חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

נקודות זכות אקדמיות לסטודנטים לתואר אקדמי ראשון עבור פעילות חברתית וקהילתית

סטודנטים לתואר ראשון שבמהלך התואר ביצעו פעילות חברתית וקהילתית בהתנדבות, זכאים לקבלת נקודות זכות לקראת תואר אקדמי. נקודות אלו מקטינות להם מספר הקורסים שהם נדרשים לקחת.

מטרת הכתבה היא להסביר את הזכות לאוכלוסיה זו.

נקודות זכות בגין פעילות התנדבותית

סטודנטים שלומדים לימודים אקדמיים במוסד להשכלה גבוהה לקראת קבלת תואר אקדמי – נדרשים להשלים כמות מזערית של נקודות זכות. נקודות אלו ניתנות עבור כל לקיחה והשלמה של קורסי חובה וקורסי בחירה במהלך התואר האקדמי. רק לאחר השלמה של כלל הנקודות ומעבר הבחינות, הסטודנטים זכאים לתואר זה.

כל סטודנט שלומד תכנית לימודים מלאה לקראת תואר ראשון במוסד להשכלה גבוהה, אשר השתתף בפעילות חברתית התנדבותית, זכאי לקבל נקודות זכות לקראת תואר אקדמי.

נקודות זכות אלו נלקחות בחשבון בעת חישוב הכמות המזערית שהסטודנט חייב להשלים כדי לקבל את התואר שלו. המשמעות היא שהסטודנט יכול לא לבחור קורסי בחירה כדי להשלים אותם, ובכך משך זמן הלימודים יכול להתקצר.

במילים אחרות, התנדבות חברתית וקהילתית מוכרת לסטודנט כמו קורסים שהוא היה נדרש להשלים אותם במהלך התואר האקדמי.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

סטודנט זכאי לנקודות זכות בחישוב התואר, אם הוא עומד ב-2 תנאי הזכאות הבאים:

  1. סוג הלימודים – הסטודנט לומד תכנית לימודים מלאה לקראת קבלת תואר אקדמי ראשון במוסד להשכלה גבוהה ראשון.
  2. סוג הפעילות – הסטודנט התנדב 30 שעות לפחות בשנת לימודים בפעילות חברתית וקהילתית. המוסד להשכלה גבוהה בוחר את הגופים והארגונים השונים ובלבד שהם לא פוליטיים או מפלגתיים. ההחלטה נקבעת ביחד עם אגודת הסטודנטים במוסד, ואם אין כזה אז אגודת הסטודנטים הארצי.

המוסד האקדמי המזכה הוא:

  • מוסד מוכר להשכלה גבוהה.
  • מוסד עם היתר או אישור להכרה בתור מוסד להשכלה גבוהה.
  • מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

מספר נקודות זכות

כאמור לעיל, סטודנט לתואר ראשון זכאי לקבל 2 נקודות זכות פעם אחת במהלך הלימודים, בתנאי שהוא עומד בתנאי הזכאות כאמור לעיל.

לדוגמה:

סטודנט לתואר ראשון השתתף בפעילות התנדבותית כך של 40 שעות בשנה ראשונה, 50 שעות בשנה שנייה ו-25 שעות בשנה שלישית. האם הוא זכאי לנקודות זכות?

כן, הוא זכאי לנקודות זכות במהלך השנה הראשונה או השניה בלבד. הוא לא יכול לנצל אותם לשנה השלישית משום שלא עונה על תנאי הזכאות לשנה זו (לכל הפחות 30 שעות במהלך שנת לימודים).

מימוש הזכאות

כדי לקבל את נקודות הזכות, יש לפעול לפי נהלי המוסד להשכלה גבוהה. ייתכן כי המוסד ידרוש קבלת מסמכים או אישורים בעניין פעילות ההתנדבות. כמו למשל, אישור על ביצוע ההתנדבות ומספר שעות התנדבות.

מידע נוסף

  • למוסד להשכלה גבוהה יש חופש פעולה בקביעת התכנית בעניין התנדבות, לפי סוגי התואר הנלמדים בו ולפי תכניות ההתנדבות הנהוגות בו.
  • המוסד להשכלה גבוהה אחראי לקשר בין המוסד ובין הגופים והארגונים שהוכרו לפי התכנית לפעילות חברתית וקהילתית.
  • אם הסטודנט ביצע התנדבות חברתית וקהילתית שעליה קיבל נקודות זכות, הוא לא יהיה זכאי לנקודות זכות על שירות מילואים.
  • אם הסטודנט ביצע גם פעילות חברתית וקהילתית וגם שירות מילואים, הוא רשאי רק עבור אחת הפעילויות משום שהזכאות ניתנת פעם אחת לתואר.

חקיקה ופסיקה

  • חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, תשע"ח-2018

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil