חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

איסור הפליה של עובד או מועמד לעבודה בשל היותו אדם עם מוגבלות

כדי לאפשר שיוויון הזדמנויות, ובפרט בענייני עבודה ותעסוקה חל איסור הפליה של עובד או מועמד לעבודה בשל היות אדם עם מוגבלות. אפליה כזו יכולה להיות בעניינים שונים הנוגעים לגבי אותו עובד לרבות התאמות נדרשות.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות.

מהו איסור הפליה בתעסוקה של אדם עם מוגבלות?

אפליה בעבודה (בתעסוקה) היא התייחסות שונה אל עובד או מועמד לעבודה, על רקע נושאים הקשורים לאותו אדם. כאשר מדובר בעובד או מועמד לעבודה שהוא אדם עם מוגבלות, התייחסות עשויה להיות יותר בולטת לעין. התייחסות זו נובעת, בין היתר, בעיקר דעות קדומות או מניע אחר של המעסיק.

בהתאם להוראות החוק, מעסיק לא רשאי להפלות בין העובדים או בין מועמדים לעבודה, בשל מוגבלותם, אם הם כשירים לתפקיד או למשרה הנידונה וזאת בענייני:

 • קבלה לעבודה, לרבות מבדקי קבלה.
 • תנאי עבודה.
 • קידום בעבודה.
 • הכשרה או השלמות בעבודה.
 • פיטורין או פיצויי פיטורים.
 • הטבות ותשלומים בקשר לפרישה מעבודה.

הפליה יכולה להיחשב גם בתור קביעת תנאים שלא ממין העניין. למשל: על ידי הוספת תנאים אחרים שלא רלוונטיים העשויים בכוונה לפגוע באותה אוכלוסיה או למנוע מהם לבצע את התפקיד.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

הזכאות ניתנת לכל האוכלוסייה הבאה:

 • אדם עם מוגבלות.
 • אדם שהיה בעבר אדם עם מוגבלות.
 • אדם שנחשב אדם עם מוגבלות.
 • בן משפחה של אדם עם מוגבלות המטפל בו – בן זוג, הורה או ילד.
  • בן משפחה ייחשב גם: בן זוגו של הורה, בן זוגו של ילד, אח או אחת ובני זוגם, סב, סבתא, נכד, נכדה – אם עיקר פרנסתו של אדם עם מוגבלות עליו.

אדם עם מוגבלות – אדם עם לקות פיזית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בגללה תפקודו מוגבל באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים.

מימוש הזכאות

מעסיק לא רשאי לבצע הפליה ולכן הזכאות אמורה להינתן באופן אוטומטי.

כדי שהמעסיק יוכל להבטיח שיוויון הזדמנויות, עליו לבצע התאמות לאנשים עם מוגבלות. התאמות אלו כוללות, התאמת מקום העבודה, הציוד שבו, דרישות התפקיד, שעות עבודה, מבדקי קבלה, הכשרה והדרכה, נהלי עבודה – והכל אם לא מדובר על נטל כבד מדי.

עובד או מועמד לעבודה, שהוא אדם עם מוגבלות, והמעסיק או המעסיק המיועד, פגע בו בזכות זו, רשאי להגיש תביעה לבית הדין לעבודה, בעצמו או ע"י ארגון עובדים יציג בעבודה. התביעה יכולה להיות מוגשת גם על ידי ארגון העוסק בזכויות אנשים עם מוגבלות או נציבות שיוויון הזדמנויות – אם האדם הסכים לכך.

מידע נוסף

 • הוראות וזכויות לעניין חוק שיוויון הזדמנויות, חלות גם על החוק לעניין עובדים שהם אנשים עם מוגבלות.
 • אסור לפרסם מודעה או פרסום בעניין הצעת עבודה הכוללת הפלייה כאמור.
 • פעולה או הימנעות מפעולה, המתחייבת מדרישות המהותיות של התפקיד או המשרה – אינה נחשבת הפלייה.
 • המעסיק יכול לקבל סיוע מהמדינה לביצוע ההתאמות הנדרשות.
 • בית הדין רשאי לפסוק פיצויים גם אם לא נגרם נזק או קנס לפי חוק העונשין.

חקיקה ופסיקה

 • חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil