סקר משרד המדע: מה ההורים רוצים שהילדים שלהם ילמדו?

סקר חדש של משרד המדע והטכנולוגיה בוצע בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת היהודית והערבית במדינת ישראל במהלך השבוע הראשון של מרץ 2018. הסקר בוצע על ידי חברת גיאוקרטוגרפיה זו השנה השביעית. לפי ממצאי הסקר, ניתן לראות כי ההורים הישראלים הכי היו רוצים שילדיהם יהיו רופאים (57% מהנשאלים ציינו זאת), ולאחריהם בדירוג אנשי הייטק (52%), … להמשך קריאה

סקר: 64% סבורים כי במקום עבודה שבו פועל ארגון עובדים – יש ביטחון תעסוקתי

לפי הסקר, התארגנויות עובדים וזכויות עובדים בישראל של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בקרב בני 20 ומעלה ניתן להבין כי 89% מסכימים עם זכותם של עובדים להתאגד, ו-64% סבורים כי במקום עבודה שבו פועל ארגון עובדים, יש ביטחון תעסוקתי. 28% סבורים כי האחריות העיקרית לדאוג לזכויות העובדים מוטלת על המדינה, 39% מאמינים כי האחריות מוטלת על ההנהלה … להמשך קריאה

1,791 רואי חשבון חדשים: שיא במספר רואי החשבון שהוסמכו ב- 2017

מנכ"לית משרד המשפטים ויו"ר מועצת רואי החשבון, אמי פלמור: "נשנה את מסלול ההסמכה בראיית חשבון – מקצועי יותר, רלוונטי יותר והוגן יותר" מועצת רואי החשבון מקדמת שינוי במסלול ההסמכה ובתהליך כתיבת בחינות המועצה, כך הודיעה הערב (ב') מנכ"לית משרד המשפטים ויו"ר מועצת רואי החשבון, אמי פלמור, בטקס הענקת רישיונות רואי חשבון מטעם מועצת רואי החשבון … להמשך קריאה

המדינה עתרה לבג"ץ נגד קביעת תשלום שכר לעובדים שובתים

המדינה עתרה לבג"ץ כנגד קביעות תקדימיות של בית הדין הארצי לעבודה בעניין תשלום שכר ראוי לעובדים הנוקטים שביתה חלקית מדינת ישראל – הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, עתרה לבג"ץ נגד פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה, אשר דן בעיצומים שבהם שנקטו עובדים בנמל אשדוד וקבע קביעות תקדימיות בעניין תשלום לעובדים הנוקטים שביתה … להמשך קריאה

אושר סופית: סנקציות חריפות למעסיק שיפגע בזכויות עובדים זרים

הצעת חוק עובדים זרים (תיקון מס' 20), התשע"ז-2017 (קריאה שניה וקריאה שלישית). הצעת החוק אושרה בתמיכתם של 25 חברי כנסת וללא מתנגדים או נמנעים. עשרות עובדים זרים מוכרים מדי שנה על ידי משרד המשפטים כנפגעי עבירות של החזקה בתנאי עבדות, עבודת כפייה, סחר בבני אדם ועבירות חמורות נוספות. כלפי מעסיקיהם הפוגעים יכולים להינקט הליכים פליליים … להמשך קריאה

אושר סופית: זכאות לקבלת מענק לידה עבור לידה בבית

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 191), התשע"ז-2017, של ח"כ תמר זנדברג. (זכאות לקבלת מענק לידה). מוצע לשלם למבוטחת מענק לידה גם אם ילדה בבית, ובלבד שהלידה התקיימה בהתאם להוראות חוזרי משרד הבריאות ושמיילדת או רופא מסרו למשרד הבריאות תצהיר לפיו הם נכחו בלידה וכי הלידה התקיימה בהתאם … להמשך קריאה