חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

ביטוח דמי מחלה – מהו, אילו זכויות יש לעובד ולמעסיק ומידע נוסף

בהתאם להוראות החוק, המעסיק יכול לרכוש פוליסת ביטוח דמי מחלה כך שזו תהיה חלופה לתשלום דמי מחלה המשולמים לעובד על ידו. מדובר על מסלול ייעודי למעסיק וזה חשוב לדעת גם עבור עובד.

מטרת הכתבה להסביר את הנושא, הזכויות המוקנות לעובד ולמעסיק ומידע נוסף.

מה זה ביטוח דמי מחלה?

ביטוח דמי מחלה הוא מוצר ביטוח שהמעסיק יכול לרכוש בתור חלופה לתשלום דמי מחלה והזכות לצבור ולקבל את התשלום על ידי העובד. למעשה, הביטוח מהווה פיתרון למעסיקים לכל מה שקשור לתשלום ופיצוי בעד היעדרות של עובד ממקום העבודה עקב מחלה או תאונת עבודה.

המשמעות היא שאם המעסיק רוכש ביטוח דמי מחלה, אז הוא יהיה פטור מכל החובה של תשלום דמי מחלה לעבוד, הזכות לקבלה ולצבירת ימי מחלה, איתור עבודה מתאימה או חלקית ועוד. כלומר, חברת הביטוח בה נרכשה פוליסת הביטוח, תהיה אחראית על תשלום הסכום לעובד במקרים אלו.

מבחינת העובד, אין זה משנה ברוב המקרים מכיוון שהתשלום משולם רק אם אירע אירוע בו העובד חלה או עבר תאונה כך שהוא נעדר ממקום העבודה.

בהתאם לחוק, המעסיק רשאי לרכוש ביטוח זה ופטור מחובת התשלום, באופן הבא:

  • מכוח הסכם קיבוצי – אם הוא ביטח את העובד ביטוח דמי מחלה בקופת גמל, שבה מבוטח גם בביטוח דמי מחלה מספר הגדול ביותר של עובדים בענף שבה העובד מועסק. כל זאת בתנאים שאינם נופלים מתנאי ביטוחם.
  • ללא הסכם קיבוצי ובהסכמת עובד – אם הוא ביטח את העובד ביטוח דמי מחלה בקופת גמל, אם העובד הסכים לכך בכתב. כל זאת בתנאים שאינם נופלים מתנאי ביטוח של המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה מכוח הסכם קיבוצי.
  • ללא הסכם קיבוצי וללא הסכמת עובד – אם הוא ביטח את העובד ביטוח דמי מחלה בקופת גמל, שבה מבוטח המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה, בתנאים שאינם נופלים מתנאי ביטוחם.

יש לציין כי אם ניתנה הסכמה בכתב של רוב העובדים במקום עבודה מסויים, הדבר ייחשב כאילו כל העובדים לאותו מקום עבודה הסכימו לכך. שינוי בהסכמה שניתנה כבר, מחייבת רוב של 2/3 מכלל העובדים.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

המעסיק רשאי להיות פטור מחובתו בתשלום דמי מחלה כאמור לפי הוראות החוק, אם רכש ביטוח דמי מחלה ככתוב מקודם.

עובד של המעסיק זכאי להיות מבוטח בביטוח כאמור, ולהנות מאותם תנאים של פוליסת הביטוח, כאשר תנאים אלו לא פחותים מהוראות החוק.

מימוש הזכאות

מעסיק שמעוניין לרכוש ביטוח דמי מחלה, צריך לפנות אל חברת ביטוח או קופת גמל בעניין הביטוח ולסכם את התנאים לפי התנאים האמורים בהתאם לתוכן הכתבה הזו מקודם.

עובד שנעדר עקב מחלה או תאונה וזכאי לקבל דמי מחלה, נדרש לפעול באותם תנאים כאמור לקבלת דמי מחלה כולל פניה למעסיק וכן מתן תעודת מחלה. המעסיק בתורו פונה אל חברת הביטוח או החברה המנהלת של קופת הגמל כדי שהיא תשלם לעובד את הפיצוי.

מידע נוסף

  • חישוב ימי מחלה (חופשת מחלה) של עובד במקום העבודה.

חקיקה ופסיקה

  • חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil