חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

נקודות זכות אקדמיות לסטודנטים לתואר אקדמי ראשון עבור שירות מילואים

סטודנטים לתואר ראשון שבמהלך התואר שירתו בשירות מילואים לפי הוראות הדין, זכאים לקבלת נקודות זכות לקראת תואר. נקודות אלו מקטינות להם מספר הקורסים שהם נדרשים לקחת.

מטרת הכתבה היא להסביר את הזכות לאוכלוסיה זו.

נקודות זכות בגין שירות מילואים

סטודנטים שלומדים לימודים אקדמיים במוסד להשכלה גבוהה לקראת קבלת תואר אקדמי – נדרשים להשלים כמות מזערית של נקודות זכות. נקודות אלו ניתנות עבור כל לקיחה והשלמה של קורסי חובה וקורסי בחירה במהלך התואר האקדמי. רק לאחר השלמה של כלל הנקודות ומעבר הבחינות, הסטודנטים זכאים לתואר זה.

סטודנט הלומד תכנית לימודים מלאה לקראת תואר ראשון במוסד להשכלה גבוהה, אשר ביצע שירות מילואים פעיל, זכאי לקבל נקודות זכות לקראת תואר אקדמי.

נקודות זכות נלקחות בחשבון כאשר נעשה חישוב של כמות מזערית שהסטודנט חייב להשלים כדי לקבל תואר אקדמי. כלומר, הסטודנט יכול לא לבחור קורסי בחירה כדי להשלים אותם, ובכך משך זמן הלימודים יכול להתקצר.

במילים אחרות, שירות מילואים מוכר לסטודנט כמו קורסים שהוא היה נדרש להשלים אותם במהלך התואר האקדמי.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

סטודנט זכאי לנקודות זכות בחישוב התואר, אם הוא עומד ב-2 תנאי הזכאות הבאים:

  1. סוג הלימודים – הסטודנט לומד תכנית לימודים מלאה לקראת קבלת תואר אקדמי ראשון במוסד להשכלה גבוהה ראשון.
  2. סוג הפעילות – הסטודנט שירת שירות מילואים במשך 14 ימים בשנת לימודים. המוסד להשכלה גבוהה קובע את התנאים לעניין רצף ימי המילואים.

המוסד האקדמי המזכה הוא:

  • מוסד מוכר להשכלה גבוהה.
  • מוסד עם היתר או אישור להכרה בתור מוסד להשכלה גבוהה.
  • מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

מספר נקודות זכות

כאמור לעיל, סטודנט לתואר ראשון זכאי לקבל 2 נקודות זכות פעם אחת במהלך הלימודים, בתנאי שהוא עומד בתנאי הזכאות כאמור לעיל.

לדוגמה:

סטודנט לתואר ראשון שירת שירות מילואים של 20 ימים בשנת לימודים ראשונה, 15 ימים בשנת לימודים שניה ו-10 ימים בשנת לימודים שלישית. האם הוא זכאי?

כן, הוא זכאי לבחור האם ישתמש בנקודות הזכות במהלך השנה הראשונה, השניה או השלישית.

מימוש הזכאות

כדי לקבל את נקודות הזכות, יש לפעול לפי נהלי המוסד להשכלה גבוהה. ייתכן כי המוסד ידרוש קבלת מסמכים או אישורים בעניין ביצוע שירות המילואים.

כך למשל הודעה על יציאה למילואים וגם הצגת אישור מצבא הגנה לישראל על ביצוע המילואים ועל משך זמן המילואים.

מידע נוסף

  • למוסד להשכלה גבוהה יש חופש פעולה בקביעת התכנית בעניין התנדבות, לפי סוגי התואר הנלמדים בו ולפי תכניות ההתנדבות הנהוגות בו.
  • המוסד להשכלה גבוהה אחראי לקשר בין המוסד ובין הגופים והארגונים שהוכרו לפי התכנית לפעילות חברתית וקהילתית.
  • אם הסטודנט ביצע שירות מילואים שעליהה קיבל נקודות זכות, הוא לא יהיה זכאי לנקודות זכות על התנדבות חברתית וקהילתית.
  • אם הסטודנט ביצע גם שירות מילואים וגם פעילות שירות התנדבות, הוא רשאי רק עבור אחת הפעילויות משום שהזכאות ניתנת פעם אחת לתואר.

חקיקה ופסיקה

  • חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, תשע"ח-2018

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil