חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

איסור עבודה והפעלת מקומות עבודה בימי המנוחה וגם במנוחה שבועית

לפי הוראות הדין, חל איסור על עבודה והפעלת בתי עסק או בתי מלאכה בימי המנוחה ובימי המנוחה השבועית בישראל. אולם, הרשות המקומית רשאית לקבוע חוקי עזר לקביעת דרכי הפעלה וסגירת בתי עסק, ובפרט בימי המנוחה.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות. כתבה זו מתייחסת על איסור העבודה לפי חוק שעות עבודה ומנוחה בלבד ולא על הוראות דין אחרות בנושא.

מהו איסור עבודה בימי מנוחה וימי מנחה שבועית?

לפי חוק, במהלך ימי המנוחה הקבועים והרשמיים בישראל לפי פקודת סדרי השלטון והמשפט, חל איסור עבודה על בעל מלאכה בבית מלאכתו, ואיסור עבודה על בעל מפעל תעשייה במפעלו, ועל מסחר של בעל חנות בחנותו.

החובה לגבי איסור עבודה בימי המנוחה חלה גם לגבי חבר של אגודה שיתופית בבית מלאכה או במפעל תעשיה של האגודה. לעניין אגודה שיתופית חקלאית – אסור לחבר לעבוד אלא אם העבודה קשורה בשירותים הנחוצים למשק שלה.

עם זאת, מי שאינו יהודי, רשאי, לגבי בית המלאכה או החנות או המפעל שלו, הנמצאים בתחום רשות מקומית שמספר תושביה שאינם יהודים הוא, לפי קביעת הרשות, לפחות 25% מכלל תושבי הרשות – יכול לקיים את האיסורים הללו בימי המנוחה הרשמיים או בימי שבתו וחגיו – לפי בחירתו. הוראה זו גם לגבי רובע של רשות מקומית שמתקיים בה האמור.

אוכלוסיית יעד – מי חייב?

כל מי שהוא בעל חנות, בית מלאכה או מפעל, או מי שהוא חבר באגודה שיתופית.

מימוש החבות

החובה לגבי איסור עבודה מוטלת על כולם.

על אף האמור לעיל, לפי הוראות הדין בישראל, הרשויות המקומיות רשאיות לקבוע חוק עזר שנועד להסדיר פתיחתם וסגירתם של חנויות ובתי מלאכה וכד'. אולם, חקיקת חוק עזר כזה כפופה לאישור שר הפנים לעניין הוראות חוק העזר בכלליותם, וכפופה להסכמתו לעניין פתיחה וסגירה של עסקים בימי המנוחה.

מידע נוסף

  • איסור עבודה זו חלה בנוסף לאיסור העסקת עובד בימי המנוחה השבועית, אם לא הותרה כדין.
  • עבודה בימי המנוחה בניגוד להוראות החוק היא עבירה על החוק ומהווה גם קנס מינהלי קצוב של 5,000 ₪. עבירה חוזרת היא כפל הקנס.
  • במקרה של אישום, לגבי מי שאינו יהודי, עשוי להידרש להציג ראיות כי מספר התושבים שאינם יהודים לא פחות מ-25% מכלל הרשות או הרובע.

חקיקה ופסיקה

  • חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951
  • תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – שעות עבודה ומנוחה), תשנ"ח-1998
  • צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי קנס מינהלי בענין בטיחות בעבודה ובענין שעות עבודה ומנוחה), תשנ"ט-1999

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil