חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הצהרה על רכישה של זכות במקרקעין (באופן מקוון)

כל אדם אשר מבצע עסקה בנדל"ן של רכישת זכות במקרקעין, מחויב להגיש הצהרה לגבי העסקה שבוצעה בהתאם להוראות הדין הקבועות לכך. הגשת ההצהרה נעשית עם ביצוע העסקה בפועל.

מטרת הכתבה לספק הסבר על החובה.

מהי הצהרה על רכישת זכות במקרקעין?

כל מי שמבצע עסקת רכישה של זכות במקרקעין, מחויב בתוך 30 יום ממועד ביצוע הרכישה להגיש הצהרה על כך אל רשות המסים, אגף מיסוי מקרקעין.

זכות במקרקעין מוגדרת בהוראות הדין בתור בעלות, או חכירה לתקופה העולה על 25 שנים בין שבדין ובין שביושר לרבות הרשאה להשתמש במקרקעין, שניתן לראות בה מבחינת תכנה בעלות או חכירה לתקופה זו. ולענין הרשאה במקרקעי ישראל – אפילו אם ניתנה ההרשאה לתקופה הקצרה מ-25 שנים.

במילים אחרות, כאשר מבצעים עסקה בנדל"ן בה רוכשים דירה, משרד, בניין, קרקע או כל דבר אחר המחובר דרך קבע למקרקעין – חייבים לדווח על כך לרשות המסים לצורך חישוב חבות או פטור מתשלום של מסי מקרקעין (מס רכישה או מס שבח).

החל מחודש דצמבר 2017 חלה חובה על הגשת הצהרה באופן מקוון (באינטרנט) ולא בצורה ידנית. זאת למעט מקרים מיוחדים שנקבע להם פטור.

אוכלוסיית יעד – מי חייב?

כל מי שמבצע עסקת רכישה של זכות במקרקעין.

פרטי הצהרה

ההצהרה על רכישת זכות במקרעין חייבת לכלול את כל המידע הבא:

 • פרטי הזכות (במקרקעין).
 • פרטי העסקה.
 • התמורה על הזכות.
 • סכום המס שצריך לשלם ודרך החישוב שלו.
 • זכאות לפטור מהמס.
 • הצהרה על אמצעי תשלום לעניין רכישת הזכות.

מימוש החובה

עם ביצוע העסקה, רכישת הזכות במקרקעין, ובתוך 30 ימים ממועד הרכישה, יש להגיש הצהרה אל אגף מיסוי מקרקעין ברשות המסים. ההגשה נעשית באופן הבא:

רוכש זכויות שאינו מיוצג על ידי עורך דין

רוכש זכות במקרקעין שאינו מיוצג על ידי עורך דין, נדרש להגיש את ההצהרה באמצעות "מחשב ציבורי" במשרד מיסוי מקרקעין ברחבי הארץ (רשימת הסניפים). רק הנישום החייב בכך רשאי להגיש את ההצהרה.

יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • תעודת זהות מקורית.
 • צילום חוזה מכר.
 • מסמכים נוספים (כמו נסח טאבו או אחרים).
 • מומלץ, אך לא חובה: להוריד את הטופס הידני, טופס 7000 (כאן) ולמלא אותו בתור טיוטה. כך ניתן לייעל את התהליך ולקצר את הזמנים. אין צורך למסור אותו לאחר ההצהרה המקוונת.

עם ההגעה לסניף משרד המיסוי מקרקעין, יש לגשת לעובד בחוליה המרכזית, אשר יכול לסייע בתהליך הגשת ההצהרה והוא ינפיק עבור המבקש "מספר דיווח" לצורך האסמכתא. העובד יעבור עם המבקש לעמדת המחשב הציבורי כדי להגיש את ההצהרה. וזאת יש לעשות כך:

 • יש לענות על מספר שאלות לצורך הנפקת סיסמא זמנית.
 • יש להקליד את מספר הדיווח שהתקבל מאת העובד בחוליה המרכזית.
 • יש למלא את שדות הטופס המקוון.
 • יש לוודא שהפרטים נכונים ואמיתיים ואז לאשר את שליחת ההצהרה. המערכת תנפיק מספר שומה.
 • יש להדפיס את טופס ההצהרה המלא ושני עותקים מטופס החתימות המקוצר (במערכת יופיעו קבצים להדפסה).
 • יש לחתום ידנית על תצהיר אמיתות הפרטים ולמסור אותו אל עובד החוליה בצירוף המסמכים כמפורט לעיל. עובד החוליה יקבל את המסמכים הללו ויעביר אותם לסריקה במשרד.
 • יש לשמור את טופס החתימות השני ואת טופס ההצהרה המלא.

כאמור, ניתן להיעזר בעובד החוליה לעניינים טכניים בלבד.

רוכש זכויות המיוצג על ידי עורך דין

רוכש זכויות במקרקעין אשר כן מיוצג על ידי עורך דין, יכול לפנות אליו על מנת להגיש בקשה באמצעותו. עורך הדין יוכל להגיש את הבקשה באמצעות מערכת שבח.נט של רשות המיסים.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

הצהרה באופן ידני

ככלל, הצהרה יש להגיש באופן מקוון בלבד.

יחד עם זאת, מנהל שהוסמך לצורך כך רשאי לאשר הגשת הצהרה באופן לא מקוון על ידי מסירה ביד או משלוח בדואר, במקרים הבאים:

 1. אם אין אפשרות במועד הגשת המסמך להגישו באמצעות המערכת הממוחשבת, ובתנאי שמתקיימים אחד התנאים הבאים:
  • לפי בקשת רוכש הזכות במקרקעין – בתנאי שהחייב (רוכש הזכות במקרקעין) לא מיוצג על ידי עורך הדין, והוכח להנחת דעתו של המנהל, או המוסמך לכך, שהוא אינו יכול להגיע למשרדי רשות המסים בגלל מגבלה פיזית או עקב היותו בחוץ לארץ.
  • לפי הוראת מנהל או מוסמך, למשך תקופה מסויימת – בתנאי שמתקיימות נסיבות חריגות הקשורות לפעילות מערכת המייצגים או מערכות המחשוב של רשות המסים, ובגלל סיבות טכנולוגיות לא מתאפשרת הגשה באופן מקוון. הוראה כזו תפורסם באתר רשות המיסים.
 2. עורך דין שגילו היה 66 או יותר בתאריך 15.10.2017 – אשר מגיש מסמך בשם אדם אחר.

לצורך כך, ניתן להגיש בקשה לאישור חריג להגשת דיווח באופן לא מקוון על פני טופס 7100 (כאן). לטופס זה יש לצרף מסמכים מאמתים. לאחר האישור, ניתן יהיה להגיש הצהרה כאמור.

תשלום מס רכישה

לאחר הגשת ההצהרה, ניתן לפנות אל מחלקת הגבייה במשרד לצורך תשלום מס רכישה שנעשה לפי שומה עצמית. ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות שובר דרך הבנק.

ניתן לשלם גם באמצעות שרת התשלומים באתר רשות המסים עם כרטיס אשראי או עם העברה בנקאית.

מידע נוסף

 • מצהיר שלא פירט בהצהרה את כל הפרטים הנדרשים כאמור לעיל, נחשב כאילו לא הגיש הצהרה. אלא אם כן, שוכנע המנהל כי הפרטים האמורים אינם מצויים בידיעת המצהיר.
 • הגשת הצהרה באופן לא מקוון, נחשבת כאילו לא הוגשה הצהרה כלל לעניין הוראות הדין (למעט מקרים מיוחדים כמפורט בחלק הרחבות נוספות).
 • כאשר המערכת תאפשר זאת – יהיה ניתן להגיש הצהרה באופן מקוון גם ללא הגעה למשרדי המיסוי במקרקעין.
 • מי ששילם יותר מס רכישה ממה שהוא היה אמור לשלם, רשאי להגיש בקשה לקבלת החזר מס רכישה.
 • עבור מוכרים: הצהרה על מכירה של זכות במקרקעין.

חקיקה ופסיקה

 • חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963
 • תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (דיווח מקוון), תשע"ח-2017
 • כללי מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (דיווח מקוון), תשע"ח-2017

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil