חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

ימי אבטלה – מהם ומהי התקופה המירבית לתשלום דמי אבטלה (כמה זמן אפשר לקבל)?

אחד הדברים שמובטלים שמגישים תביעה לדמי אבטלה רוצים לדעת, זה כמה זמן אפשר לקבל את הקצבה, או במילים אחרות כמה יש ימי אבטלה. הזכאות מחושבת בהתאם למשתנים שונים של המוסד לביטוח לאומי.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות.

מהם ימי אבטלה (תקופה מירבית לתשלום דמי אבטלה)?

דמי אבטלה הם תשלום המשולם על ידי הביטוח הלאומי לאוכלוסיית המובטלים לרוב בשל פיטורים, התפטרות או יציאה לחופשה ללא תשלום. מטרת הקצבה המשולמת היא להוות הכנסה של המובטל בתקופה בו אין לו עבודה והוא לא יכול לפרנס את המשפחה שלו בשלום.

ימי אבטלה הם ימים עבורם משולמים דמי אבטלה – ככל שהמובטל היה יותר בימי אבטלה, כך מגיע לו עבור כל הימים הללו את התשלום. אולם, התשלום מוגבל ויש תקרה מירבית של ימי אבטלה, כלומר תקופה מירבית לתשלום דמי אבטלה.

כאשר מובטל עובר את התקרה המירבית, הוא אינו זכאי יותר לקבל דמי אבטלה. במקרה כזה, הוא יוכל לפנות למוסד על מנת לברר האם זכאי לקבל קצבה או גמלה אחרת כמו הבטחת הכנסה.

מהי התקופה המירבית (כמה זמן אפשר לקבל דמי אבטלה)?

מספר ימי האבטלה המירביים שניתן לקבל עבורם דמי אבטלה, נקבע ומחושב לפי גיל המבוטח ולפי מספר התלויים במובטל מבחינה כלכלית. מספר הימים הללו ניתנים לניצול בתוך תקופה של 12 חודשים, החל מ-1 בחודש בו התייצב המובטל לראשונה בלשכת שירות התעסוקה.

חישוב מספר ימי אבטלה מירביים נעשה לפי הטבלה הבאה:

גיל הזכאי לדמי אבטלהעד 2 תלויים​3 תלויים ויותר​
עד 25​ שנים​50 ימים​138 ימים
25 שנים עד 28​ שנים​67 ימים​138 ימים
28 שנים עד 35​ שנים​100 ימים​138 ימים
​35 שנים עד 45 שנים​138 ימים​175 ימים
45 שנים ומעלה​​175 ימים​175 ימים
תקופה מירבית ימי אבטלה

בטבלה לעיל, "עד" משמע לא כולל.

תלוי של מבוטח (במקרה זה המבוטח הוא גם מובטל) הוא תושב ישראל, וגם:

 • בן זוג תלוי (של מבוטחת) – אם התקיימו אחד מאלה:
 • בת זוג תלוייה (של מבוטח) – אם התקיימו כל אלה:
  • אשתו לפחות שנה אחת או ילדה לו ילד.
  • בת 45 ומעלה או שיש אצלה ילד שלו.
  • אם היא לא הגיעה לגיל הפרישה, אז שהכנסתה לא עולה על השכר הממוצע במשק.
 • ילד תלוי (של מבוטח או מבוטחת) – בן או בת (לרבות ילד חורג או מאומץ, או נכד שפרנסתו על המבוטח, למעט נער או נערה נשואים), שעונה על אחד התנאים הבאים:
  • לא מלאו לו 18 שנה.
  • לא מלאו לו 20 שנה, והוא מסיים לימודים בחינוך על יסודי או לומד לתעודת בגרות, או בעל לקות למידה ונמצא במסגרת שהורה על ידי המוסד לביטוח לאומי.
  • לא מלאו לו 21 שנה, והוא משרת בהתנדבות למטרה ציבורית עד 12 חודשים ושירותו הצבאי נדחה עקב התנדבות.
  • לא מלאו לו 24 שנה, והוא משרת שירות סדיר בצה"ל או בשירות לאומי/אזרחי או לומד בעתודה ושירותו הסדיר בצה"ל נדחה עקב כך.

דוגמה

אישה בת 35 פוטרה, כמה ימי אבטלה מגיעים לה, אם יש לה 2 ילדים בני 8 ו-10 ובעלה מקבל שכר ממוצע במשק?

במקרה שלה יש לה רק 2 תלויים, שהם 2 ילדיה, בעלה אינו תלוי בה כי לא עונה על ההגדרות. לפיכך, ובהתאם לטבלה לעיל בגיל שלה היא זכאית לקבל 138 ימי אבטלה.

סכום דמי אבטלה

אז כמה דמי אבטלה מגיעים למובטל? החישוב נעשה לפי דמי אבטלה ליום, במכפלת מספר ימי האבטלה שמגיעים לעובד באותו חודש או לאותה תקופה ועד התקרה המירבית ככתוב.

דמי אבטלה ליום מבוססים לפי נוסחה מיוחדת שמשלבת בתוכה את גיל המבוטח, השכר היומי הממוצע ב-6 החודשים הקודמים להגשת התביעה וסכום בסיסי שמשתנה בכל שנה.

ניתן לקרוא את הכתבה על סכום דמי אבטלה על מנת לחשב ולברר זאת.

מספר ימי אבטלה למי שהגיש תביעה שנה אחר שנה

אם המובטל הגיש תביעה שנה אחר שנה, הוא זכאי לימי אבטלה ודמי אבטלה חישוב אחר מעט. החישוב נעשה לפי גיל המובטל כך:

 1. מספר ימי אבטלה למובטל בגיל 40 ומעלה.
 2. מספר ימי אבטלה למובטל שעד גיל 40.

להלן הפירוט:

1. מספר ימי אבטלה למובטל בגיל 40 ומעלה

לגבי אדם שהגיע לגיל 40 שנים, כלומר הוא בגיל 40 ומעלה חלים הוראות אלו במקרה של הגשת תביעה שנה אחר שנה.

אדם שהגיש תביעה בשנה אחת וקיבל עבורה דמי אבטלה עבור ימי אבטלה, ולאחר שנה נאלץ שוב להגיש תביעה לדמי אבטלה (כי עמד בתנאי זכאות) וגם הפעם התביעה אושרה לו, יהיה זכאי לקבל ימי אבטלה בחישוב שונה.

בתביעה החדשה, יחושבו כמה ימי אבטלה מגיעים לעובד ואז ינוכה מסך ימי האבטלה ששולמו לעובד ב-11 החודשים הקודמים לחודש התשלום, גם אם מדובר על ימי אבטלה של התביעה הקודמת.

במילים אחרות, אם אדם זה קיבל ב-11 החודשים הקודמים מספר ימי אבטלה מירביים שהוא זכאי, אז הוא לא יקבל ימי אבטלה על חודש זה ולא דמי אבטלה עבורם. לעומת זאת, אם שולמו לו ימי אבטלה שנמוכים מהתקרה המירבית, אז הוא יהיה זכאי להפרש שבין התקופה המירבית למספר הימים ששולמו לו.

הבדיקה נעשית בכל חודש בנפרד על בסיס 11 החודשים שקדמו לחודש התשלום ולכן הנתון משתנה בכל פעם.

הערה: אם המבוטח עבר קבוצת גיל וזכאי למספר ימי אבטלה גבוה יותר, אז החישוב נעשה לפי המספר הגבוה יותר.

לדוגמה:

אדם הגיש תביעה ראשונה בחודש ינואר 2019 ובמהלך השנה קיבל 138 ימי אבטלה. בחודש מרץ 2020 הגיש תביעה נוספת והתביעה אושרה לגביו וגם הפעם הוא זכאי לקבל 138 ימי אבטלה.

בחודש 03.2020 הוא התייצב 20 ימים ועבורם הוא זכאי לדמי אבטלה.

כעת מחשבים כמה ימי אבטלה הוא קיבל בתקופה של 11 חודשים קודמים (מ- 04.2019 ועד 02.2020):

 • אם הוא קיבל את התקרה (138 ימי אבטלה) – אז הוא לא זכאי לקבל ימי אבטלה עבור חודש מרץ 2020.
 • אם הוא קיבל פחות מהתקרה (למשל 120 ימי אבטלה) – אז הוא זכאי להפרש שבין התקרה (138 ימים) לבין מה ששולם לו (120 ימים). כלומר עבור חודש מרץ 2020 יקבל דמי אבטלה עבור 18 ימים בלבד.

עבור חודש אפריל 2020 – יחושבו לפי התקופה של 11 חודשים שקודמים לכך, כלומר 05.2019 ועד 03.2020. וכך הלאה.

2. מספר ימי אבטלה למובטל עד גיל 40 שנים

לגבי מובטל שטרם מלאו לו 40 שנה, זכאי למספר ימי אבטלה בחישוב אחר שלא לגבי מי שכבר כן מלאו לו 40 שנים.

אדם כזה שהגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי לקבלת דמי אבטלה ותביעתו אושרה, ולאחר שנה ועד 4 שנים מתחילת הזכאות הקודמת, הגיש תביעה נוספת וגם היא אושרה, יהיה זכאי למספר ימי אבטלה בחישוב שונה.

בתביעה החדשה ובתביעות הנוספות במהלך 48 החודשים האחרונים, של החל מהתאריך בו החל המובטל לקבל דמי אבטלה, תינתן תוספת של עד 80% מסך התקופה המירבית שאדם זה לקבל.

במילים אחרות, בכל התביעות שיוגשו במהלך 4 שנים (48 חודשים) ממועד קבלת דמי אבטלה הראשונים, אדם זה יהיה זכאי לקבל ימי אבטלה בגובה של 180% מתוך התקופה המירבית שחלה לגביו. לאחר מכן, לא ימשיך לקבל עד לחלוף 48 חודשים מאז סיום התקופה לגביו.

הבדיקה נעשית בכל חודש בנפרד על בסיס מספר החודשים מאז התביעה ועד 48 חודש.

בנוסף לכך, בכל התקופה הזו, סכום דמי אבטלה מירביים ליום מוגבל עד התקרה של 85% מהסכום המירבי ליום.

לדוגמה:

אדם בן 35 הגיש תביעה למוסד בחודש ינואר 2017 וקיבל 175 ימים (כי היו לו 3 תלויים למשל). בחודש מרץ 2019 הגיש תביעה נוספת וגם היא אושרה לגביו וזכאי לקבל 175 ימי אבטלה.

מכיוון שהוא עד גיל 40, הוא זכאי לקבל ימי אבטלה בסך 180% מתוך התקופה המירבית במהלך 4 שנים מיום התשלום. המשמעות היא כי בין התקופה ינואר 2017 ועד דצמבר 2020 הוא יהיה זכאי רק לתוספת 80% על התקופה המירבית (175 + 175*80%), כלומר רק 315 ימים מכל התביעות ביחד.

לפיכך, בתביעה החדשה הוא יהיה זכאי לקבל רק 140 ימי אבטלה (175 ימים * 80%). בנוסף, אם הוא יגיש תביעה נוספת בחודש ינואר 2020, וגם אז הוא יימצא זכאי, הוא לא יוכל לקבל דמי אבטלה עד לחלוף 4 השנים כאמור.

מספר ימי אבטלה לחיילים משוחררים ולמסיימי שירות לאומי-אזרחי

חייל משוחרר ששירת שירות סדיר (למעט התחייבות לקבע) – זכאי לקבל עד 70 ימי אבטלה בשנה הראשונה לשחרורם.

מסיים שירות לאומי-אזרחי, או מסיים התנדבות שירות לאומי או התנדבות קהילתית, באורך של 24 חודשים – זכאי לקבל עד 70 ימי אבטלה בשנה הראשונה לסיום השירות. אולם, הזכאות חלה גם על בת שירות ששירתה לפחות 6 חודשים ונישאה תוך 30 ימים ממועד השחרור שלה.

מספר ימי אבטלה ללומדי הכשרה מקצועית

מי שנמצא בהכשרה מקצועית שיש לו לפחות 12 שנות לימוד וזכאי לימי אבטלה הנמוכים מ-138 ימים – זכאי להשלמה עד לתקופה מירבית של 138 ימים.

מקרים שמפחיתים את מספר ימי אבטלה

אם שירות התעסוקה מצא למובטל עבודה מתאימה או הסברה או הכשרה מקצועית או השתלמות, והוא סירב לקבל אותה, אז הביטוח הלאומי יפחית לו את מספר ימי האבטלה שמגיעים לו ב-30 ימים או במספר הימים הנותרים מיום הסירוב עבורם הוא זכאי לקבל דמי אבטלה, המספר הנמוך מבינהם, בכל פעם שסירב.

בנוסף לכך, אדם זה לא יהיה זכאי לתשלום דמי אבטלה בעד 90 הימים הראשונים שמיום הסירוב, בכל פעם שסירב.

מחשבון דמי אבטלה

פרוטוקול פיתח מחשבון דמי אבטלה חכם שמאפשר לחשב בקלות כמה דמי אבטלה מגיעים לאדם הזכאי לכך וגם כמה ימי אבטלה מגיעים לו.

מידע נוסף

 • אדם שלגביו הסתיימו מספר ימי האבטלה המירביים שמגיעים לו, ועדיין לא מצא עבודה ולכן לא מקבל שכר או הכנסה, רשאי לבדוק זכאות לקבלת גמלת הבטחת הכנסה.

חקיקה ופסיקה

 • חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil