חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

חישוב הפקדה מוטבת בקרן השתלמות ובקופת גמל לקצבה יהיה חודשי מצטבר

רשות המסים פרסמה בסוף חודש אוקטובר 2018 חוזר שמטרתו להסדיר את עניין חישוב הפקדה מוטבת לקרן השתלמות ולקופת גמל לקצבה. כלומר, החישוב יהיה חודשי מצטבר לחודשי עבודה וניתן לערוך שינויים רטרואקטיביים ובכך גובה המס שהעובדים ישלמו עשוי להיות נמוך יותר.

קרן השתלמות היא חיסכון לטווח קצר וארוך שניתן לעובדים שכירים ועצמאים אשר מקנה הטבת מס בעת ההפקדה – כלומר, הקטנת גובה המס לתשלום, וכן הטבת מס בעת משיכת הכספים. קופת גמל לקצבה, היא חיסכון לטווח ארוך שניתן לעובדים, כאשר הקצבה משולמת לעובד כקצבה בגיל הפרישה, כמו למשל קרן פנסיה.

על פי החוק, הן קרן השתלמות והן קופת גמל לקצבה מוגבלים עד לתקרת הכנסה – הפקדה מוטבת. כל סכום מעל הפקדה זו יחושב בהכנסת עבודה של העובד וכתוצאה מכך יש לשלם על כך מס כבר במועד ההפקדה או במועד התשלום.

ככלל, חישוב זקיפת ההכנסה על ידי המעסיק היא על בסיס חודשי.

הפקדה מוטבת – תקרות 2019

כל הפקדה באופן הבא, תיחשב הפקדה מוטבת שעליה לא משלמים מס:

  • קרן השתלמות – עד 10% (2.5% עובד ו-7.5% מעסיק) מהשכר של העובד ועד למקסימום שכר 15,712 ₪. לגבי עובדי הוראה, המספרים הם 8.4% מעסיק.
  • קופת גמל לקצבה – לעניין תגמולים עד 7.5% משכר העובד ועד למקסימום 25,683 ₪ לחודש ולעניין פיצויים עד 8.33% מהשכר ועד מקסימום 34,000 ₪ לשנה (2,833 ₪ לחודש).

המצב עד לפרסום החוזר

מכיוון שהחישוב מבוצע באופן חודשי והתשלומים נזקפים באופן חודשי, יש כמה בעיות:

  1. עובד שיש לו שינויים בשכר החודשי, פעם חודש שכר גבוה יותר ופעם נמוך יותר – במקרה זה ההכנסה שמעל תיחשב הכנסה חייבת במס.
  2. עובד שהמעסיק שלו לא הפקיד לו לטובת החיסכון באותו חודש – במקרה זה ההכנסה ביום ההפקדה תיזקף לאותו חודש ולכן כל ההכנסה שתופקד מעל ההפקדה המוטבת תיחשב בהכנסה חייבת במס.

מה החוזר קובע?

החוזר פותר את הבעיות של המצב כיום. לפיכך מעסיק רשאי לבצע חישוב חודשי מצטבר בהתאם לחודשי העבודה שעבורם הופקדו כספים באותה שנת מס. כלומר, במקרה שלעובד היו הכנסות שונות מחודש לחודש כך שזה השפיע על ההפקדה המוטבת או ברגע שמעסיק הפקיד כספים רטרואקטיבי והדבר השפיע על גובה המס – אז המעסיק יוכל לערוך חישוב מצטבר של החודשים שבו העובד עבד.

כתוצאה מכך, הטבת המס לעובד תחושב לפי גובה ההפקדה המוטבת ובכך הדבר יצמצם את גובה המס לתשלום (אם קיים) גם בעת ההפקדה וגם בעת המשיכה.

על מנת לבצע זאת:

  1. המעסיק צריך להעביר לקרן ההשתלמות / קופת גמל לקצבה, דיווח המייחס את ההפקדה לפי חודשים שעבורם היא מבוצעת.
  2. במקרה שהמעסיק לא העביר את הדיווח לגוף המוסדי / פיננסי – העובד או המעסיק יוכלו לפנות לגוף הפיננסי בבקשה לייחס את ההפקדות לפי חודשי העבודה שבגינם הם מופקדים. לבקשה זו יש לצרף:
    • אישור המעסיק עם פירוט המשכורות החודשיות, סכומי הפרשות המעסיק והעובד בכל חודש, וכן מועדי ההפקדות בפועל, או, תלושי שכר שלגביהם נעשו ההפרשות ותלוש השכר של החודש בו בוצעה ההפקדה הרטרואקטיבית לגבי אותה שנת מס.
    • הצהרת העובד כי בחודשי העבודה שעבורם בוצעה ההפקדה הרטרואקטיבית, לא בוצעו הפקדות נוספות לקרן ההשתלמות או לקופת הגמל לקצבה, על ידי מעסיק אחר או לקרן אחרת.

לאחר מכן, הגוף המנהל ייחס את סכומי ההפקדות בהתאם לחודשי ההפקדה תוך התייחסות להפקדה המוטבת.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil