חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

פטור ממס שבח על מכירת דירת מגורים מזכה כאשר יש דירה נוספת (שניה)

ככלל, ניתן לקבל פטור ממס שבח על מכירת דירת מגורים מזכה במקרה שהיא היחידה של המוכר, אולם יש במקרים בהם ניתן לקבל גם כאשר יש דירה נוספת. יש כמה מקרים מיוחדים לכך.

מטרת הכתבה להסביר זאת.

מהו פטור ממס שבח במכירת דירה שניה?

פטור ממס שבח במכירת דירה שניה, או על מכירת דירת מגורים מזכה כאשר יש דירה נוספת, היא הטבה במס שניתנת למוכר זכות במקרקעין שיש לו בנוסף על דירת מגורים מזכה, גם דירה אחרת או חלק ממנה.

מס שבח הוא מס המוטל על השבח של זכות במקרקעין בעת מכירתה (כלומר, עליית הערך שבין מחיר המכירה לבין מחיר הרכישה). דירת מגורים מזכה היא דירה ששימה בעיקר למגורים בתקופה מסויימת.

קיימים מקרים בהם לאדם יש דירה נוספת, בין אם היא חליפית ובין אם חלק ממנה שהתקבלה בירושה או במתנה. מקרים אלו עשויים להקנות זכאות לפטור ממס שבח לגבי אותו אדם.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

מי שמוכר דירת מגורים מזכה, ויש לו בנוסף לכך, דירה או חלק ממנה, לפי אחד המקרים הבאים:

 • הדירה הנוספת נרכשה בתור תחליף לדירה הנמכרת ב-24 החודשים שקדמו למכירתה.
 • הדירה הנוספת הושכרה בשכירות מוגנת לפני 01.01.1997.
 • חלקו של המוכר בדירה הנוספת היא עד שליש (33%).
 • הדירה הנוספת התקבלה בירושה וחלקו של המוכר בדירת הירושה הוא עד מחצית (50%).
 • הדירה הנוספת התקבלה בירושה, וחלקו של המוכר הוא מעל 50% – אז חייבים להתקיים 2 תנאים אלו:
  • המוכר הוא בן זוג המוריש או צאצא של המורש או בן זוג של צאצא של המוריש.
  • לפני פטירתו של המוריש הוא היה בעל דירת מגורים אחת בלבד.

מימוש הזכאות

על מנת לקבל את הזכאות לפטור ממס שבח יש להגיש הצהרה על מכירת זכות במקרקעין (טופס 7000 (קישור)) החייב בכך בתוך 30 ימים ממועד ביצוע העסקה. או באמצעות צירוף לטופס ההצהרה טופס 2988 (קישור).

לטופס ההצהרה או הבקשה, לפי העניין, יש לצרף מסמכים נוספים, ובין היתר:

מידע נוסף

 • לעניין פטור ממס שבח, מוכר ובן או בת הזוג שלו (למעט בן/בת זוג הגר דרך קבע בנפרד), וכן ילדים שטרם מלאו להם 18 שנים (למעט ילדים נשואים) – נחשבים תא משפחתי ולפיכך נחשבים בתור מוכר אחד.

חקיקה ופסיקה

 • חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil