חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

העסקת ילד או נער בהופעה או בפרסומת

ילד או נער עשויים לעבוד וניתן להעסיק אותם בהופעה או בפרסומת במקרים מסויימים בהתאם להוראות הדין. העסקה מותרת רק לפי היתר שניתן.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות

מהי העסקת ילד בהופעה או בפרסומת?

כדי להגן על ילדים או צעירים עובדים, קיימים מקומות עבודה מוגבלים ואסורים לגבי בני נוער עובדים (נערים שהם ילדים או צעירים). כמו כן קיים גיל העסקת בני נוער שממנו מותר להעסיק נערים, ומתחתיו לא ניתן.

בנוסף, אסור להעסיק ילד (עד גיל 15) בהופעה ציבורית, אמנותית או לצורכי פרסום, או בצילומים לצורכי פרסום. הופעה האמורה כאן הכוונה גם הופעה מוקלטת ולרבות חזרות, לימוד או אימון לצורך ההופעה.

עם זאת, מותר להעסיק ילד זה, אם ניתן היתר לתקופה מוגבלת ממשרד העבודה, להעסקת ילד מסויים או לתיווך להעסקתו, בהופעה או בצילומים, בתנאי שההיתר לא יינתן להעסקה בשעות הלימודים של הילד.

היתר עשוי להינתן בהתאם למקרים אלו:

מעסיק רשאי להעסיק ילד עד גיל 15 בהודעה או בפרסומת לפי ההיתר, זאת בתנאי שמתקיימים כל התנאים הבאים:

 1. אין בהופעה אלימות, עידוד לאלימות, תיאורי אלימות או הצגת דברים באופן העלול להפחיד או ליצור מתחים אצל הילד.
 2. בהופעה לא נעשה שימוש בעירום או ברמזים מיניים.
 3. אין בהופעה מסרים גזעניים.
 4. אין בהופעה משום עידוד לצריכת משקאות משכרים, שימוש בסמים, עישון סיגריות ומוצרי טבק אחרים, השתתפות בהימורים, משחקי מזל והגרלות, למעט הגרלות המותרות על פי חוק.
 5. אין בהופעה משום סיכון או עידוד לנטילת סיכון בטיחותי, בריאותי או גופני.
 6. מקום ההופעה עומד בתנאים בטיחותיים וננקטו כל האמצעים הדרושים למניעת נזקי גוף.
 7. ההופעה נערכת בתנאי אקלים נאותים וננקטים בה אמצעים למניעת חשיפת הילד לקרינת שמש ישירה.
 8. במקום ההופעה מצויים, בכל עת, מיתקן לטיפול עצמי, תיק עזרה ראשונה וערכה ניידת לפי תקנות הבטיחות בעבודה וכמפורט בתוספת שלהן.
 9. לילד ניתן יחס של כבוד, סובלנות והתחשבות במגבלותיו ובצרכיו, לרבות כיבוד בקשותיו להפסקות.
 10. לא ננקטת כלפי הילד או כלפי המשתתפים האחרים בהופעה, אלימות פיסית או מילולית, או לשון שיש בה יסודות של פגיעה והשפלה.
 11. הילד מועסק, בין בידי מבקש אחד ובין בידי מספר מבקשים, בהתאם לתנאים בדבר שעות העבודה המרביות, ההפסקות בעבודה וההפסקות בין יום עבודה אחד למשנהו, הכל כמפורט בתוספת השניה של התקנות האמורות בכתבה זו. ואם הוא ילד שלא מלאה לו שנה, שעות העבודה המרביות וההפסקות בעבודה הן בהתאם להמלצת הועדה המייעצת.
 12. בעל ההיתר או אדם מטעמו (המקשר) יהיה אחראי למסירת מידע למפקח עבודה ככל שיידרש, בנוגע להעבדת הילד, לרבות מידע בענין זהות מזמין ההופעה, המבקש, זמני ההופעה ומקומה; המקשר יימצא כל זמן ההופעה במקום ההופעה.
 13. הורה או בן משפחה בגיר אחר של הילד נוכח בזמן העבדת הילד, בכל זמן ההופעה. הוראה זו אינה חלה על הופעה ציבורית של ילד שהוא בן שמונה שנים ויותר.
 14. במקום ההופעה מצויה פינת מנוחה.
 15. בעל ההיתר מספק לילד שתיה במשך כל שעות ההופעה ובזמן ההפסקות. בהעסקה של יותר משלוש שעות, יספק ארוחה חמה או קרה.
 16. בעל ההיתר דואג להסעת הילד בתנאי בטיחות הולמים ממקום מגוריו למקום ההופעה וחזרה ממנו למקום מגוריו; להסעה יתלווה ההורה או בן המשפחה הבגיר של אחד הילדים המשתתפים בהופעה; בהופעה ציבורית של ילד שהוא בן שמונה שנים ויותר, יתלווה להסעה הורה או בן משפחה בגיר, כאמור, בשעות הלילה בלבד.
 17. בעל ההיתר דואג, במידת הצורך, ללינה נאותה של ילד שבתום ההופעה אינו יכול לחזור לביתו של אחד מהוריו או בן משפחה בגיר אחר הנלווה אליו.
 18. בעל ההיתר מסר להורים ולילד, באמצעותם, העתק מתקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת), תשנ"ט-1999 והעתק של ההיתר.

אם לילד לא מלאה שנה אחת, ככלל לא ניתן להעסיק ולא ניתן לקבל היתר. אולם, יהיה אפשר לקבל היתר ולהעסיק אם מתקיימים תנאים אלו:

 1. ההופעה הציבורית היא למטרות חינוכיות או לימודיות.
 2. השתתפות ילד שלא מלאה לו שנה הכרחית בשל תוכני ההופעה.
 3. הועדה המייעצת המליצה פה אחד על מתן ההיתר ועל שעות ההעבדה המותרות, טווח שעות העבדה המותר וההפסקות.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל ילד עד גיל 15 (לא כולל) המועסק בהופעה ציבורית, אמנותית או לצורכי פרסום, או בצילומים לצורכי פרסום.

מימוש הזכאות

הזכאות הזו ניתנת באופן אוטומטי לכל ילד כאמור.

מעסיק המעוניין להעסיק ילד, חייב להגיש בקשה לקבלת היתר ובהתאם לעמידה בתנאים מסויימים שנקבעו בהיתר.

מידע נוסף

 • תוקף ההיתר בהופעת פרסום הוא למשך תקופת ההופעה, ואם ההיתר להופעה ציבורית הוא למשך תקופת ההופעה ולכל היותר שנה אחת.

חקיקה ופסיקה

 • חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953
 • תקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת), תשנ"ט-1999

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil