חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

פטור ממס שבח על מכירת דירת מגורים מזכה שהיא דירה יחידה

מי שמוכר דירת מגורים מזכה, זכאי לקבל פטור מלא מתשלום מס שבח אם הדירה היא דירת מגורים יחידה של אותו אדם ומתקיימים תנאים מזכים. בחלק מן המקרים גם דירה נוספת או חלק מדירה, לא יפגעו בזכאות.

מטרת הכתבה לספק הסבר אודות הזכות.

מהו פטור ממס שבח לדירת מגורים יחידה?

פטור ממס שבח על מכירת דירת מגורים יחידה שהיא דירת מגורים מזכה היא הטבה במס שניתנת לאנשים המוכרים את הדירה היחידה שלהם. הטבת המס הזו חוסכת את תשלום המס החל על המוכר, שעשוי להגיע לסכומים של מאות אלפי שקלים ומעלה.

מס שבח הוא מס המוטל על השבח של הדירה. כלומר, על עליית הערך של הדירה, בין אם הדבר נוצר כתוצאה מכוחות שוק (היצע ביקוש) ובין אם כתוצאה מהשבחה או שיפור הנכס.

לפי ההוראות, דירת מגורים יחידה תיחשב כך לצורך הפטור ממס, גם אם למוכר, בנוסף על הדירה הנמכרת, דירת מגורים שלגביה מתקיים מקרה אחד מאלה:

 • היא נרכשה בתור תחליף לדירה הנמכרת ב-24 החודשים שקדמו למכירה (במקום 18 חודשים, על דירה שנרכשה החל מתאריך 01.05.2021).
 • היא הושכרה למגורים בשכירות הוגנת לפי יום 01.01.1997.
 • חלקו של המוכר בבעלותה הוא אינו עולה על שליש (כ-33%), ולגבי דירה שהתקבלה בירושה חלקו אינו עולה על מחצית (50%).
 • היא דירה שהתקבלה בירושה, וגם לפני פטירתו המוריש היה בעלה של דירת מגורים יחידה, וגם המוכר הוא בן זוג של המוריש או צאצא של המוריש או בן זוגו של הצאצא של המוריש.

הפטור מוגבל עד לתקרה מירבית של 4,846,000 ₪ (לפני שנת 2023). במקרה שהשווי עולה על התקרה, אז יחול תשלום מס על החלק העולה על התקרה.

על מנת לקבל את הפטור ממס, יש להגיש בקשה ייעודית.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

אדם יהיה זכאי לקבל פטור ממס שבח על מכירת דירת מגורים יחידה, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

 • הדירה היא דירת מגורים מזכה (שימשה למגורים לפחות 80% מתקופת חישוב השבח או 4 השנים שקדמו למכירה).
 • הדירה הנמכרת היא הדירה היחידה של המוכר בישראל ובאזור (יהודה, שומרון וחבל עזה).
 • המוכר בעל זכות בה במשך 18 חודשים לפחות מהיום שבו הפכה הדירה לדירת מגורים (דירה או חלק ממנה, שבנייתה הסתיימה ובבעלות אדם פרטי).
 • המוכר לא מכר במשך 18 חודשים שקדמו למכירה זו, דירת מגורים אחרת בפטור ממס לפי תנאי זכאות אלו.

מי לא זכאי?

 • מי שמוכר חלק בדירה כאשר חלקו לא עולה על שליש (כ-33%), או כאשר חלקו לא עולה על מחצית (50%) לגבי דירה שהתקבלה בירושה – אם בזכות החלק הזה, דירה אחרת נחשבה דירה יחידה (לפי ההגדרה לעיל) וכתוצאה אותה דירה נמכרה בפטור ממס לפי תנאים אלו.
 • מי שמוכר דירה שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני 01.01.1997 – אם בזכותה, דירה אחרת נחשבה דירה יחידה (לפי ההגדרה לעיל) וכתוצאה אותה דירה נמכרה בפטור ממס לפי תנאים אלו.

מימוש הזכאות – איך לקבל את הפטור ממס שבח?

על מנת לקבל את הפטור ממס שבח על מכירת דירה יחידה, יש להגיש הצהרה על מכירת זכות במקרקעין (טופס 7000 (קישור)) החייב בכך בתוך 30 ימים ממועד ביצוע העסקה. או באמצעות צירוף לטופס ההצהרה טופס 2988 (קישור).

לטופס ההצהרה או הבקשה, לפי העניין, יש לצרף מסמכים נוספים, ובין היתר:

מידע נוסף

 • לעניין פטור ממס שבח, מוכר ובן או בת הזוג שלו (למעט בן/בת זוג הגר דרך קבע בנפרד), וכן ילדים שטרם מלאו להם 18 שנים (למעט ילדים נשואים) – נחשבים תא משפחתי ולפיכך נחשבים בתור מוכר אחד.

חקיקה ופסיקה

 • חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil