מס הכנסה על הוצאות לינה במקום מרוחק מעל 100 ק"מ ממקום מגורים או העבודה והכל באופן הבא:

 • 7 הלינות הראשונות – אין הטבת מס.
 • החל מהלינה ה-8 – הטבה באופן זה:
  • לינה עד 70$ (במכפלת שקל יציג) – כל ההוצאה מותרת.
  • לינה מעל 70$ (במכפלת שקל יציג) – עד 75% הוצאה מותרת, ולא פחות מ-70 דולר.

הערות:

 • ההטבה היא לנסיעה עד 90 יום בלבד. 2 נסיעות בפער עד 14 יום נחשבות נסיעה אחת.
 • הוצאת לינה מוכרת מחושבת לפי החשבוניות והמסמכים המקוריים או 160 דולר – לפי הסכום הנמוך.
 • לא ניתן לקבל ניכוי ממס הכנסה על הוצאות לינה במקום המרוחק פחות מ-100 קילומטרים ממקום המגורים או מקום העבודה.

2. הוצאות אש"ל בחו"ל

נישום זכאי לקבל ניכוי מס הכנסה על הוצאות לינה במקום מרוחק מעל 100 ק"מ ממקום מגורים או העבודה כך:

 • 7 הלינות הראשונות – כל הוצאות הלינה מוכרות.
 • החל מהלינה ה-8 – הטבה באופן זה:
  • לינה עד 70$ (במכפלת שקל יציג) – כל ההוצאה מותרת.
  • לינה מעל 70$ (במכפלת שקל יציג) – עד 75% הוצאה מותרת, ולא פחות מ-70 דולר.

הערות:

 • ההטבה היא לנסיעה עד 90 יום בלבד. 2 נסיעות בפער עד 14 יום נחשבות נסיעה אחת.
 • אם הנסיעה היא מעל 90 יום, ניתן לקבל זיכוי של כל ההוצאה המותרת ועד 70 דולר.
 • הוצאת לינה מוכרת מחושבת לפי החשבוניות והמסמכים המקוריים או 160 דולר – לפי הסכום הנמוך.

מה עוד חשוב לדעת?

 • הוצאה בשל ארוחת בוקר הכלולה בלינה – נחשבת לצורך אוכל או שתייה והיא ניתנת לניכוי במס במסגרת הוצאות לינה.
 • פסק דין בג"ץ 1878/09 קבע כי שר האוצר רשאי לקבוע סכומים מירביים לצורך ניכוי הוצאות אש"ל במסגרת הסמכות המוקנת לו.

הוראות חוק

 • תקנון שירות המדינה (תקשי"ר) פרק 26.2
 • תקנון כספים ומשק של מדינת ישראל (תכ"ם) הודעה 13.4.3
 • אגף השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, חוזר 2017-1-34
 • תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), תשל"ב-1972
 • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil