חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

גמול על העסקה ועבודה במנוחה שבועית או בחג

עובד שמועסק במנוחה שבועית או בחג, זכאי לקבל גמול בעד העסקה ועבודה של שעות עבודה במנוחה השבועית שלו או בחג. עובד שעובד בשעות נוספות במנוחה שבועית או בחג, זכאי לסכום גבוה יותר.

כתבה זו מסבירה את הזכאות והחישוב של גמול מנוחה שבועית.

מה זה גמול מנוחה שבועית?

גמול על העסקה ועבודה במנוחה שבועית או בחג הוא תשלום שהמעסיק חייב לשלם לעובד שמועסק שעות עבודה במנוחה שבועית או בחג. מנוחה שבועית היא חופשה מעבודה בת 36 שעות שכוללת בתוכה את יום המנוחה השבועית של העובד (שבת לגבי יהודי, ויום שישי או שבת או ראשון לגבי מי שאינו יהודי). יום מנוחה השבועית או החג, מתחיל בשעת הכניסה שלו ומסתיים בשעת היציאה שלו.

זה לא משנה אם העובד החל לעבוד לפני יום המנוחה השבועית או אחריה, בתנאי שטרם חלפו מספר השעות כאמור – העובד יהיה זכאי לקבל גמול בעד אותן שעות עבודה.

הגמול בעד העסקה ועבודה בשעות אלו נקבע לפי חוק, והדבר משתנה בהתאם למספר משתנים, ובין היתר האם העובד מועסק במשכורת חודשית או בשכר שעתי או יומי.

בנוסף לזכות הזו, העובדים זכאים גם לקבל חופשת מנוחה שבועית חלופית ביום אחר (מנוחת פיצוי) עבור חלקה גם משולם תשלום. לא ניתן להחליף מנוחת פיצוי בכסף או בגמול, אלא חובה להוציא את העובד למנוחת הפיצוי, וגם לא ניתן לפדות אותה בכסף.

הערה: אם חלים תנאים מיטיבים על פי הסכם קיבוצי, צו הרחבה או חוזה עבודה אישי – העובד יהיה זכאי לאותם תנאים ובלבד שהם לא גורעים או מפחיתים מהחוק.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כלל ציבור העובדים השכירים שעבדו שעות עבודה במנוחה שבועית או בחג (לרבות בני נוער).

מי לא זכאי?

חוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל על עובדים מסויימים ולכן גם סעיף השעות במנוחה שבועית וחג לא חל עליהם.

חישוב שעות עבודה במנוחה שבועית או בחג

כאמור מקודם, מנוחה שבועית היא מנוחה בת 36 שעות כשיום המנוחה השבועית או יום החג, חייב להיות בפרק הזמן הזה. לפיכך, כל שעת עבודה שנכללת במסגרת פרק זה זמן נחשבים שעות עבודה במנוחה שבועית או בחג.

שעות עבודה במוצאי שבת או מוצאי חג הן שעות עבודה רגילות המזכות בשכר רגיל ולא גמול שעות אלו. יחד עם זאת, אם שעות עבודה אלו, כולן או חלקן, נכללות במסגרת פרק זמן מנוחה שבועית או חג – בעד אותן שעות משולם הגמול.

דוגמאות

להלן מספר דוגמאות:

דוגמה אחת

עובד יהודי החלת לעבוד ביום שישי בשעה 10:00 בבוקר וסיים לעבוד בשעה 18:00. בהינתן כי השבת נכנסה בשעה 17:00, האם זכאי לגמול?

כן, כי שעת העבודה האחרונה שלו כלולה במסגרת המנוחה השבועית.

דוגמה נוספת

עובד יהודי סיים לעבוד ביום שישי בשעה 12:00 ושב לעבודה ביום שבת בשעה 20:00 ועבד עד השעה 02:00 בלילה. בהינתן כי השבת יצאה בשעה 19:00, האם זכאי לגמול?

משך הזמן בין סיום העבודה ביום שישי ותחילת העבודה ביום שבת, הוא 32 שעות, כלומר פחות ממשך תקופת המנוחה השבועית של העובד שהיא 36 שעות.

לפיכך, העובד עבד 6 שעות עבודה ומתוכם יהיה זכאי לגמול בעד ההפרש שהוא 4 שעות עבודה (36 מינוס 32).

גובה גמול עבודה במנוחה שבועית או בחג

סכום התשלום שעובד זכאי לקבל על עבודה במנוחה שבועית או בחג נקבע כך:

עובד המועסק בשכר עבודה שעתי או יומי:

 1. 150% במכפלת השכר העבודה הרגיל, עבור שעות המנוחה השבועית, כולן או חלקן.
 2. מנוחת פיצוי ללא תשלום – העובד זכאי גם לקבל שעות מנוחה חלופיות במספר ובזמן שנקבע לפי היתר.

עובד המועסק במשכורת חודשית או יותר:

 1. אחד מ-2 אלה:
  • 150% במכפלת השכר העבודה הרגיל, עבור שעות המנוחה השבועית, כולן או חלקן. כלומר, משום שהוא בכל מקרה מקבל שכר עבודה רגיל ביום זה, הוא יקבל תוספת של 50% בעד אותן שעות.
  • מנוחת פיצוי בתשלום בסך שעה וחצי על כל שעת עבודה משעות העבודה במנוחה שבועית או בחג.
 2. מנוחת פיצוי ללא תשלום – העובד זכאי גם לקבל שעות מנוחה חלופיות במספר ובזמן שנקבע לפי היתר.

עובד המועסק בשכר עבודה לפי כמות תוצרת:

 1. 150% במכפלת השכר המשולם עבור כל יחידה שנעשת בשעות עבודה רגילות, עבור שעות המנוחה השבועית, כולן או חלקן.
 2. מנוחת פיצוי ללא תשלום – העובד זכאי גם לקבל שעות מנוחה חלופיות במספר ובזמן שנקבע לפי היתר.

דוגמה:

עובד מקבל שכר של 40 ₪ לשעה ועבד 6 שעות במנוחה שבועית, לכמה גמול הוא זכאי לקבל?

40 ₪ * 150% * 6 שעות = 360 ₪.

קיזוז שעות מנוחה שבועית או חג מול שעות חסרות

לא ניתן לקזז שעות עבודה במנוחה שבועית או חג, מול הימים שבהן חסרות שעות מתחת לתקן היומי.

כך למשל, אם עובד עבד ביום מסויים 3 שעות פחות ובמנוחה שבועית עבד 5 שעות, אז אסור לנכות מ-5 השעות את 3 השעות החסרות.

שעות עבודה נוספות בימי מנוחה שבועית או חג

 • השכר בחג או במנוחה השבועית של העובד, אם הוא עובד ביום זה הינו 150% על השכר הרגיל.
 • השכר בשעות נוספות הוא מ-125% בשעתיים הנוספות הראשונות ו-150% עבור השעה השלישית ואילך.
 • שיטת החישוב היא שיטת הצבירה ולא שיטת ההכפלה. בכל מקום אחר בפרוטוקול בו נכתב שיטת הכפלה – היא לא נכונה יותר והיא תשונה.

במילים אחרות:

 • עבור השעתיים הראשונות – תשלום של 175% על שעת עבודה של השכר הרגיל של העובד (תוספת של 25% על השכר בחג או מנוחה שבועית). כלומר 150% + 125%.
 • עבור השעה השלישית ואילך – תשלום של 200% על שעת עבודה של השכר הרגיל (תוספת של 50% על השכר בחג או מנוחה שבועית). כלומר, 150% + 150%.
 • אם העובד השלים מכסה שבועית של שעות (42 שעות), ובנוסף לכך, הוא עבד גם ביום המנוחה השבועית או החג, הוא יהיה זכאי עבור שעות עבודה נוספות החל מהשעה הראשונה.

הפרשות לפנסיה ולפיטורין

לפי פסיקה: גמול עבודה במנוחה שבועית או בחג כן נחשב רכיב שכר לעניין חישוב שכר העבודה לעניין פיצויי פיטורים. רכיבי השכר לעניין פנסית החובה הן אותן רכיבי שכר לעניין פיצויי פיטורין.

על אף האמור לעיל, עבור שעות עבודה נוספות במנוחה שבועית אין מפרישים לפנסיה או פיצויים. כך שאם יש 5 שעות במנוחה שבועית ומתוכם 3 שעות נוספות – אז לצורך הפנסיה והפיצויים מחשבים רק 2 שעות.

מידע נוסף

 • שר העבודה רשאי לשנות בתקנות, לעבודות מסויימות, בהן המנוחה השבועית תהיה קצרה מ-36 שעות אך לא פחות מ-25 שעות.

חקיקה ופסיקה

 • חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951
 • בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 38313-03-18
 • בית הדין הארצי לעבודה, דיון מס' מז/60-3

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil